Copy

Gällande spridningen av Corona-viruset

Vi på Werma jobbar fortsatt stenhårt vidare med att serva och besöka våra kunder, precis som vanligt. Men med det ytterst osäkra läget som föreligger gällande Corona-viruset och dess spridning har vi stor förståelse för att ni som kunder vill minimera antalet besökare utifrån.

Sedan en tid tillbaka arbetar Werma aktivt med videomöten, både via Microsoft Teams, Skype och det fungerar väldigt bra som alternativ till fysiska möten. Både för utbildning i exempelvis Crash Recovery System eller för den delen också i rena säljmöten. Många av er har nog redan stött på detta i samband med CRS. Så tveka inte att boka om ett planerat fysiskt möte från oss till ett videomöte, det är digitaliseringens fördelar och fungerar utmärkt!
 
När det gäller service och underhåll av slangtvättar fortsätter dessa som vanligt, men tillsammans med er sätter vi upp regelverk för hur respektive besök skall gå till för att minimera riskerna för eventuell spridning. Era lokala regler kommer att vara gällande.
 
Med vänliga hälsningar
Teamet på Werma AB

E-post:
 info@werma.se
Tel: +46 54 51 02 00

 
Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2020 Werma, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp