Copy

Droga Polonio, 
 

Ksiądz Kardynał Błażej Cupich w swoim oświadczeniu napisał:„Mieszkańcy Archidiecezji Chicago solidaryzują się ze swoimi braćmi i siostrami cierpiącymi w związku z atakami na Ukrainie. (…) Ten atak na pokojowy, suwerenny naród jest smutnym przypomnieniem, że działania na rzecz pokoju powinny być nieprzerwanie kontynuowane”. 


Na znak naszej solidarności i wsparcia dla narodu ukraińskiego zapraszamy całą Polonię do wspólnej modlitwy w intencji pokoju na Ukrainie oraz o zakończenie wojny. Msza święta za wstawiennictwem św. Jana Pawła II odbędzie się 25 lutego o godz. 7 wieczorem w Sanktuarium św. Jana Pawła II pod adresem 116 Hilton Street, Willow Spring, IL.  Eucharystia ta będzie transmitowana na żywo za pośrednictwem kanału: YouTube – Cystersi Chicago Live albo strony: Facebook Cystersi w Chicago/Cistercian Father in Chicago. Po Mszy świętej, jeżeli pogoda pozwoli, udamy się w procesji pod pomnik św. Jana Pawła II odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego. 
 
Niech św. Jan Paweł II, który wiele razy powtarzał: „Nigdy więcej wojny! To pokój, pokój musi kierować losami narodów i całej ludzkości.” wspiera i otacza nas wszystkich swoją opieką. 
 
Z darem modlitwy, 
  
Ks. Marek M. Smółka
Koordynator ds. duszpasterstwa polonijnego w Archidiecezji Chicago

LIST KS. MARKA

Oświadczenie kardynała Błażeja J. Cupicha, Arcybiskupa Chicago, w sprawie wojny na Ukrainie

24 lutego 2022 r.

Mieszkańcy Archidiecezji Chicago solidaryzują się ze swoimi braćmi i siostrami cierpiącymi w związku z atakami na Ukrainie. Większość z nas zna wojnę w Europie z opowieści naszych rodziców i dziadków, z historii przedstawianej w filmach i książkach. Ten atak na pokojowy, suwerenny naród jest smutnym przypomnieniem, że działania na rzecz pokoju powinny być nieprzerwanie kontynuowane.

Proszę, módlcie się razem ze mną o bezpieczeństwo wszystkich, którzy obecnie znajdują się na polu walki oraz za mieszkańców krajów, których obywatele obawiają się, że wojna na Ukrainie może rozszerzyć się.

Poprosiłem o włączenie modlitw o pokój na Ukrainie do wszystkich Mszy św. w Archidiecezji Chicago.

Matko Boża, Królowo Pokoju, módl się za nimi.

WIĘCEJ INFORMACJI

Modlitwa św. Jana Pawła II o pokój

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

Twitter
Facebook
YouTube
Instagram
Website
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Polonia Archdiocese of Chicago · 730 N Wabash Ave · Chicago, IL 60611-2514 · USA

Email Marketing Powered by Mailchimp