Copy

2 maja obchodzimy Dzień Polonii i Polaków za Granicą. To święto wielkiej polskiej wspólnoty.

Szanowni Państwo,

Z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą pragnę skierować słowa, do Was drodzy Rodacy mieszkający na terenie Archidiecezji Chicago. 

W tym ważnym dniu pragnę z całego serca podziękować wszystkim polonijnym rodzinom, za promowanie naszej kultury, historii, ale przede wszystkim za przekazywanie wiary oraz polskich tradycji religijnych młodemu pokoleniu. Dziękuję za uczestnictwo w polskich mszach świętych i świadectwo wiary. 

Wyrażam ogromne uznanie dla wszystkich duchownych zaangażowanych w duszpasterstwo polonijne. Słowa wdzięczność kieruje do sióstr zakonnych i osób konsekrowanych. To dzięki Waszej pracy, blisko dwumilionowa Polonia, ma dostęp do liturgii w ojczystym języku oraz zawsze może porozmawiać bez barier językowych. 

Słowa wdzięczności kieruję także do nauczycieli, katechetów i dyrektorów polskich szkół. Dziękuję za trud nauczania języka polskiego, przekazywania wiedzy o Polsce i wychowania w duchu szacunku dla polskiej tradycji. 

Wszystkim Wam, w imieniu swoim jak i metropolity Chicago kard. Błażeja Cupich’a, przekazuję życzenia Bożego błogosławieństwa oraz opieki Matki Bożej Królowej Polski.  

Z wyrazami szacunku

Ks. Marek M. Smółka
Koordynator do spraw polonijnych

SŁOWO BISKUPA PIOTRA TURZYŃSKIEGO DELEGATA KEP DS. DUSZPASTERSTWA EMIGRACJI POLSKIEJ DO POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ


Kochani Rodacy, Bracia i Siostry!

Od 2002 roku w dniu 2 maja tuż przed Uroczystością Matki Bożej Królowej Polski razem z Dniem Flagi Polskiej obchodzimy Dzień Polonii i Polaków za granicą. Jest to okazja do budowania jedności z milionami Rodaków żyjącymi poza granicami Ojczyzny, a dla nich do budowania więzi z Macierzą. Jest to również okazja do modlitwy za Polonię i Polaków żyjących poza granicami naszego kraju.

Ojczyzna, z tym wszystkim co w sobie niesie, z historią pokoleń, z całym dziedzictwem kultury i dobra, z ponad tysiącletnią tradycją wiary chrześcijańskiej, która kształtowała państwowość, z cierpieniami i ofiarą wielu pokoleń, a także z dramatem dziejów przez Bożą Opatrzności została nam dana i zadana.

Nasza polskość przez wiarę chrześcijańską, z woli Boga i z wyboru poprzednich pokoleń została związana z królowaniem Maryi, Matki Chrystusa. To daje nam pociechę i napełnia nas nadzieją, że opieka Maryi, Królowej Polski, będzie nadal towarzyszyć Ojczyźnie i Polakom gdziekolwiek się znajdują.

Choć dramatyczne dzieje Polski sprawiły, że Polacy musieli emigrować, często, aby zachować dar życia albo za chlebem, bądź też z powodów niezależnych od siebie i przez zawieruchę dziejową okazywało się, że żyją poza granicami Ojczyzny, jednak „całe to dziedzictwo, któremu na imię Polska” nieśli z dumą w sercach. Modlimy się, żeby tak ciągle było.

Dziękujemy Bogu, że na polskiej ziemi zabrzmiały wielkie słowa wyrastające z ewangelii takie jak miłosierdzie i solidarność. Dziękujemy, że polska ziemia wydała wielkich uczniów Chrystusa z ostatniego wieku Siostrę Faustynę Kowalską, O. Maksymiliana Marię Kolbe, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Papieża Jana Pawła Wielkiego i wielu innych nie mniej wielkich miłością. Modlimy się tego dnia, aby to dziedzictwo kwitło w sercach obecnego pokolenia Polaków gdziekolwiek są i owocowało szlachetnością.

Polonia i Polacy poza granicami Ojczyzny rozsławiali imię Polski, ale także w wielu momentach służyli Ojczyźnie pomocą. Myślimy o Wielkiej Emigracji Francuskiej, ale także o latach zmagań o niepodległość Polski oraz o czasach walki z komunizmem. Na przestrzeni dziejów Polacy żyjący w Ojczyźnie i poza jej granicami obdarzali się nawzajem troską i życzliwą pomocą. Szukanie dobra Ojczyzny niech ciągle wiąże polskie serca.

Drodzy Bracia i Siostry!

W tym dniu składam wszystkim Polakom, żyjącym w kraju i poza granicami podziękowanie za wspólnotę i wierność dziedzictwu zadanemu nam przez Boga i chronionemu przez Maryję, która jest Królową Polski. Przed obliczem Jasnogórskiej Pani przyzywam obfitości Bożych darów dla Polonii i Polaków poza granicami, aby ciesząc się swoimi korzeniami i ojczystymi więzami doświadczali opieki naszej Królowej.

Z pasterskim błogosławieństwem

Bp Piotr Turzyński
Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej
 
Warszawa, 28 kwietnia 2022 roku
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2022 Polonia Archdiocese of Chicago, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp