Copy

SŁOWO KSIĘDZA MARKA

Kończymy miesiąc Luty. Luty to miesiąc zakochanych, w sposób szczególny ogarniamy ich modlitwą oraz modlimy się za wszystkie osoby, które przygotowują się do zawarcia sakramentu małżeństwa. Wszystkim narzeczonym życzę, aby wzrastali w miłości do samych siebie i Chrystusa. 
 
Już za parę dni rozpoczniemy okres Wielkiego Postu. Jest to szczególny czas modlitwy, postu i realizacji czynnej miłości na rzecz bliźniego. Pragniemy uczyć się na nowo modlitwy i wpatrywać się w krzyż. Takie przeżywanie tego czasu, wypełnionego modlitwą, pozwoli nam przekraczać lęk, oczyścić duszę oraz zbliżyć się do cierpiącego Chrystusa. Niech ta 40-dniowa wędrówka będzie faktycznie czasem naszej duchowej przemiany.
 
W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły (jeden posiłek do syta i dwa mniejsze oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych). Do zachowania postu ścisłego zobowiązani są wierni pomiędzy 18. a 60. rokiem życia. Natomiast wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 
 
W czasie Wielkiego Postu, na naszym Facebooku – Polonia-Archdiocese of Chicago, będziemy mieli okazję wysłuchać refleksji diakona Mariusza Kośli, ks. Krzysztofa Janczaka oraz homilii polskich księży z Archidiecezji Chicago. Również każdego dnia będą się ukazywać refleksje jak być uczniem Jezusa. Serdecznie zapraszam do skorzystania z tych propozycji owocnego przeżycia Wielkiego Postu.

Kontynuujemy naszą modlitwe o pokój oraz ustanie wojny na Ukrainie.

Wszystkim, którzy w lutym przeżywają urodziny, imieniny i ważne jubileusze składamy jak najlepsze życzenia, obfitości Bożego błogosławieństwa i wzrastania w miłości do Boga i ludzi. 
 
Z darem modlitwy
Ks. Marek M. Smółka
Koordynator do spraw polonijnych

FORMACJA TEOLOGICZNO - KATECHETYCZNA

KALENDARZ SPOTKAŃ OD STYCZNIA DO MAJA 2022
26 lutego (sobota) 4-6 p.m.- Dlaczego Jezus tak brutalnie potraktował 2000 świń? Jak rozumieć Nowy Testament? Spotkania na platformie Zoom prowadzi ks. dr hab. Adam Kubiś,  prezbiter diecezji rzeszowskiej, profesor KUL pracujący w Katedrze Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich.
 • Link na zoom trzeba się zapisać się do listy e-mailowej (przyślemy e-mail z przypomnieniem i linkiem na spotkanie): https://tinyurl.com/yc3u2dku 
 • W każdym miesiącu podejmujemy inną problematykę. W lutym: moduł biblijny. 
 • Ewentualne pytania można kierować do p. Marty Stępniak (Wydział Katechetyczny Duszpasterstwa Polonijnego Archidiecezji Chicago) mstepniak@archchicago.org

WIELKI POST

Ojciec Święty wyraził ogromne zaniepokojenie z powodu dramatycznej sytuacji na wschodzie Ukrainy. Podkreślił, że pokój wszystkich jest zagrożony przez interesy partykularne. Środę Popielcową Franciszek ogłosił dniem postu w intencji pokoju.
 
„Pomimo wysiłków dyplomatycznych minionych tygodni, otwierają się coraz bardziej niepokojące scenariusze. Podobnie jak ja, wielu ludzi na całym świecie odczuwa lęk i niepokój. Po raz kolejny pokój wszystkich ludzi zagrożony jest przez interesy partykularne – mówił Franciszek. – Chciałbym zaapelować do przywódców politycznych, aby dokonali poważnego rachunku sumienia przed Bogiem, który jest Bogiem pokoju, a nie wojny; który jest Ojcem wszystkich, a nie tylko niektórych; który chce, abyśmy byli braćmi, a nie wrogami. Błagam wszystkie zaangażowane strony, by powstrzymały się od jakichkolwiek działań, które spowodowałyby jeszcze większe cierpienie ludzi, destabilizację współistnienia między narodami i dyskredytację prawa międzynarodowego.

Chciałbym zaapelować do wszystkich, zarówno wierzących, jak i niewierzących. Jezus nauczył nas, że na diaboliczny bezsens przemocy odpowiada się orężem Boga: modlitwą i postem. Zachęcam wszystkich, aby przypadająca 2 marca Środa Popielcowa, była dniem postu w intencji pokoju. W szczególny sposób zachęcam wierzących, aby w tym dniu intensywnie oddali się modlitwie i postowi. Niech Królowa Pokoju zachowa świat od szaleństwa wojny."
ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2022

WIELKOPOSTNA WĘDRÓWKA - PIELGRZYMKA ADORACYJNA 

Przyjdź! Wsłuchaj się w refleksję o radości, miłości, nadziei, zaufaniu, pasji, patriotyzmie, wypełni ona naszą przeplataną muzyką modlitwę przed Najświętszym Sakramentem.

Do spotkania z Jezusem zaprowadzi nas ks. Zbigniew Gełdon

Wicedyrektor radia „Głos”, diecezjalny duszpasterz zespołów i scholii liturgicznych. Prezes fundacji „Na cały głos”, od 2009 r. jest księdzem w Diecezji Peplińskiej. Ukończył dziennikarstwo i komunikację społeczną na UG oraz Podyplomowe Studia z Chórmistrzostwa i Emisji Głosu na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
WIĘCEJ INFORMACJI

REKOLEKCJE DLA KATECHETÓW

WIĘCEJ INFORMACJI

RELACJA ZE ŚWIATOWEGO DNIA ŻYCIA KONSEKROWANEGO W CHICAGO

CAŁY ARTYKUŁ Z DZIENNIKA ZWIĄZKOWGO

PATRONKA ŚRODOWISK MEDYCZNYCH BŁ. HANNA CHRZANOWSKA

CAŁY ARTYKUŁ

ROK RODZINY AMORIS LAETITIA

Wramach obchodów Roku Rodziny, Archidiecezja Chicago przygotowała serię pięciu krótkich filmów wideo, które mają pomóc wspólnotom parafialnym i poszczególnym rodzinom w zrozumieniu rodziny jako Kościoła domowego. Jak naucza Katechizm Kościoła Katolickiego: “Chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują pierwsze głoszenie wiary. Dlatego dom rodzinny słusznie jest nazywany ‘Kościołem domowym’, wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej.” (KKK, 1666). W ten sposób, rodziny mogą być prawdziwym doświadczeniem Kościoła. Każdy film podejmuje konkretny aspekt życia kościelnego i wyjaśnia, w jaki sposób ożywa on w rodzinach: głoszenie słowa, celebracja sakramentów, wspólna modlitwa oraz wypełnianie misji służby, dawania świadectwa i wspierania powołań.
MATERIAŁY DUSZPASTERSKIE W J. POLSKIM
MATERIAŁY DUSZPASTERSKIE W J. ANGIELSKIM
MATERIAŁY DUSZPASTERSKIE W J. HISZPAŃSKIM
PAPIEŻ FRANCISZEK NA ROZPOCZĘCIE ROKU RODZINY

SYNOD O SYNODALNOŚCI: CO TO DLA NAS OZNACZA? 

Papież Franciszek wezwał cały Kościół do zaangażowania się w wieloletni proces refleksji, modlitwy, dialogu i rozeznawania, który nazwał „synodem synodalności”. Te słowa są nieznane dla wielu katolików i dlatego mają oni trudności z ich zrozumieniem.
 
W rzeczywistości Papież Franciszek wzywa nas do czegoś bardzo bliskiego naszemu doświadczeniu i czegoś, co będzie bardzo ważne w przyszłości. Pozwólcie, że krótko i zwięźle to wyjaśnię. czytaj więcej >>>

W naszych polonijnych parafiach odbędą się spotkania synodalne na których będzie można zapoznać się z treścią synodu. Spotkania odbędą się w:
 • Polskiej Misji Duszpasterstwa pw. Świętej Trójcy – piątek, 25 lutego o godz. 7:30 pm (podążanie razem) oraz sobota, 5 marca o godz. 6:30 pm (prowadzenie dialogu w Kościele i społeczeństwie) 
 • Św. Konstancji – poniedziałek,  28 lutego, 2022- godz. 7pm - Msza św. po mszy spotkanie odnośnie Synodu 
  • 1 marca (wtorek) 2022- godz. 7pm - Msza św. po mszy spotkanie odnośnie Synodu 
  • 5 marca (I Sobota) 2022- godz. 7pm - Różaniec, 8pm Msza św.,po mszy spotkanie odnośnie Synodu 
  • 7,14, 28 marca (poniedziałek) 2022- godz. 7pm - Msza św.,po mszy spotkanie odnośnie Synodu
Więcej informacji na temat Synodu można znaleść na stronie https://www.archchicago.org/news-and-events/synod tam również można wysłać swoją refleksję.
 

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE

DOROCZNA KWESTA KATOLICKA - 2022

INFORMACJE
PLAKAT
ZŁÓŻ OFIARĘ

MÓDLMY SIĘ ZA KLERYKÓW

WIĘCEJ INFORMACJI

MSZA ŚWIĘTA NIEDZIELNA Z KATEDRY

KLIKNIJ TUTAJ, ABY OBEJRZEĆ MSZĘ ŚW. NIEDZIELNĄ Z KATEDRY
Twitter
Facebook
YouTube
Instagram
Website
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Polonia Archdiocese of Chicago · 730 N Wabash Ave · Chicago, IL 60611-2514 · USA

Email Marketing Powered by Mailchimp