Copy
Viktigste støttespiller i 2020.
På årsmøtet 20.april kunne styret presentere en økning i resultatet på 1000 prosent! Fra 30.000 i 2019 til 300.000 i 2020. Det enestående resultatet skyldes i hovedsak ca 125.000 fra Greåker videregående og ca 150.000 fra innlandskommuner med Tynset i spissen i oktober. Blant våre drøyt 300 medlemmer er det dessuten flere nå som gir en sum i måneden eller kvartalet. Det er utrolig inspirerende for oss i styret at så mange ønsker å stå sammen med oss i arbeidet for et renere hav.

1000 % increase!
The Board of Rivers.Global presented a nice result at our General Assembly last Tuesday. A growth from 30.000 to 300.000 NOK from 2019 to 2020. The college of Greåker contributed with 125.000 and some inland communuities, with Tynset in the lead, contributed with 150.000. We now also have several who support Rivers.Global every month. A true inspiration for us that so many wish to fight for a cleaner ocean.
Nye styremedlemmer.
Ellen, Maja og Nghia tilfører styret meget verdifull kompetanse. En av dem sier om seg selv at hun lukter bål! Les mer om dem her. Der finner du også siste årsmelding.

New on Board!
Nghia, Maja and Ellen are new members in the Board, now consisting of 8 persons. Get to know them, and the rest of the Board here. There you will also find the annual report from 2020.
SINTEF Ocean er nå ferdige med å vurdere skissene av The River Cleaner. De hadde svært lite å utsette på den, og mener dette konseptet kan fungere meget bra i elver med jevn strøm og mye plast. De mener at vi nå bør få laget en prototype i liten skala. Da vil vi lettere kunne se muligheter for endringer og forbedringer. Det er vi nå i gang med, mer info i neste nyhetsbrev.

SINTEF Ocean has a clear advice for Rivers.Global concerning The River Cleaner: Make a small-scale prototype. That's the best way to find better solutions or improvements. They think this river cleaner will work well in rivers with a steady stream and lots of plastic. That's thumbs up from SINTEF! 
Facebook
Website
Instagram
Twitter
Copyright © 2021 RIVERS.GLOBAL, All rights reserved.