Nieuwsbrief 27 - 23 februari 2023
Wilt u dit online lezen? Klik dan hier

Beste lezer,

Op de foto fietst een man op een viaduct over de Houterweg van Hoogkarspel naar Hem. Hij rijdt een brommer tegemoet, terwijl onder hem auto’s zoeven over de Westfrisiaweg die tien jaar geleden niet bestond. Achter hem zien we groene weilanden en omgeploegde akkers. Boerenland. Hoe zal dit gebied er over tien jaar uitzien? Zullen er zonneakkers verrijzen aan de horizon?

Noord-Holland wekt steeds meer duurzame energie op uit wind op land, zon op dak en zon op land, zo blijkt uit de Voortgangsrapportage van de RES. Er zijn echter meer opties om duurzame energie op te wekken: langs snelwegen. Zo werkt Ecorus aan een pilotproject om bij vier knooppunten langs de A7 zonnepanelen te plaatsen. Dat is slechts een begin.

Maar er is nog meer mogelijk. Volgens Kor Buitendijk kunnen zonneatollen in het IJsselmeer fors bijdragen aan de energietransitie. Zijn plan is een mooi voorbeeld van meervoudig ruimtegebruik, waarbij natuur, recreatie en opwek van zon samengaan. Een ander voorbeeld is een geluidsscherm met zonnepanelen in Alkmaar, dat opwek van zon combineert met geluidsreductie.


Tips voor de nieuwsbrief? Mail ze naar redactieres@noord-holland.nl

Programmateam RES NH

Noord-Holland zet in op continueren en versnellen uitvoeren RES

De voortgangsrapportage van de Regionale Energiestrategie (RES) van zowel Noord-Holland Noord als Noord-Holland Zuid laat zien dat in beide RES-regio’s groei is in duurzame opwekking van zonne- en windenergie.

Lees verder

Download de voortgangsrapportage

Noord-Holland verkent zon en wind langs snelwegen

Opwekking van duurzame energie langs snelwegen is naast zon op dak zeer gewenst in de RES’en van Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. Welke snelwegen worden hiervoor verkend in Noord-Holland?

Lees verder

Bekijk Landschapstalk langs de A9 (video)

Zon langs de A7: aanpak en lessons learned

Noord-Holland onderzoekt opties om duurzame energie op te wekken langs snelwegen. Eén van de pilotprojecten is ‘Zon langs de A7’. Francois Bonajo (Rijksvastgoedbedrijf) en René Houtwipper (Ecorus) vertellen over de aanpak van dit project en delen de lessen die ze al hebben geleerd.
 

Lees het interview

Lees meer over het pilotproject Zon langs de A7

Gemeente Alkmaar combineert geluidsscherm met zonnepanelen

In Alkmaar verschijnt voor de zomer een geluidsscherm met 4300 zonnepanelen. Het is het resultaat van een geslaagd participatietraject waarin bewoners spraken met de gemeente. 'Het is een succes als de bewoners tevreden zijn’.

Lees verder

Bekijk filmpje over het geluidsscherm met zonnepanelen

Initiatief voor zonneatollen staat in startblokken

Zonneatollen voor de IJsselmeerkust tussen Medemblik en Den Oever kunnen flink bijdragen aan de energietransitie in Noord-Holland Noord. Volgens initiatiefnemer Kor Buitendijk is het plan een voorbeeld van meervoudig ruimtegebruik, dat natuur, recreatie en opwek van zonne-energie combineert.

Lees het interview

Bekijk filmpje met Kor Buitendijk over zonneatollen

JongRES: 'Geef stemmen aan onze toekomst' 

Volksvertegenwoordigers moeten meer jongeren betrekken bij plannen voor de energietransitie, door ze te benaderen via ‘hun’ kanalen, zoals sociale media. Dat meldt jongerenorganisatie JongRES aan Statenleden in Noord-Holland via een position paper.
 

Lees verder

Download position paper van JongRES Noord-Holland (pdf)

Omgeving profiteert van collectieve wind- en zonneparken

Energiecoöperaties boeren goed, dankzij hogere energieprijzen. De opbrengst uit collectieve wind- en zonneparken komt niet alleen ten goede aan de leden, maar ook aan de omgeving via fondsen voor lokale doelen. Noord-Holland telt de meeste (102) energiecoöperaties, blijkt uit de Lokale Energie Monitor.

Lees verder

Bekijk Lokale Energie Monitor 2022

Drie windturbines aan Noorder IJplas heeft voorkeur

Drie windmolens van 200 meter hoog aan de Noorder IJplas. Daarvoor kiezen Amsterdam Wind en NDSM Energie voorlopig na overleg met omwonenden en gemeenten. ‘Het was een hele puzzel om de beste plekken voor windmolens te vinden. Dit zorgt voor de minste hinder voor omwonenden’, meldt Amsterdam Wind.

Lees verder

Hoe kwam voorkeursalternatief voor Noorder IJplas tot stand?

Helpdesk helpt met zon op dak

Noord-Holland wil circa de helft van de duurzame energieopwekking realiseren met zon op daken en andere objecten. Dit wordt landelijk ondersteund met de helpdesk Zonopwek. Eén van de hulpmiddelen is een handreiking voor een uitvoeringsstrategie voor gemeenten en RES-regio’s.

Lees verder

Download Handreiking Uitvoeringsstrategie Zon op dak

Pers & media

Rijksoverheid/NP RES:

Diversen:

Provincie Noord-Holland:

NHN:

NHZ:

Agenda
 

Bekijk alle evenementen in de agenda op onze website
  
Energieregio's NHN en NHZ zijn de programmaorganisaties die de ontwikkeling van de Regionale Energiestrategieën in Noord-Holland Noord & NH Zuid faciliteren.
Noord-Holland Noord
LinkedIn
Twitter
Email
Website
Noord-Holland Zuid
LinkedIn
Twitter
Email
Website

Copyright © 2023 Energieregio Noord-Holland, All rights reserved.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. Wilt u deze nieuwsbrief op een
andere e-mailadres ontvangen of iets wijzigen? Pas dan
hier uw gegevens aan. Email Marketing Powered by Mailchimp