Copy
Nieuwsbrief HealthLi Buurtkompas

februari 2021

Beste lezer,
Hoog tijd voor een update! Sedert de vorige nieuwsbrief (september 2020) hebben we niet stil gezeten. Samen met hulpverleners en (jong)volwassenen die ervaring hebben met eenzaamheid zijn we in co-creatiesessies concreet aan de slag gegaan om een antwoord te bieden op de volgende vragen:
Wat kunnen we ontwikkelen dat zinvol is om eenzaamheid beter bespreekbaar te maken en wegwijs te bieden naar hulp en initiatieven?
Maar vooral: wat kan zinvol zijn om SAMEN vaardiger te worden in de aanpak van eenzaamheid?
Het resultaat van deze co-creatiesessies zijn 3 gidsen SAMEN TEGEN EENZAAMHEID:
  1. Een gids voor elke inwoner
  2. Een gids voor hulpverleners in de eerste lijn
  3. Een gids voor lokale besturen en organisaties

De gids voor inwoners wijst de weg naar een luisterend oor of naar hulp. De andere twee gidsen bieden tips en handvatten om vanuit de eigen praktijk, organisatie of het lokaal bestuur een steentje bij te dragen aan de samen-aanpak tegen eenzaamheid. De twee eerste gidsen richten zich, door de lokale adressen die erin opgenomen zijn, naar inwoners en hulpverleners in Berlaar, Duffel, Lier, Nijlen en Ranst.

We lieten de 3 gidsen in januari nalezen door meer dan 50 personen, hulpverleners en organisaties, zowel binnen als buiten eerstelijnszone Pallieterland. Zij gaven ons feedback via een online formulier en 3 online sessies (1 sessie per gids). De voorbije weken konden we de gidsen hierdoor verder verfijnen.
 
In een volgende stap willen we de bruikbaarheid van de herwerkte gidsen evalueren in een kleine piloot. Hiervoor gaan we binnen eerstelijnszone Pallieterland op zoek naar 30 inwoners met ervaring in eenzaamheid, 20 hulpverleners in de eerste lijn en een 5-tal lokale besturen of organisaties die de gids willen lezen en eerste stappen zetten om ze te gebruiken. De evaluatie gebeurt aan de hand van een vragenlijst en enkele focusgroepen in de maanden mei en juni.
Woont of werkt u in Berlaar, Duffel, Lier, Nijlen of Ranst en hebt u interesse om deel te nemen aan de piloot ? Laat het weten via deze link .
Wil je meer informatie of heb je vragen? Volg dan ons online infomoment op vrijdag 5 maart (9u-10u) . Via deze link kan je je inschrijven of, mocht je niet aanwezig kunnen zijn, de presentatie opvragen. Je kan je vragen ook rechtstreeks stellen aan joke.coussement@thomasmore.be of op het nummer 014 56 23 28.

De gidsen worden na de piloot verder verfijnd. In september volgt er dan een
  studiedag waarop we de resultaten zullen delen. Een datum wordt nog bepaald. Op de website van het Fonds dr. Daniël De Coninck kan je intussen ook een  artikel vinden over het project HealthLi Buurtkompas, en meer informatie over andere initiatieven rond gezondheidsvaardigheden.

Vriendelijke groeten,
Het projectteam HealthLi Buurtkompas
Contactadres:
joke.coussement@thomasmore.be

Heb je deze nieuwsbrief niet rechtstreeks ontvangen?
Inschrijven kan via deze link .

 
Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2021 Mobilab & Care, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp