Copy
NYTT FRA STEDSUTVIKLING.NO 
BRUKERUNDERSØKELSE 2021
Åpne nyhetsbrev i nettleser
brostein

Brukerundersøkelse om KMDs temasider om by- og stedsutvikling
og nettstedet stedsutvikling.no


Vi ønsker dine innspill for å gjøre Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) temasider om by- og stedsutvikling og stedsutvikling.no mer relevante for deg.
 
Vi håper derfor du vil bruke fem minutter på å svare på 10 kjappe spørsmål om våre nettsider.
 
Siste frist for å svare er onsdag 3. november.
 
Lenke til brukerundersøkelsen

Takk for at du tar deg tid til å svare!
Facebook
Twitter
Website

KONTAKT
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Postadresse:
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Sentralbord 22 24 90 90Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.