Copy
NYTT FRA STEDSUTVIKLING.NO 1/2021
Åpne nyhetsbrev i nettleser
Husfasader i Risør.

Har du innspill til regjeringens småbystrategi?

Regjeringen ønsker innspill til en ny, nasjonal strategi for småbyer som regionale kraftsentre, som skal legges frem før sommeren. Strategien skal bidra til vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftig utvikling i hele landet, og styrke utviklingen i distriktene. Strategien er rettet mot småbyer og større tettsteder med viktige regionale funksjoner. Frist for innspill er 1. mars.
Strategi for småbyer som regionale kraftsentre
Pressemelding: Ny strategi for småbyer

Tilskudd til kompetansetiltak er lyst ut

KMD lyser ut inntil 3,9 millioner kroner i tilskudd for å øke kompetansen innen planlegging, kart og geodata. Dette skal bidra til å øke effektiviteten og kvaliteten på planleggingen etter plan- og bygningsloven. Aktuelle søkere er organisasjoner, virksomheter og stiftelser. Søknadsfrist: 15. mars 2021.
Kompetansetiltak innen plan, kart og geodata

Tre kommuner valgt ut til Gnist-programmet

Gnist er et innovasjonsprogram fra DOGA hvor næringslivet inviteres til å løse konkrete utfordringer knyttet til steds- og næringsutvikling. Hele 100 kommuner deltok i kompetanseprogrammet, og om lag halvparten av disse søkte om å få bli med videre inn i innovasjonsdelen av programmet. Dette viser at norske kommuner har stor vilje til innovasjon.

– Vi er jublende glad og takknemlig over å ha blitt valgt ut som Gnist-kommune, sier ordføreren i Lebesby i Troms og Finnmark. Sammen med kommunene Lund og Vang er Lebesby valgt ut til å gå videre i DOGAs innovasjonsprogram for norske distriktskommuner.
Tre kommuner valgt ut til Gnist-programmet (DOGA)
logo attraktiv by

Nominer din kandidat til attraktiv by-prisen 2021

19. februar går startskuddet for konkurransen "Attraktiv by – statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling" for 2021. Dette er syvende gang vi leter etter det mest attraktive stedet i Norge. Prisen belønner nyskaping og planlegging som fremmer bedre miljø, helse og levekår i byer og tettsteder. Samarbeid med næringsliv og sivilsamfunn som gir trivsel, tilhørighet og attraktivitet vil belønnes.

Prisen retter seg mot både små og store byer, bydeler og tettsteder. Det er ikke et krav at stedet har bystatus. Om et sted ble nominert i fjor, men ikke nådde opp, er det ingenting i veien for å prøve igjen i år. Nominér din kandidat! 
Atraktiv by-prisen
Film fra Straumen som vant attraktiv-by-prisen i 2020

StimuLab søker nye samarbeidsprosjekter!

Gjennom StimuLab skal Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) og DOGA stimulere til offentlig innovasjon fra brukernes perspektiv. Vi støtter statlige og kommunale virksomheter som våger å tenke nytt om roller og systemer, og som er villige til å endre disse for å levere bedre tjenester til brukerne. Nå er det ny runde, og frist for å søke er 28. februar.
Les mer om SimuLab (DOGA)

Dyrk byer og tettsteder: Nasjonalt strategi for urbant landbruk

Nasjonal strategi for urbant landbruk er utarbeidet av Landbruks- og matdepartementet i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Den ble lansert i februar. Regjeringen ønsker å legge til rette for urbant landbruk gjennom et tverrsektorielt samarbeid. Bærekraftig by- og stedsutvikling er en av målsettingene i strategien.
Nasjonale strategien for urbant landbruk
forside strategi for urbant landbruk
 

Nasjonalt fagnettverk for sykkel og gange

"Nye Sykkelnettverket" blir nå et nasjonalt fagnettverk både for sykkel og gange.
Her finner du mer om nettverket
bysykler

Ny digital samtaleserie om smarte og bærekraftige lokalsamfunn

Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn gir overordnede prinsipper for hvordan man kan jobbe på denne måten. Men hvordan går man fra intensjon til realisering? Samtaleserien er særlig rettet mot kommuner og fylkeskommuner som vil lære mer om innovative metoder for smart og bærekraftig stedsutvikling, og som syns det er vanskelig å gå fra intensjon til praksis. Det er også en serie for alle som er nysgjerrige på hvordan arbeidet med de overordnede prinsippene i det nasjonale smartby-veikartet kan se ut, med inspirerende eksempler fra hele landet. Samtaleserien presenteres av DOGA, Nordic Edge og Norconsult. De første samtalene ble avholdt den 20. januar og 17. februar, den neste er 24. mars.
Samtaleserie om smarte og bærekraftige lokalsamfunn (DOGA)
forside handlingsplan for fysisk aktivitet

Oppfølging av handlingsplanen for fysisk aktivitet

NINA har på oppdrag fra Helsedirektoratet utarbeidet en rapport om bruk av stordata i arbeidet med å tilrettelegge for fysisk aktivitet.
Bruk av stordata i arbeidet med å tilrettelegge for fysisk aktivitet (NINA)
Rapporten er en oppfølging av ett av tiltakene i Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029, om å gjøre stedsdata og andre digitale datakilder mer tilgjengelig for kommunene til bruk i planlegging. PWC har også utarbeidet en tilsvarende rapport Stordata og fysisk aktivitet. Økt kunnskap om bruk av stordata i arbeid med å tilrettelegge for fysisk aktivitet. Denne rapporten fås ved henvendelse til Helsedirektoratet. Kontaktperson: Olov Belander.
Handlingsplan for fysisk aktivitet

Prisutdeling: DOGA-merket for design og arkitektur

La deg inspirere av Norges fremste design- og arkitekturprosjekter. 11. mars annonserer vi årets vinnere av DOGA-merket.
Du finner mer informasjon om prisutdelingen hos DOGA
Facebook
Twitter
Website

KONTAKT
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Postadresse:
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Sentralbord 22 24 90 90Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.