Copy
NYTT FRA STEDSUTVIKLING.NO 3/2021
Åpne nyhetsbrev i nettleser

Ny bystrategi fra Riksantikvaren

Riksantikvarens strategi og faglige anbefalinger for by- og stedsutvikling, ble lansert 2. november 2021. Strategien gir anbefalinger for hvordan kulturmiljøverdier kan brukes som en ressurs for å utvikle levbare byer og steder. Bruk og gjenbruk av eksisterende bygninger er også viktige klimatiltak for å redusere klimagassutslippene. Ifølge klima- og miljøminister Espen Barth Eide mister byene sin identitet uten historiske omgivelser.

Seminar om Riksantikvarens bystrategi


Vil du bli bedre kjent med Riksantikvarens nye bystrategi kan du melde deg på  seminaret Riksantikvarens nye bystrategi – bærekraft, mangfold og muligheter i Bergen den 23. november. Arrangementet blir også strømmet.

NB! kort påmeldingsfrist!

Bli kjent med Riksantikvarens eksempelsamling

Riksantikvarens eksempelsamling er en viktig del av satsingen rundt egne strategier for klima og by- og stedsutvikling. Det jobbes nå med å utvide samlingen. Foreløpig er den bygningsfokusert med hovedvekt på ombruk, istandsetting, rehabilitering og universell utforming. Tanken er at den også etter hvert skal få et bredere kulturmiljøfokus. Byantikvarens kontor i Bergen er et eksempel på kreativ ombruk av flere bygninger og tilbygg.

Riksantikvarens eksempelsamling
Skjermdump fra Riksantikvarens eksempelsamling - fra Akershus slott til Villa Parafina.

Europarådet med nettkurs til europeisk kulturarvstrategi

Europarådets European Heritage Strategy for the 21st Century, som ble lansert i 2017, understreker betydningen av kulturarven som en ressurs for miljømessig, sosial og økonomisk utvikling, og for kunnskap og utdanning. Europarådet har utviklet et åpent nettkurs, en såkalt MOOC (Massive Open Online Course), som skal bidra til å øke bevisstheten om strategien og dens anbefalinger, og til erfaringsutveksling. Gjennom 10 moduler får kulturarvsforvaltere på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå kunnskap og ferdigheter til å implementere strategiens anbefalinger. Les mer om kurset på Europarådets hjemmesider

Søknadsportalen for Gnist løsninger åpner den 1. desember!

Gnist løsninger er andre del av DOGAs innovasjonsprogram for steds- og næringsutvikling. Det er en tilrettelagt prosess hvor designere, arkitekter og andre næringslivsaktører utvikler nyskapende løsninger på konkrete utfordringer i utvalgte kommuner. Les mer om programmet og hvordan din kommune kan søke om å bli med, på nettsidene til DOGA

Nytt webinar om bærekraftig transport

Onsdag 17. november arrangerte Statens vegvesen og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet et nytt webinar om temaet bærekraftig transport i webinarserien Veien til bærekraft - fra kunnskap til praksis. Her snakker bl.a. Erling Holden, professor i fornybar energi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, om bærekraftig transport og fornybar energi – og svarer på spørsmålet om hvor langt folk egentlig er villige til å strekke seg for å nå bærekraftmålene.

Se webinaret om bærekraftig transport og tidligere webinarer på YouTube

Facebook
Twitter
Website

KONTAKT
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Postadresse:
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Sentralbord 22 24 90 90Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.