Copy

SUUNTANA LIIKENTEEN TULEVAISUUS

Muutos on mahdollisuus


Vuosi 2021 on alkanut liikennealan näkökulmasta mielenkiintoisissa merkeissä, kun sekä fossiilittoman liikenteen tiekartta että valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnos vaikutusarviointeineen on nyt saatu lausuntovaiheeseen. Molemmat kokonaisuudet tulevat suuntaamaan liikkumisen tulevaisuutta varsin voimakkaasti ja tulevat varmasti olemaan laajasti esillä sekä liikennealan foorumeilla että laajemminkin mediassa. Voisi jopa povata, että liikenne tulee myös olemaan yksi kevään kuntavaalien keskeisistä teemoista. 

Hankkeet ajoittuvat aikaan, jossa liikenneala on vauhdikkaassa kehitys-vaiheessa. Koko liikennejärjestelmä on sähköistymässä, ensin yksityisautoilu ja perässä tavaraliikenne ja jatkossa muutkin kulkumuodot. Moninaiset digitaaliset palvelut ja prosessit mahdollistavat liikenteen ajantasaisen tilannekuvan sekä aidosti yhteen toimivat matka- ja kuljetusketjut. Myös automaatio etenee kaikissa liikennemuodoissa, ensin erilaisina automaattisina ratkaisuina ja vähitellen järjestelmätasolla. Samanaikaisesti erilaiset työhön, lääkäripalveluihin, opetukseen ja kauppaan liittyvät sähköisen asioinnin palvelut yleistyvät lähes eksponentiaalisesti. Tämä kaikki tulee vaikuttamaan liikenteen kysyntään, eikä kukaan vielä tiedä missä määrin.  

ITS Finland on osallistunut aktiivisesti molempien hankkeiden sidosryhmätyöhön ja aikaisempiin lausuntokierroksiin. Erityisenä näkö-kulmanamme on ollut liikenteen globaalin murroksen hyödyntäminen toimialan kestävän ja älykkään kasvun aikaansaamiseksi. Olemme peräänkuuluttaneet sellaisen yhteisen vision ja suunnitelman rakentamista, jossa liikennepoliittiset tavoitteet ja innovaatio- ja elinkeinopoliittiset tavoitteet kohtaavat. Eli TEM:n ja LVM:n yhteisesti johtaman Liikennealan kansallisen kasvuohjelman tavoitemaailman tuomista osaksi liikennealan tärkeimpiä kokonaisuuksia.  

Viime vuodet liikenteen tulevaisuuskeskustelua on hyvästä syystä hallinnut päästötavoitteisiin pääseminen. Teema on niin iso, että se on usein haudannut alleen muut tärkeät teemat, kuten esimerkiksi kaupungistumisen mukanaan tuomat erilaiset haasteet tai käyttäjien muuttuvat tarpeet. Kaupungeissa haasteena on erityisesti tilankäyttö, jota on pyritty ratkaisemaan mm. varsin kalliilla maanalaisilla ratkaisuilla. Käyttäjätarpeiden muutos näkyy mm. lisääntyneenä palvelujen käyttönä, digitaalisena läsnäolona tai autottoman elämäntavan valintana.  

Pienoisena pelkona onkin, että vahva päästöpainotteisuus suuntaa keskustelua liiaksi käyttövoimiin ja koitamme vain korvata nykyiset polttomoottoriautot sähköautoilla ja unohdamme ne lukuisat muut mahdollisuudet, joita muuttuva toimintaympäristö tarjoaa parempaan, tehokkaampaan ja taloudellisempaan liikkumiseen ja liike-toimintaan. Nyt on ainutlaatuinen tilaisuus aidosti uudistaa
liikennejärjestelmäämme ja liikkumistottumuksiamme, ja muuttaa samalla liikennesektorin vaihtotasetta eli käyttää enemmän palveluja ja lisätä puhdasta kotimaista energiatuotantoa sekä rakentaa vientikelpoisia teknologioita ja palveluja. Tätä mahdollisuutta ei kannata jättää väliin. 

Marko Forsblom 
Toiminnanjohtaja 
ITS Finland ry

Tasa-arvoinen älyliikenne kuuluu kaikille


Liikkuminen ja paikasta toiseen siirtyminen kuuluvat yksilön perus-tarpeisiin ja sen hankaloituminen vaikuttaa hyvinvointiin kokonaisvaltaisesti. Siksi inklusiivisen liikenne on olennainen näkökulma koko liikennejärjestelmän kehittämisessä. 
Forum Virium Helsingin ja Metropolia Ammattikorkeakoulun hanke Mobility Launchpad järjesti tammikuussa 2021 Älyliikenne kuuluu kaikille 2.0 –webinaarin ja työpajan, jossa kuultiin ja työstettiin useita näkökulmia tasa-arvoisen liikenteen mahdollistamiseksi.  

Tapahtuma järjestettiin yhdessä Jätkäsaari Mobility Labin Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa -hankkeen sekä ITS Finlandin kanssa.

Lue lyhyt kirjoitus tapahtuman herättämistä ajatuksista ITS Finlandin sivuilta

MaaS Global ja NCC pilotoivat Whim-liikkumissovellusta


Asumisen ja liikkumisen yhdistäminen on yksi tulevaisuuden trendejä ja keskeisessä asemassa liikenteen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Rakennus- ja kiinteistökehitysalan yritys NCC kokeili MaaS-palvelu Whimin potentiaalia asuinrakennusten parkkipaikkojen korvaajana. 

Kokeilun aikana pilottiryhmä testasi Whim-sovellusta liikkumiseen. Kokeilujakson aikana pilottiryhmä jätti vanhat tutut liikkumismuodot, ja pilotti tarjosi kokeilijoille tietyn liikkumisbudjetin, joka oli vapaasti käytettävissä. Kokeilujakson tuloksia hyödynnetään jatkossa osana NCC:n kiinteistökehitystä. 

Lue koko uutinen Rakennuslehdestä.

Lisää verkoston uutisia

Fortum laajentaa sähköautoakkujen kierrätystoimintaa avaamalla uuden mekaanisen tuotantolaitoksen Ikaalisiin. Lue Fortumin lehdistötiedote.

Telia ja Arthur D. Little selvittivät julkisen liikenteen viranomaisten ja palveluntarjoajien tavoitteita, suuntauksia ja kipupisteitä eri puolilla Pohjoista ja Baltiaa sekä kuinka niihin voidaan vastata digitalisaation tarjoamilla mahdollisuuksilla. Lue Telian julkaisema raportti.

Alan ajankohtaiset uutiset ja julkaisut

Akkustrategia – Kansallinen akkustrategia on julkaistu tavoitteena vahvistaa akkualan innovatiivista ekosysteemiä, vauhdittaa Suomen kestävää ja vähähiilistä talouden kasvua sekä tukee liikenteen ilmastotavoitteiden saavuttamista. 

Innovatiiviset hankinnat – Keino-osaamiskeskus hakee 3-5 sparrausta tarvitsevaa innovatiivista hankintaa asiantuntijasparraukseen, joka toteutetaan kevään 2021 aikana. Sparraukseen etsitään kuntien tai virastojen hankintayksikköä, jolla on suunnitteilla innovatiivinen hankinta, jonka sparraustarve kohdistuu käyttäjätarpeisiin pohjautuen alusta-, rajapintaratkaisuihin, pilvipalveluihin tai kokonaisarkkitehtuuriin. Lue lisää sparrauksesta täältä.

Kiertotalous – Suomelle on laadittu strateginen kiertotalouden edistämisohjelma vuoteen 2035. Tavoitteena on muutos, jolla kiertotaloudesta luodaan talouden uusi perusta. Ohjelmalla hallitus haluaa vahvistaa Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä. Lue kiertotalouden strategisesta ohjelmasta ympäristöministeriön sivuilta 

Maas – Trasport Scotland jatkaa MaaSin rahoitusohjelmaa ja jakaa 1m£ MaaS-ratkaisujen kehittämiseen. Rahoitus on osa maan vihreän elpymisen ohjelmaa ja sen tavoitteena on tehdä julkisesta liikenteestä matkustajille houkuttelevampi vaihtoehto. Lue lisää uutisesta.

Uusi MaaS-selvitys – Hollannin liikenneministeriön tilaamassa selvityksessä "Governance models for Mobility as a Service (MaaS)" käydään läpi eri maiden lähestymistapoja ja politiikkatoimia MaaSin edistämiseksi. 

Uusi tutkimus – Euroopan parlamentin Transport and Tourism (TRAN) komitea on teettänyt tutkimuksen:  RESEARCH FOR TRAN COMMITTEE: The impact of emerging technologies on the transport system

Älykaupunki – Helsinki oli maailman toiseksi paras älykaupunki ja Suomi Euroopan toiseksi innovatiivisin maa vuoden 2020 älykaupunkivertailuissa. Lue lisää Forum Virium Helsingin uutisesta.

Konsultaatiot

Fossiilittoman liikenteen tiekartta - luonnos valtioneuvoston periaatepäätökseksi kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä on lähetetty lausunnoille. Tiekartassa esitetään keinot, joilla kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon ja liikenne muutetaan nollapäästöiseksi viimeistään vuoteen 2045 mennessä. Luonnokseen voi jättää lausuntonsa 19.2.2021 asti lausuntopalvelussa.

Kumppanihakuja

Lacroix City etsii yhteistyökumppaneita Suomesta. 

Ota yhteyttä:
dr.ir. Francky Demeester
Business Development North Europe, LACROIX City
f.demeester@lacroix-city.com
https://www.lacroix-city.com

Icoms Detections hakee kumppaneita Suomesta liittyen älykkäiden liikennevalojen ja varoituskylttien sensoriikkaan ja dataan.  

Ota yhteyttä: 
Cécile Bauvin
Account Manager, Icoms Detections SA
c.bauvin@icomsdetections.com
https://icomsdetections.com

ScanTech etsii myynnin yhteistyökumppaneita Suomesta. 

Ota yhteyttä: 
Per Villemoes
Sales Director, ScanTech 
Pvi@skantech.eu 
https://scantech.com 

Ajankohtaiset tapahtumat

4.2. ITS United Kingdom and UK Satellite Applications Catapult joint event. Lue lisää ja ilmoittaudu

11.2. Geoforum Finlandin ja Mobility Launchpad -hankkeen (Forum Virium Helsinki) webinaarisarja: Paikkatietoinno-vaatiot liikenteessä: Paikannuksen uusimmat tuulet. Lue lisää ja ilmoittaudu

16.2. Meriliikenteen webinaari ja Awake.AI:n lanseeraustilaisuus: Ilmainen digitaalinen alusta Suomen satamille tehostamaan satamayhteisön ja meriliikenteen saumatonta yhteistyötä. Lue lisää Awake.AI:n tapahtumasta ja ilmoittaudu mukaan. 
3.3. Euroopan komissio järjestää seuraavaan ITS-direktiivin uudelleentarkastelua käsittelevän kaikille sidosryhmille avoimen tilaisuuden 3.3.2021. Tilaisuudessa avataan uudelleentarkastelua tukevan taustaselvityksen valmistelun etenemistä sekä direktiiviin suunniteltuja muutoksia. Lue lisää ja ilmoittaudu

15. - 16.3. Väylät ja liikenne -virtuaaliseminaari

11. - 15.10. ITS World Congress Hambug - call for contributions on avoinna 12.2. asti. 
Seuraa ajankohtaisia aiheita ITS Finlandin Linkedinissä!
Twitter
Website
LinkedIn
Copyright © 2019 ITS Finland, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.