Copy

HAMPURISSA TAVATAAN

Matkalla ITS World -kongressiin

Muun maailman kanssa älyliikenteen koko toimiala on jäänyt koteihin. 
Pysähtyä ei ole voinut, verkostoja on luotu ja ylläpidetty kotitoimistoista ja uusia innovaatioita lanseerattu omilta sohvilta virtuaaliyhteyksin. Nyt haluamme jo tavata kasvotusten.  

ITS World Congress järjestetään lokakuussa 2021 Hampurissa ja on maailman suurin älyliikenteeseen ja liikkumisen digitalisaatioon keskittyvä 
tapahtuma. Vuonna 2021 kongressi kerää Hampuriin 15 000 kävijää ympäri maailmaa löytämään uusia yhteyksiä, innovaatioita sekä viimeisintä tietoa teknologioista ja tutkimustuloksista.  

Tänä vuonna kongressin teema on “Experience Future Mobility Now”, jonka alla ohjelma jakautuu kuuteen aiheeseen:  

  • Automated & Connected Driving 
  • Goods journey from ports to customers 
  • Intelligent Infrastructure 
  • Mobility on Demand, Mobility as a Service 
  • New services from new technologies 
  • Solutions for cities and citizens 

Kongressiin voi ehdottaa sessioita sekä uutena mahdollisuutena yksittäisiä Business-esityksiä tämän viikon loppuun eli 12.2. asti. Tilaisuutta kertoa omista innovaatioista, tutkimuksista ja lanseerauksista ei kannata jättää käyttämättä! 
 

ITS Finland yhdistää voimat muiden Pohjoismaiden ja Viron kanssa Hampurissa 

ITS Finland on tapahtumassa yhdessä Norjan, Ruotsin, Tanskan, Islannin ja Viron ITS-organisaatioiden kanssa. Järjestelyt on aloitettu ja haluamme varmistaa suomalaisen osaamisen näkyvyyden kongressin kärkipaikoilla. ITS World -kongressissa tullaan tänäkin vuonna verkostoitumaan yhteisellä Nordic+ Pavilion -messuosastolla, jonne osallistuvat organisaatiot saavat oman viestinsä näkyviin ja kuuluviin.  

Tapahtuman suunnittelu etenee kevään aikana osastolle osallistumisesta kiinnostuneiden verkostomme jäsenten kanssa. Tulossa on ainakin 
kokkareita, pitchauksia omassa auditoriossa, aktiivista verkostoitumista sekä näkyvyyttä yhdessä koko kongressin näyttävimmistä osastoista.  

Ensimmäinen suunnittelutapaaminen järjestyy ITS Finlandin verkoston jäsenille perjantaina 19.2. klo 9 – 10.30. Ilmoita kiinnostuksestasi Sannille sanni.remonen@its-finland.fi, mikäli haluat mukaan osastolle ja suunnitteluun.

Laura Eiro Teknologia-neuvottelukunnan määräaikaiseksi 
pääsihteeriksi

ITS Finlandin ohjelmajohtaja Laura Eiro työskentelee ajalla 1.2. – 31.5.2021 valtiovarain-ministeriössä korkean tason Teknologianeuvottelukunnan 
pääsihteerinä. 

Teknologianeuvottelukunnan tavoitteena on valmistella Suomelle hyvinvointia luova ja kilpailukykyä ohjaava teknologiapolitiikka, nostaa Suomen teknologiakyvykkyyttä, kehittää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä ja vahvistaa Suomen johtavaa roolia teknologian hyödyntämisessä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. 

Neuvottelukunnan tehtävänä on laatia ”Suomen teknologiapolitiikka 2020-luvulla – Teknologian ja tiedon hyödyntämisen kärkimaa” –raportti, jonka valmistelu on Lauran päätehtävä. 

Teknologianeuvottelukunta järjestää torstaina 18.2.2021 avoimen paneelitilaisuuden verkkolähetyksenä, jossa kerrotaan tehdystä työstä, avataan taustoja sekä tulevaa. Lisätietoja täältä

Laura jatkaa kevään ITS Finlandilla 20 %:n työajalla. ”Pääsihteerin tehtävä on hieno näköalapaikka oppia uutta Suomen teknologiakehityksen ytimessä. Synergioita löytyy Liikennealan kestävän kasvun ohjelmaan ja laajemminkin liikennealan digiteknologiakehitykseen”, Laura kertoo.

Smart and Clean Mobility Solutions from Finland


Miksi Suomi on etunenässä 1.5-asteen liikennejärjestelmän kehittämisessä?
Mikä tekee suomalaisesta teknologiaosaamisesta ainutlaatuista?
Millaisia testialustoja täällä on innovaatioiden kehittämiseen ja kuinka suomalaiset kaupungit edesauttavat uusien innovaatioiden ottamista osaksi kansalaisten arkea? 

Muun muassa näihin kysymyksiin vastataan ITS Finlandin julkaisemassa eKirjassa, jossa kerrotaan miksi juuri Suomi on otollinen markkina testata ja tuoda uusia älykkään ja kestävän liikkumisen palveluita ja ratkaisuja sekä millaista osaamista tarjoamme ulkomaisille kumppaneille. 

EKirja on julkaistu Future Mobility Finland -sivustolla, joka kerää tietoa suomalaisista liikkumisen ratkaisuista ja palveluista sekä toimijoista ulkomaiselle yleisölle. 

Ota sivusto seurantaan ja jaa eKirjaa omille verkostoillesi somessa!

ITS Estonia - ITS Finland - ITS UK Virtual Matchmaking Delegation

ITS Finland järjestää keväällä virtuaalidelegaation Iso-Britanniaan yhdessä Ulkoministeriön ja Business Finlandin kanssa. 

Delegaation tavoitteena on ymmärryksen lisääminen markkinoista ja tarpeista sekä toimijoiden verkottaminen viennin edistämiseksi ja oikeiden kontaktien löytämiseksi kussakin kohdemarkkinassa. Delegaatiotapaamiseen osallistuu sekä yrityksiä, tutkimusalan edustajia että julkisia tahoja Suomesta, Virosta ja UK:sta. 

Kartoitamme verkostomme toimijoiden kiinnostusta osallistua iltapäivän kestävään delegaatioon, jossa lyhyiden esitysten lisäksi pääpaino on toimijoiden virtuaalitapaamisissa. Ilmoita kiinnostuksestasi lyhyellä kyselyllä (5 min) ja toimitamme lisätietoa delegaatiosta! 

Verkoston uutiset

KONE lanseeraa uuden podcast-sarjan: The Flow of Urban Life, jossa nostetaan näkökulmia siitä, kuinka voimme innovoida urbaania liikkumista ja luoda älykkäämpiä sekä kestävämpiä tulevaisuuden kaupunkeja. Uudet podcast-jaksot ovat kuunneltavissa Spotifyssa.  

Kyyti ja RTD lanseeraavat uuden appin, joka yhdistää paikalliset bussi- ja junaliikenteen palvelut RTD:n first ja last mile kuljetuksia tarjoamaan FlexRide-palveluun Denverissä. Lue Kyydin lehdistötiedote

Sohjoa Last Mile -projekti edistää automaattisen joukkoliikenteen kehittämistä kaupunkiliikenteen ensimmäisen ja viimeisen kilometrin matkustuskokemuksen parantamiseksi. Forum Virium Helsinki, yksi projektin partnereista, kerää tietoa automaattisen julkisen liikenteen haasteista Euroopan markkinoilla hyödynnettäväksi osana projektia. Siirry kyselyyn tästä

ITS Factory kerää näkemyksiä MaaS-aiheiseen tutkimukseen osana PriMaaS-hanketta. Tutkimuksen aihe on Identification of institutional barriers and enablers for sustainable MaaS ja kyselyn tavoite on kerätä hankepartnerien alueiden toimijoilta näkemyksiä teemasta. Aikaa kyselyyn vastaamiseen menee muutama minuutti.

Kyselyyn voi vastata helmikuun ajan. Siirry kyselyyn tästä
 
PriMaaS-hanke (Prioritizing low carbon mobility services for improving accessibility of citizens) edistää kansainvälisessä yhteistyössä vähäpäästöisen liikkumispalveluiden leviämistä ja käyttöönottoa sekä luodaan eurooppalaista näkemystä MaaS-konseptista. Hanke kokoaa tietoa siitä, miten lisätään toimijoiden keskinäistä luottamusta (mm. datan avaamisessa), lisää eri toimijoiden (kuten poliitikot, virkamiehet, palvelutuottajat) tietämystä ja resursseja, sekä helpottaa uuden teknologian käyttöönottoa kansalaisten tarpeisiin. Hankkeessa on 10 eurooppalaista partneria ja Suomesta mukana on Pirkanmaan liitto.

Tulevat tapahtumat

16.2. Meriliikenteen webinaari ja Awake.AI:n lanseeraustilaisuus: Ilmainen digitaalinen alusta Suomen satamille tehostamaan satamayhteisön ja meriliikenteen saumatonta yhteistyötä. Lue lisää Awake.AI:n tapahtumasta ja ilmoittaudu mukaan. 

18.2. Valtiovarainministeriön teknologianeuvottelukunnan avoin virtuaalipaneeli: Suomi teknologian ja tiedon hyödyntämisen kärkimaaksi – lue lisää ja ilmoittaudu
 
18.2. FABULOS Final conference päättää kolmivuotisen projektin, jonka lopputuloksena syntyi proof-of-concept autonomisen kaluston hallinnasta osana julkista liikennettä. Ilmoittaudu mukaan täältä

28.2. FIA Region I Start-up Challenge kerää innovaatioita, konsepteja ja MVP:itä kisaan kolmessa kategoriassa: Car, Mobility ja Assistance – mukaan voi ilmoittautua 28.2. asti! 
3.3. Euroopan komission virtuaalityöpaja: 2nd public workshop impact assessment for the revision of the Intelligent Transport Systems Directive – lue lisää ja ilmoittaudu 24.2. mennessä. 

3.3. Euroopan komissio järjestää seuraavaan ITS-direktiivin uudelleentarkastelua käsittelevän kaikille sidosryhmille avoimen tilaisuuden 3.3.2021. Tilaisuudessa avataan uudelleentarkastelua tukevan taustaselvityksen valmistelun etenemistä sekä direktiiviin suunniteltuja muutoksia. Lue lisää ja ilmoittaudu

9.3. MoveSG Future of Mobility Innovation Summit tuo yhteen virtuaalitilaisuuteen alan päättäjät keskustelemaan uuden sukupolven liikenteen teemoista. Ilmoittaudu mukaan täältä

29.3. International Symposium on Electronics in Transport – ISEP20-21 - lue lisää ja ilmoittaudu
 
Seuraa ajankohtaisia aiheita ITS Finlandin Linkedinissä!
Twitter
Website
LinkedIn
Copyright © 2019 ITS Finland, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.