Copy

VALMISTELUSSA LIIKENTEEN TULEVAISUUS

Päivä kerrallaan kohti
tulevaisuuden visiota

Alkuvuosi on ollut varsin vilkas ja liikennealan näkökulmasta valmistelussa on ollut isoja tulevaisuuteen vaikuttavia teemoja sekä liikenne- ja viestintäministeriössä, mutta myös valtiovarainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja ympäristöministeriön hallinnonaloilla.

Liikenteestä on aidosti rakentunut poikkihallinnollinen teema, joka kiinnostaa ja vaikuttaa laajasti yhteiskunnan eri sektoreilla. Ja mikä parasta, älyliikenne on näissä kaikissa vahvasti mukana.

Suuntaviivat liikenteen tulevaisuudelle muotoutuvat kevään aikana
 
LVM:ssä fossiilittoman liikenteen tiekartta ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnos vaikutusarviointeineen olivat lausuttavina ja molemmat valmistuvat kevään aikana. Liikenteen digitalisoituminen näkyy molemmissa kokonaisuuksissa ja Liikenne 12-suunnitelman strateginen linjaus on erittäin hyvä: ”Tiedon hyödyntäminen ja automaatio ovat keinoja edistää kaikkia suunnitelman tavoitteita. Strategisten linjausten mukaan digitalisaation mahdollisuudet hyödynnetään täysimääräisesti kaikissa liikennemuodoissa.”.
 
VM:ssä liikenteen teema on niinikään aktiivisesti mukana sekä liikenteen verotuksen uudistamisen osalta että Suomen kestävän kasvun ohjelman muodossa. Liikenteen verotuksen uudistamista työryhmän esitys valmistuu toukokuun puoliväliin mennessä eli asia etenee. Liikenteen työsuhde-etujen verotuksen osalta päätöksiä jo saatiinkin ja ne olivat hyvin linjassa ITS Finlandin esitysten kanssa eli suunta oli oikein hyvä ja kunnianhimon taso melko hyvä. Myös Suomen kestävän kasvun ohjelman pilareissa liikenne on ollut teemana erittäin hyvin esillä, siitä erityinen kiitos liikennealan pitkäjänteiselle kasvuohjelma -työlle.
 
TEM:ssä liikenneala nähdään yhtenä potentiaalisimmista toimialoista viennin ja kasvun aikaansaamiseksi. Parhaillaan viimeistelyssä oleva Liikennealan kestävän kasvun ohjelma julkaistaan vielä kevään aikana ja hallinnonalan panostukset liikennealan ekosysteemityöhön on ollut kiitettävää. Ohjelma on hyvä esimerkki, mitä laaja-alainen yhteistyö merkitsee toimialan kehitysilmapiirille ja käytännön tekemiselle.
 
YM:ssä liikenne näyttäytyy useassakin eri yhteydessä, mutta erityisen ajankohtainen on vuoden alussa julkaistu ”Uusi suunta – ehdotus kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi”, jossa liikenteen erilaiset ratkaisut ja myös liikennealan kestävän kasvun ohjelma kiertotalouden tavoitteiden saavuttamiseksi ovat hyvin mukana. Valtioneuvoston periaatepäätös ohjelmasta on parhaillaan lausuntopalvelussa.

Yhteistyön merkitys nousee esille kaikissa luonnoksissa
 
ITS Finland on osallistunut aktiivisesti kaikkien hankkeiden valmistelutyöhön ja asiantuntijakuulemisiin niin työryhmissä kuin eduskunnassakin. Olemme peräänkuuluttaneet sellaisen yhteisen ajattelun rakentamista, jossa liikenne- ja ympäristöpoliittiset tavoitteet sekä innovaatio- ja elinkeinopoliittiset tavoitteet kohtaavat kansantalouden hyödyksi. Olemme painottaneet yhteistyön merkitystä ekosysteemisen ajattelun mukaisesti eli mukaan tarvitaan paitsi valtionhallinto, myös kaupungit, akatemia ja yritykset. Iloksemme voimme todeta, että sanomamme on saanut hyvän vastaanoton ja kaikissa luonnoksissa nuo teemat ovat varsin hyvin mukana. 
 
Tulevaisuuden suunnitelmia kommentoinnissa olemme kuitenkin koittaneet pitää mielessä Mahathma Gandhin viisaat sanat: ”The future depends on what you do today.”. Eli kohti suuria visioita päivä ja askel kerrallaan.
 
Marko Forsblom
Toiminnanjohtaja
ITS Finland ry

ITS Finland aloittaa uuden liikkumisen murrosta arvioivan blogisarjan


ITS Finland haluaa herättää keskustelua sekä ajatuksia tunnistettujen ilmiöiden vaikutuksesta ihmisten liikkumistarpeisiin. Julkaisemme kevään aikana ilmiöitä käsittelevän blogisarjan, jossa pohditaan liikkumisen muutosta pandemian käynnistämien seurauksien näkökulmasta.
Blogisarjan ensimmäisessä kirjoituksessa keskitymme koronapandemian ja etätyön vaikutuksiin. Helmikuussa Yle julkaisi artikkelin yhä useamman työnantajan päätöksestä luopua toimistotiloista ja inspiroiduimme pohtimaan, mitä tämä tarkoittaa liikkumisen näkökulmasta:

Lisäämmekö tulevaisuudessa liikenteen megatrendejä kuvaavan CASE:n perään T:n (telecommuting), CASET? Tämä ja muita näkökulmia pohdinnassa Eemil Rauman blogissa. Lue koko kirjoitus ITS Finlandin sivuilta

Lisää verkoston uutisia


Sitowisen tuottama digitaalinen kaksonen Tampereen Hervannasta toimii alustana itseohjautuvien autojen kouluttamiselle osana tämän vuoden elokuussa toimintansa aloittavan raitiotien syöttöliikennettä. Pilottihanke linkittyy laajempaan eurooppalaiseen SHOW (SHared automation Operating models for Worldwide adoption) -hankkeeseen, jossa pilotoidaan automaattisen liikenteen ratkaisuja. Lue lisää Sitowisen uutisesta.
 
DIMECCin Sea for Value -ohjelma laajenee, kun uusi SMARTER (Smart Terminals) -projekti käynnistyy maaliskuussa. Sea for Value -ohjelmassa luodaan valmiuksia älykästä ja itseohjautuvaa meriliikennettä varten. Turun ja Helsingin satamat ovat mukana ohjelmassa, jossa Suomeen luodaan kaksi entistä nopeampaa, turvallisempaa ja vihreämpää digisatamaa. Lue DIMECCin lehdistötiedote täältä.

Alan ajankohtaiset uutiset ja julkaisut


Suomen ilmastopaneeli on julkistanut uudet suosituksensa ilmastolakiin kirjattavista päästövähennystavoitteista. Vuonna 2015 voimaan tullutta lakia on tarkoitus päivittää niin, että tavoite Suomen hiilineutraaliudesta toteutuu vuoteen 2035 mennessä. Ylen artikkeli kokoaa katsauksen teknologian mahdollisuuksiin päästövähennysten toteutumisessa.

University of California, Berkeley on julkaissut eKirjan Shared Mobility Policy Playbook, joka kokoaa kattavasti tietoa yksityishenkilöille, ammattilaisille ja yhteisöille jaetun liikenteen mahdollisuuksista. Kirja toimii käytännön ohjeistuksena siitä, kuinka alan toimijat voivat ottaa jaettuja palveluja osaksi liikkumisen kokonaisuutta ja millaisia resursseja, tietoa ja työkaluja markkinoilla on kehittyvistä teknologioista. 

Ajankohtaiset tapahtumat

3.3. Keskuskauppakamarin webinaari: Kasvua ja vientiä liikenteen digitalisaatiosta klo 10 - 11.30

4.3. KasvuOpen-webinaari: Tulevaisuuden kestävät liikenneratkaisut klo 15 - 16
 
10.3. The AWS in Spotlight -webinaari: Digitalization with machine learning and artificial intelligence klo 11 - 12

24.3. CitiCAP-hankkeen loppuseminaari klo 14 - 16.30
Seuraa ajankohtaisia aiheita ITS Finlandin Linkedinissä!
Twitter
Website
LinkedIn
Copyright © 2019 ITS Finland, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.