Copy
Otevřete si email v prohlížeči.

Prodej si svou elektřinu

Ministerstva mezi sebou začala debatovat o jednom z nejdůležitějších zákonů roku – věcném návrhu nového energetického zákona (NEZ), který by nově zastřešil asi sto padesát různých norem.

Hádka bude velká, o to větší, že veřejná debata o principech zatím bohužel vůbec neprobíhá.

Z obsáhlého záměru, který mám k dispozici, vybírám v krátkosti jen dvě zásadní věci.

Prvním je nový způsob licencování subjektů na trhu, což bude hlavní pákou státu na všechny hráče: „Zavádí se licence jako oprávnění k podnikání. Licence lze rozdělit do tří skupin, a to: skupina licencí na infrastrukturu a činnost operátora trhu, licence na obchodní činnosti a licence na dodávku do soustavy.“ Níže přehled, jak by to mělo vypadat a kde by se každý energopodnikatel měl někde najít. K tomu se vytvoří i nová databáze subjektů na trhu.

Pro většinu obyvatel ale bude asi mnohem zajímavější výrazné rozšíření hracího hřiště: Za prvé „zavádí se nový institut aktivního zákazníka, díky kterému by mělo dojít k většímu zapojení zákazníků do trhu s elektřinou“. Za druhé „zavádí se nový subjekt v podobě energetického společenství, které pro své členy nebo společníky bude oprávněno vyrábět a dodávat elektřinu nebo zajišťovat dodávku elektřiny nakoupené od jiných účastníků trhu, poskytovat služby distribuční soustavy, služby agregace, služby spojené s provozováním zařízení pro ukládání energie, provozovat nabíjecí stanice nebo poskytovat energetické služby“. A za třetí „zavádí se nové činnosti do trhu s elektřinou v podobě agregace prostřednictvím agregátora, nově pak nezávislého, ukládání energie a poskytování flexibility“.

Teď si to přeložme do češtiny: Je to výrazná pobídka k tomu si hodit na střechu pár fotovoltaických panelů, a co nespotřebujete, to prodáte. A pokud se vám do podnikání a ručení za odchylky nechce, budou existovat společenství a agregátory, kam se jen přihlásíte a bude.

Tak zní státní plán, ale uvidíme, co z toho pod palbou připomínek zůstane.

Sečteme se na onlinescitani.cz

Na webové stránce onlinescitani.cz zatím nic není, ale bude to příští rok jeden z nejdůležitějších webů. Právě tam ve velké míře proběhne sčítání lidu, domu a bytů chystané na příští rok.

Dle dokumentů, které mám k dispozici, se Český statistický úřad rozhodl sčítání opravdu ve velkém překlopit na internet. „Prioritním zájmem ČSÚ je dosažení co nejvyššího podílu obyvatel sečtených prostřednictvím elektronických sčítacích formulářů. Důvodem je jak úspora nákladů i času potřebného na jejich další zpracování, tak i vyšší kvalita takto získaných údajů oproti listinným formulářům. Snahou ČSÚ je proto umožnit online sčítání co nejširšímu okruhu fyzických osob. Důraz je proto kladen na maximální dostupnost elektronického sčítacího formuláře pro každého. V kontextu tohoto principu bude možné vyplnit sčítací formulář v elektronické podobě na různých typech zařízení (počítač, tablet, mobilní telefon) s připojením k internetu. Vytvořen bude jak html formulář dostupný na webových stránkách zřízených pro účely sčítání, tak formulář v rámci speciální mobilní aplikace.“

Na webu samozřejmě nebude moci kdokoliv vyplnit cokoliv. ČSÚ chce využít veškeré dostupné digitální služby státu jako je přihlášení přes Portál občana, využití přihlašovacích údajů portálu národního bodu eidentita.cz či využití občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem.

Vadou na kráse ovšem je, že když všechny uvedené možnosti komunikace se státem porovnáme s jejich reálným rozšířením a uživatelskou přívětivostí, pak je více než jisté, že web onlinescitani.cz rozhodně nebude při sčítání v žádném okamžiku přetížen.

Zprivatizované vyvlastnění

Málokde toho mají in-house právníci méně na práci než na ministerstvu pro místní rozvoj. Dobře to bylo vidět už na chystaném stavebním zákonu, který se kompletně outsourcoval na Hospodářskou komoru.

Jen velmi nerozumný ministr však obdobně z baráku vyvede i ten nejspornější institut, co může v posttotalitní společnosti být – vyvlastnění.

Nicméně paní ministryně Klára Dostálová se s tím nemaže a za 580 tisíc si objednala věcný záměr zákona o vyvlastnění u České společnosti pro stavební právo, což je spolek stavebních právníků.

A ti dle smlouvy, kterou mám k dispozici, mají vymyslet opravdu vše, dokonce si to mají obhájit i v mezirezortním řízení: „Objednáváme vypracování návrhu Věcného záměru nového zákona o vyvlastnění zahrnujícího zpracování níže specifikovaných věcných témat. Současně objednáváme i další související práce, tj. účast na projednávání materiálu v rámci mezirezortního připomínkového řízení a jeho úpravu před odevzdáním na Úřad vlády ČR. Materiál bude zpracován a zkompletován v souladu s Legislativními pravidly vlády. Věcná témata ke zpracování: 1) Jednání před zahájením vyvlastňovacího řízeni 2) Předmět a pojem vyvlastnění 3) Podmínky vyvlastnění 4) Práva třetích osob 5) Vyvlastňovaci řízení 6) Soudní přezkum 7) Přechodná ustanovení.“

Zprivatizovat se dá celkem cokoliv, ale že se tu dá zprivatizovat už i vyvlastnění státem, to je přeci jen novinka.

Výživné výživné

Vláda schválila návrh zákona o náhradním výživném. Tím to ale nekončí, kulturní válka se nepochybně přesune do sněmovny a vratká dohoda ČSSD se zdráhajícím se ANO může rychle vzít za své. Už při práci na třech postupných verzích MPSV se ukázalo, jak hluboké jsou příkopy v této v konečném důsledku hodnotové věci. Zmínil bych především pozoruhodnou námitku Zlínského kraje Jiřího Čunka, který na nepochybný problém zanedbávání placení na dítě v rozvedených rodinách zareagoval kázáním: „Žít v partnerství a zejména v manželství by mělo být pro občana výhodné. Stát by proto všemi možnými způsoby měl podporovat rodiny, a především rodiny s více dětmi.“ Tady se z dialogu už staly jen dva monology...

O kulturním sporu bude ale ještě jistě dost proslovů ve sněmovně, tak jen krátce ke genezi aktuálního návrhu, který dobře ukazuje naprostou neschopnost státu najít cestu, jak efektivně pomoci.

Původně MPSV chtělo poměrně rozsáhlou úpravu, která by skutečně byla o „zálohovém“ výživném, tedy o částce, která odpovídá nárokům dané rodiny, ne jen o nějaké univerzální dávce. To vzalo za své jako první, takže se do paragrafů vrazila částka maximálně tři tisíce. Jedním z výchovných důsledků zákona přitom mohlo být právě to, že když si movitější partner odskočí od rodiny, tak náklad je pro něj výraznější než jen tři tisícovky.

Naprosto tristní nápad se objevil u druhé verze výživného – podání trestního oznámení na neplatiče. Jen si to představte: jste po rozvodu, potřebujete s partnerem dořešit spoustu věcí a stát vám říká – rád pomůžu, ale přihoďte si k problémům s expartnerem ještě jeden trestňák. Kdo to navrhoval, dobře věděl, že tím by funkčnost celého nového zákona zabil. Tento nápad nakonec zase zmizel.

Nakonec tak máme nemastný neslaný kompromis, který se nezavděčí ani těm, kteří nechtějí žádné vlamování se do soukromoprávních vztahů, ani těm, kteří požadují v zájmu dětí razantní intervenci státu – tři tisícovky maximálně na dva roky.

Velmi české řešení.

Úspěšný development Trikolóry

V Praze se všichni zasmáli kandidatuře Vladimíra Železného za Trikolóru, zacitovali se prachbídné preference hnutí a rozhostila se vůkol jistota, že Václav Klaus není žádná hrozba. Tak pomalu.

Už několikrát jsem tu upozorňoval, že tak dobrý organizační rozjezd strany tu už dlouho nikdo neměl. Ve sněmovně se Václav Klaus začal specializovat na předkládání zákonů, u kterých vůbec nevěří v přijetí, ale zajistí mu vždy mediální humbuk (naposledy takto opakoval titulky s naprostým nesmyslem o ústavním právu na placení hotovostí). Koncem každého týdne objíždí vesnice, kde naposledy byl jeho otec a pak už jen Miloš Zeman na přelomu tisíciletí. A hlavně mu fungují velmi dobře finance.

Od založení hnutí mu proteklo na transparentním účtu přes 15 miliónů – o některých přispěvatelích od lidí Klause seniora až po fotbalistu Pavla Kuku jsem tu již informoval. Podstatné ale je, že zjevně jsou na masivní dotování před sněmovními volbami už připraveni i velcí hráči, a to nejen ti, kteří stojí za Klausem seniorem.

V červnu 200 tisíc přihodil developer Finep, který se dosud specializoval hlavně na podporu ODA – oficiálně Občanské demokratické aliance, neoficiálně Občanské developerské aliance.

Vedle velkých jmen mu také funguje i nabírání malých příspěvků od podporovatelů, v čemž nyní nikdo na politické scéně není lepší (snad jen Milion chvilek).

Je jistě možné se dál Klausovi juniorovi posmívat, dokonce je i pravděpodobné, že v podzimních volbách Trikolóra vyhoří, ale podceňovat ho pro sněmovní volby 2021 je těžko pochopitelná naivita mnoha politiků i médií.

Komentáře: ČSA, Východ, Hůrka a tristní rozpočet

Přejmenuj se a budou prachy. Ještě horší pomoc Smartwings, než jsme doufali

Ještě pár takových vítězství nad Ruskem a Čínou - a jsme ztraceni

Superúkol pro superúředníka Hůrku: polít českou byrokracii živou vodou

Pohřbívání jedné generace podnikatelů

Babiš přichystal na opozici rozpočtovou lest, ve které nemůže prohrát

A teď budete platit!

Tady vždy nabízím k podpoře nějakou podle mě důležitou neziskovku či projekt.

Tereza je tady už 40 let. To si zaslouží oslavu!

Přihlaste si odběr newsletteru.
Čtěte, doporučujte, pište mi tipy a polemiky. 

Tak zase za týden!

Twitter
Facebook
Instagram
Website
Email
LinkedIn
Copyright © 2020 David Klimeš, All rights reserved.


Chcete změnit zasílání newsletteru?
Můžete ho změnit nebo zrušit.

Email Marketing Powered by Mailchimp