Copy
Otevřete si email v prohlížeči.

Superkritické lithium

Politický cirkus kolem lithia ovlivnil poslední sněmovní volby, kdy Andrej Babiš vykřikoval, že ČSSD chystá krádež za bílého dne. Po volbách kauza okamžitě splaskla. To ale neznamená, že zcela zemřela.

Polostátní ČEZ proti svým zájmům nyní musel na nátlak vlády vstoupit do strategického partnerství se soukromým průzkumníkem lithia v Česku. Australská těžařská společnost European Metals Holdings Limited se podmínečně dohodla s ČEZ na strategickém partnerství a výrazné investici do projektu těžby lithia na Cínovci.

Ale to stále není vše. Na vládu jde velmi důležitý dokument, o kterém zatím veřejnost nebyla informována, což je chyba. Doplnění surovinové politiky České republiky v oblasti nerostných surovin dost výrazně překopává ochranu a možné využití nejen lithia.

Nově se ustavují dvě skupiny nerostů strategického významu. Jedna je kritická, kde bude vše možné od antimonu po titan. Druhá bude superkritická, kam spadne právě lithium (plus rubidium, plus cesium), zlato a uran.

Když tedy někdo ze soukromníků dostane zálusk na (super)kritickou surovinu, nová pravidla mu to prakticky znemožní. „V případě, že jakýkoliv subjekt podá žádost o stanovení průzkumného území na některý či na skupinu těchto nerostů, Ministerstvo životního prostředí před zahájením řízení o jeho stanovení, oznámí tuto skutečnost zveřejněním v Obchodním věstníku, na základě tohoto oznámení, může být podána další konkurenční nabídka, např. od podniků s většinovou státní účastí z oboru geologie, hornictví a energetiky. Správní řízení bude zahájeno až měsíc po zveřejnění v Obchodním věstníku,“ stojí v dokumentu. K tomu stát přihodí pod nohy soukromníkovi další klacky, v případě lithia a spol. spíše přímo nepřekročitelné klády: „V případě superkritických surovin MŽP přidělí průzkumná práva vybrané organizaci za podmínky, že zadavatelem geologických prací při vyhledávání a průzkumu bude stát tak, aby rozhodnutí o případném budoucím udělení práv k těžbě zůstalo v dispozici státu.“

Z předkládací zprávy je obzvláště komická pasáž, která hovoří o zpracované analýze „Státní ingerence při využívání superstrategických (kritických) surovin v členských státech EU“, kde si stát chtěl ověřit, že je běžné se takto vlamovat do trhu se surovinami. Výsledek nepřekvapil: „V oblasti nerostných surovin ze skupiny kritických (superstrategických) komodit EU je možno konstatovat, že zde žádné státní ingerence v naprosté většině případů neprobíhají.“

Většina států totiž chápe, že těžba vzácných nerostů je tak riziková, že riziko nechávají rádi soukromníkovi a prostřednictvím těžební daně a dalších poplatků získávají pak své procento u těch úspěšných těžařů (tak to dělají třeba Němci s lithiem na druhé straně Krušných hor a proto jsou už dost před námi).

Nicméně to současnou vládu nezajímá. Aktualizace surovinové politiky sice spolehlivě zpomalí rozvoj těžby strategických surovin, ale Andrej Babiš si bude moct odškrtnout podmínku komunistů pro podporu vlády „ochrana přírodních zdrojů před zcizením do zahraničních rukou“.

Tím se politická kauza „ukradených dvou tisíc miliard“ zřejmě uzavře, byť nejspíše v ekonomický neprospěch Česka.

Maximum problémů s minimální mzdou

Boj o stanovení minimální mzdy vrcholí a politici jsou zase spokojeni, že je v tom maximum politiky. Stanovovat výrazné zvýšení minimálních a zaručených mezd až v listopadu na další rok, navíc bez jakékoliv predikce na další roky, je samozřejmě zcela špatně. Ale politicky se mohou sehrát ty správné souboje ANO versus ČSSD, případně zaměstnavatelé versus odbory.

Že problém není ani tak navyšování minimální mzdy, ale navázání zaručených mezd, a to ještě zcela nezdůvodněným koeficientem, jsem už psal.

Nyní se ale při hádce, zda se hranice zvýší z 13500 korun až na 15000, zapomnělo jako už tradičně na příjmovou stránku. To dosud nebylo známé.

V eráru není dostatečně narozpočtováno zvýšení na příští rok, a to i kdyby se minimální mzda nezvyšovala rovnou na nejvyšší částku.

V připomínkovém řízení na to paradoxně neupozorňují ty instituce, které by měly (ministerstvo financí či sociálních věcí), ale ministerstvo kultury, protože tam je nízkých mezd relativně hodně. „Ani navýšení výdajů kapitoly pro rok 2020 nepokryje náklady na navýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy, které činí za příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury nejméně 8 mil. Kč pro rok 2020.“ V důsledku neprofinancovaného dopadu navýšení minimální mzdy do rozpočtů příspěvkových organizací i v předchozích letech se tak jen prohlubuje kumulativní deficit mezd, od roku 2013 je to na kultuře prý přes 80 milionů.

Jistě, jsou to jen drobné, ale když se takto sečtou ve všech koutech eráru, je to hodně. Co si prožily sociální služby tento rok se slavným navyšováním platů bez dostatečného rozpočtování, to si příští rok zase užije asi nějaký jiný úsek veřejných služeb.

A možná ještě podstatnější je fakt, jak špatně rozpočtovaný nárůst minimální mzdy v eráru ničí odměňování těch kvalitnějších zaměstnanců státu. Tohle ministerstvo kultury vystihlo zcela správně: „Dochází k dlouhodobé degradaci motivační složky platů, neboť variabilní složka platů je převáděna na úhradu nákladů spojených s růstem minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy. Nárůst minimální mzdy je tak financován úbytkem prostředků určených na odměny kvalifikovaných zaměstnanců. Opatření tak působí proti nárůstu produktivity práce a aktivnímu přístupu zaměstnanců k plnění pracovních úkolů.“

ANO, opravíme Thermal

Dechberoucí thriller „Thermal versus Andrej Babiš“ všichni známe, na festivalu v Karlových Varech si vysloužil i zasloužené ovace ve stoje. Jen krátce scénář: Nejprve Babiš jako reformní pravičák chtěl hotel prodávat (což bylo zcela správné). Pak stačilo ale jen pár pozvánek na karlovarský festival pro něj a manželku, několik večírků po boku filmových hvězd a najednou stát, který nemá ani na důchody, za půl miliardy Thermal opravuje.

Všechna média nyní psala o tom, že se hotel na několik měsíců zavře. Dobře. Ale žádná o tom, kdo bude budovu opravovat. Špatně.

Jen pro připomínku: Ovládající firmu Thermal-F vlastní ministerstvo financí vedené ANO, v představenstvu je primátorka Karlových Varů za ANO Andrea Pfeffer Ferklová, v dozorčí radě hejtmanka Karlovarského kraje za ANO Jana Mračková Vildumetzová.

A teď v rychlosti alespoň ty největší kontraktoři (sponzoring přes sesterské firmy a soukromé osoby ani neřeším): Firma Zistav za poslední dva roky nasmlouvala stavební práce na Thermalu v objemu deset milionů korun, 2016 sponzoring ANO 20 tisíc korun.

Bau-stav, objem zakázek devět milionů, 2016 pro ANO 100 tisíc korun.

A ještě i jinde se pár drobných pro ANO najde...

Půl bilionu na obnovitelné zdroje

Každý v Česku má názor na Gretu Thunberg, zelenou energetiku Německa, obnovitelné zdroje u nás či stávku za klima na Univerzitě Karlově.

Bohužel ale nikdo nemá názor na Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu, který nyní míří na vládu a žádné médium o něm ani neinformuje. Tak tedy zde.

Je mimořádně důležité závazné hlášení do Bruselu, co Česko chce mezi lety 2021 až 2030 (s výhledem do 2050) splnit v ochraně klimatu a zelenání energetiky.

Už byl odsouhlasen celoevropský cíl do roku 2030 na úrovni 32 % vyjádřený jako podíl obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie. Průmyslové Česko se ovšem drží dle očekávání při zemi: “Česká republika navrhuje příspěvek k evropskému cíli do roku 2030 na úrovni 22 %, což je nárůst o 9 procentních bodů v porovnání s vnitrostátním cílem ČR na úrovni 13 % pro rok 2020. Navržený průměrný meziroční růst podílu OZE v sektoru vytápění a chlazení pak odpovídá 1 %. V oblasti dopravy je cíl stanoven závazně pro všechny členské státy na úrovni 14 %.”

Dokument je extrémně důležitý, protože stanovuje plán investic do obnovitelných zdrojů na další dekády. Uvažovaný rozvoj OZE a dalších podporovaných zdrojů energie v období 2021-2030 celkově vyjde stát na 511,2 miliard, z čehož 411,4 miliard tvoří současná provozní podpora pro stávající zdroje, 53,5 miliard tvoří návazná provozní podpora stávajících zdrojů za účelem jejich udržení v provozu a 46,4 miliard tvoří podpora nových zdrojů. Celkově pak investice státu, firem a spotřebitelů dostane až přes bilión korun.

Je to dobře rozplánováno? Špatně? Jsou dobře odhadnuté příjmy z emisních povolenek? Špatně? Můžeme být v podpoře zelené energie či energetických úspor ještě ambicióznější? Nemůžeme?

Nic z toho nevíme. V médiích o tom není ani čárka, politici o tom mluví minimálně (i když o dokumentu byla dokonce veřejná konzultace, ale nikdo si toho ani nevšiml).

Hlavně že se stávkuje a hodnotí Greta...

Babiš škodí Mafře čím dál více

Že by premiér neměl vlastnit média, ani přímo, ani přes svěřenský fond, je snad zřejmé. Ale na to, pod jakým tlakem jsou média Agrofertu, tak si mnohé – třeba Lidové noviny – uchovaly ještě velmi slušnou úroveň.

Ale ta platba za Babiše je čím dál větší.

Médii nyní proběhla zpráva, že loterijní společnost Sazka, kterou vlastní miliardář Karel Komárek, pozastavuje inzerci ve všech médiích vydavatelství Mafra a stahuje i zadanou reklamu, a to kvůli zákonu o zdanění hazardu (s informací přišel Hlídacípes.org). Mafra je tak zcela zbytečně zatažená do sporu dvou miliardářů.

Ale to není jediný problém.

Už v říjnu jsem informoval, že Mafra je i zastavená, bohužel nikdo z velkých médií se o věc nezajímá.

O podrobnostech nic nevíme, ale jedinou možností, jak by se taková zástava dala snad odůvodnit, by bylo oznámení stavby nové tiskárny, koupě velkého konkurenta či nějaký jiný podobný zásadní podnik. Zástava je v obchodním rejstříku od srpna a nic oznámeno nebylo. Takže se opravdu asi jedná jen vnitroholdingové jištění.

Mafra je zastavena u Komerční banka a Citibank. Úvěry celé skupiny přitom dosáhly rekordních skoro 44 miliard korun, což bylo o osm miliard více než rok předtím. Pozornost novinářů se soustředila na nové úvěry od Číňanů, ale to jsou jen nepodstatné drobné a nemá smysl se tím vůbec zabývat. Mnohem podstatnější je nárůst angažovanosti právě u Komerční banky, která vyrostla z ani ne desetiny úvěrování na 17 procent. A přes desetinu úvěrů skupiny má pak už jen Citibank.

Takže přesně ty dvě banky, kterým byla Mafra dána do zástavy.

Na českém mediálním trhu nyní neumí vydělávat žádný z velkých hráčů, každý má nějaký problém s vlastníkem, ale tohle je vůči Mafře kruté až moc. Má tiskárnu, měla nejlepší deník. A nyní přichází o inzerci kvůli politickému angažmá někdejšího majitele a jen jistí úvěry na močůvku a další zcela nesouvisející byznysy...

Praha se začala zajímat o PPF banku

Na přelomu roku nové vedení Prahy vyměnilo několik dozorčích rad. Pak se sice noví vládci rozhádali, ale přesto stále ještě dokončují několik vlivových operací.

Do Pražské plynárenské holdingu tehdy dosedl i právník Jiří Janoušek jako nominant Prahy sobě. A nyní si přibral ještě jednu velmi významnou dozorčí radu. Ke dni 12. listopadu byl zapsán v rejstříku jako člen dozorčí rady PPF banky a vystřídal tak Petra Lachnita, který předtím měl jištění od ČSSD a ANO, kam posléze přeskočil.

O PPF banka jsem nedávno psal a PPF se ten text velmi nelíbil. Hlavním sdělením ale nebylo zpochybňovat nepopiratelný úspěch banky, ale zjistit, jak – a zda vůbec - Praha jako druhý největší akcionář uplatňuje svůj vliv v bance.

S instalací Janouška se zdá, že se Praha začala po dlouhé době konečně začala trochu zajímat.

Komentáře: O svobodě k, ultimátum pro opozici, lidovecký restart, ten správný Babiš na Ukrajině a nová pravidla boje o Hrad

 • Ohlížení máme za sebou, teď je čas na rande s budoucností. Vědět, co nechceme, nestačí. "Svobodu od" už máme, chybí nám ale "svoboda k" - smysluplná vize, jak dosáhnout toho, aby nám i našim dětem bylo "líp".
   
 • Ultimátum neměl na Letné dostat Babiš, ale opozice. Víkendové protesty i oslavy ukázaly, že Češi nechtějí být jen diváky svého osudu. Skvělá zpráva. Opravdovou změnu ale jen plná náměstí nepřinesou. Potřebujeme se vrátit ke starému dobrému střetu politických stran.
   
 • Lidovce čeká restart. Snad se jim podaří, Česko je potřebuje. KDU-ČSL dostane novou šanci vybrat si šéfa, který bude schopný ubránit u nás skutečný konzervativismus proti tomu nebezpečnému.
   
 • Tentokrát je na Ukrajině ten správný Andrej Babiš. A zaslouží pochvalu. Česká politika již roky trpí velmi naivní představou, že když nás od Ruska dělí několikero hranic, můžeme se na východní politiku vykašlat. Nebo v horším případě jít rovnou na ruku Moskvě. Je dobře, že český předseda vlády svou cestou dává jasně najevo, že oblast někdejších evropských sovětských satelitů drží pevně při sobě a nechce se vracet do minulosti.
   
 • Hilšer pochopil nová pravidla boje o Hrad. Ostatní se zatím připravují na minulost. Kdo by si opravdu rád sedl do prezidentského křesla, tomu už běží odpočet. Po odchodu Miloše Zemana se nebude proti komu vymezovat. Uspěje ten, kdo objede republiku a se sháněním hlasů začne včas.

A teď budete platit!

Nakonec nabízím zase k podpoře nějakou z mého pohledu důležitou neziskovku.

Slušné počasí končí, noci se propadnou pod nulu, takže musím doporučit Nocleženku, o jejíž potřebnosti snad nemusím nikoho přesvědčovat.

Přihlašte si odběr newsletteru, posílejte mi tipy, o čem se v médiích nepíše. Děkuji za pozvání na Fórum zaměstnanosti, doporučuji za dlouhých zimních večerů ke shlédnutí všechny panely. A děkuji také za pozvání na Festival demokracie, snad jsem to, co jsem chtěl, řekl alespoň trochu srozumitelně (cca 2:13). Sledovat mě můžete na sítích. A zase za týden! 

Twitter
Facebook
Instagram
Website
Email
LinkedIn
Copyright © 2019 David Klimeš, All rights reserved.


Chcete změnit zasílání newsletteru?
Můžete ho změnit nebo zrušit.

Email Marketing Powered by Mailchimp