Copy
Otevřete si email v prohlížeči.

Mnohamiliardový únik uhlíku

Ten název chystaného vládního nařízení zní hodně nesrozumitelně - o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny.

Krátce: je to hodně sporná hra za více než tři miliardy ročně a rozhodně stojí za pozornost. Alespoň podle dokumentu, který mám k dispozici a jde nyní na vládu.

Nejprve co únik uhlíku (carbon leakage) vlastně je. Označuje se tak situace, která může nastat v některých odvětvích výroby, pokud náklady na elektřinu průmyslovým subjektům vzrostou vlivem rostoucí ceny povolenek na emise skleníkových plynů do té míry, že jejich provoz bude na území členského státu EU ukončen a výroba se přesune do zemí s nižšími provozními náklady, tedy do zemí kladoucích menší důraz na snižování emisí. V důsledku tohoto vývoje pak dojde ke zvýšení globálních emisí skleníkových plynů. Účelem vyplácení finančních kompenzací průmyslovým subjektům v odvětvích, která jsou energeticky náročná, je předejít tomuto riziku.

Podle některých názorů potřebné opatření, podle jiných jen nesmyslná dotace pro špinavé provozy.

Jakkoliv koronavir pravděpodobně tato čísla srazí, tak vládní dokument počítá opravdu s velkou dotací: „Maximální výše kompenzací, které budou propláceny za rok 2020, jsou odhadovány na cca 3 – 3,7 mld. Kč, resp. dle odhadu na základě dat spotřeby elektřiny 2,4 mld. Kč.“

Celá procedura má jít přes ministerstvo životního prostředí a veřejnost by měla velmi hlídat, zda se o podporu nepřihlásí například někdo, kdo si nedávno koupil zcela ojetou uhelnou elektrárnu a neví, co teď s ní.

Balabán to zkouší s novým spolkem

Minulý rok se uzavřela kauza skrytého financování české-čínského výzkumu při Univerzitě Karlově. Hlavní postavy Miloš Balabán, Libor Stejskal a Mirka Kortusová byli odejiti z akademické půdy.

To ale neznamená, že jejich pozoruhodné podnikání končí. V obchodním rejstříku byl úspěšně zapsán spolek Pražská bezpečnostní konference. „Účelem spolku je podpora a rozvíjení veřejného a expertního dialogu a výzkumu v oblasti mezinárodní a národní bezpečnosti v širších souvislostech politického, ekonomického, sociálního a environmentálního vývoje,“ stojí ve stanovách. A ve statutárním orgánu je Balabán, Stejskal a Kortusová.

Dle deklarované činnosti je hlavní náplní spolku pořádání Pražské bezpečnostní konference, to znamená, že tato akce by dle představ Balabána měla i po skandálu žít dál. Dále chce spolek pořádat semináře, workshopy, výzkumné projekty.

Tak snad už to teď bude s alespoň trochu přijatelnou fakturací...

Pravá česká soutěž s jedním zájemcem

Krize přinese spoustu ztrát a neštěstí, ale jedné věci by mohla pomoci. Do veřejných státních zakázek se vrátí konkurence.

V Česku se tváříme, že plus mínus veřejné zakázky fungují (když tedy zrovna není koronakrize, kdy vítáme na letišti čínské nepoužitelné rychlotesty).

Jenže to není pravda. V ruce mám výroční zprávu o stavu veřejných zakázek za minulý rok. A opět se trochu zhoršil počet uchazečů o jednu zakázku: „Ukazatel průměrného počtu podaných nabídek u zadaných zakázek veřejných zadavatelů v roce 2019 meziročně klesl na hodnotu 1,68, což se oproti roku 2018 (1,69) dá počítat jako zanedbatelný pokles. I přes vysoký podíl transparentních druhů zadávacích řízení se ovšem stále nedaří zintenzivnit konkurenci na straně nabídky.“

Pokud se do soutěže o většinu zakázek (u stavebních prací je to nejhorší) přihlásí jen jeden zájemce, pak může být celý systém sebetransparentnější, ale je k ničemu.

Národní rozvojové perpetum mobile

Už jsem před časem informoval, že EY vymýšlí základní architekturu Národního rozvojového fondu (to je ten fond, do kterého banky podle představ pana premiéra budou „povinně dobrovolně“ odsypávat miliardy, premiér jim je bude násobit a bude se tomu říkat společenská odpovědnost).

Přestože v krizi teď Českomoravská záruční a rozvojová banka dělá něco úplně jiného, neznamená to, že práce na fondu nepokračují.

EY žene design fondu do finále. Poradci mají státu vymyslet, jaká má být „podpora efektivního rámce pro fungování Národního rozvojového fondu, který bude mít podobu samosprávného investičního fondu formy SICAV, se sídlem v ČR a s oprávněním přesáhnout rozhodný limit“. Hodně důležité je to, že z fondu investoři se zjevně budou moci kdykoliv stáhnout: „Rozumíme, že Národní rozvojový fond SICAV bude samosprávným, otevřeným fondem, který na požádání odkupuje zpět investiční akcie svých investorů. S ohledem na delší investiční horizont fondu a málo likvidní aktiva podfondů bude muset fond uplatňovat efektivní nástroje řízení likvidity s cílem uspokojit závazky ze zpětného odkupu a minimalizaci negativního dopadu zpětného odkupu na ostatní investory. Využití nástrojů řízení likvidity má jednak význam a dopad na samotný SICAV a dále na jeho investory. Rozumíme, že management SICAV musí rozumět dopadu na fond samotný, ale je potřebné porozumění i investorské perspektivě.“

Nyní se tak rozhoduje, jak velké bude exit fee a co vše lze u ČNB vůbec prosadit.

EY si nepochybně za vymýšlení fondového perpetum mobile, kde se mají hromadit soukromé miliardy, ale ty zároveň mohou kdykoliv z nevýhodných projektů utéct, více než půl milionu zaslouží – věru těžká práce.

Nejezděte za tučňáky

Na závěr perlička. Kvůli mezinárodním závazkům musíme drobně změnit zákon o Antarktidě (ano, i takový máme). Není to nic těžkého, mnoho Čechů tam vskutku nezavítá.

Nicméně ani to nezvládneme bezchybně napsat. Ministerstvo spravedlnosti připomíná ministerstvu životního prostředí, že pokud tam nebude přechodné ustanovení, tak veškerá česká výzkumná činnost skončí. „Návrh však nestanovuje žádné přechodné ustanovení, kterým by byl upraven vztah stávající právní úpravy umožňující některé činnosti vykonávat v Antarktidě pouze na základě jejich ohlášení k výše uvedené navrhované změně. Absence takového přechodného ustanovení by měla za následek nucené přerušení všech činností, které byly doposud na území Antarktidy prováděné pouze na základě ohlášení ode dne nabytí účinnosti navrhovaného zákona, až do doby, než bude provozovatelům takovýchto činností vyřízena žádost o jejich povolení.“

Pokud jste se tedy chystali jet zkoumat tučňáky, tak raději vyčkejte dalšího vývoje v c. a. k. státní správě Rakouska-Uherska.

Komentáře: Obce nejsou kasička, Babišovy vidle, zelí místo banánů, Petr Angyalossy a debata o plánu na obnovu Evropy

Obce nejsou kasička. Nemohou za stát platit krizi. Nejprve jsme obcím dávali jen povinnosti a ne peníze. Pak jsme jim znemožnili investovat. A teď mají zaplatit krizi.

Babiš hází vidle do plánů na obnovu Evropy. Sám nenabízí nic. Pokud nám není po chuti francouzsko-německý plán, jak postavit unii ekonomicky zpátky na nohy, musíme navrhnout lepší. Výkřiky, že sami máme málo, nepomohou ničemu a nikomu. Nejméně ze všech nám.

Chcete banány? Dostanete zelí! Poslanci by do regálů rádi vrátili komunismus. Nápad zákonodárců, abychom na pultech měli 85 procent českých potravin, není jen atakem na zdravý rozum a unijní pravidla. Jde hlavně o špatně maskovanou snahu pomoci tuzemskému agroimpériu.

Petr Angyalossy - nová figura na soudní šachovnici Miloše Zemana. Nejde o jedno jméno, ale o prezidentův apetit přebudovat během několika let celou špičku justiční hierarchie.

A nabízím k shlédnutí zajímavou debatu o plánu EU na obnovu Evropy a jaké jsou zájmy Česka. 

A teď budete platit!

Tady vždy nabízím k podpoře nějakou podle mě důležitou neziskovku či projekt.
Tentokrát to nebude konkrétní projekt, ten správný si totiž najdete vy. Platforma Um sem um tam nabízí propojení neziskovek, odborníků i firem nad konkrétními projekty dle vaší chuti, možností a schopností.

Přihlaste si odběr newsletteru.
Čtěte, doporučujte, pište mi tipy a polemiky (hodně z vás mi píše maily s různými doplněními, díky za to, ale tak to rovnou pošlete jako text do dalšího newsletteru). 
Starší vydání v archivu.

Tak zase za týden!

Twitter
Facebook
Instagram
Website
Email
LinkedIn
Copyright © 2020 David Klimeš, All rights reserved.


Chcete změnit zasílání newsletteru?
Můžete ho změnit nebo zrušit.

Email Marketing Powered by Mailchimp