Copy
Otevřete si email v prohlížeči.

Další zprávy už ne, raději knihu

 • Ve středu Petr Mlsna nastoupí na post předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Všude se probírala jeho výhra, ale nikde zatím jeho koncepce proměny úřadu. Proto ji zde obsáhle zveřejňuji, jde o skutečně dalekosáhlé změny, které by vytvořily hodně silného předsedu úřadu, a to nejenom rozšířením jeho kompetencí při druhostupňovém rozhodování.
   
 • Dvacítka stran bude velmi pravděpodobně pozastavena či zrušena. Zamávejme proto slušně Slušným lidem a dalším. O zásadním a velmi bohatém Modernizačním fondu se pořád nikde nepíše, tak další pokračování. Pomalu se také před volbami jistě začnou rojit rychlopalné návrhy na slučování ministerstev, tak uveřejňuji analýzu, kde by to mělo smysl. Další informace o tom, co se děje s daňovým balíčkem v Senátu. A trochu krocení nadšení z hladkého pirátského souhlasu se spoluprací se Starosty, v mnoha krajích se při stavění kandidátky ještě hodně zapotí.
   
 • Ale dost zpráv, raději knihu. Pokud váháte, zda koupit pod stromeček knížku Česko versus budoucnost (zde ještě skladem, zde jako e-kniha), tak ho třeba přilákám/odradím tímto rozhovorem s hodně zajímavými otázkami.
   
 • Děkuji za podporu newsletteru a všechny vaše mailové i finanční příspěvky!

Mlsnův plán supersilného šéfa ÚOHS

Tento týden náměstek ministra vnitra Petr Mlsna přejde do nové práce – stane se novým předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Od počátku bylo jasné, že on bude vítězem, protože prezident by nesouhlasil s předčasným odchodem Petra Rafaje, pokud by nebyla shoda na novém jménu. Nepochybně půjde o kvalifikovanější volbu, než byl Rafaj, nicméně politické předjednání nového předsedy bylo úplně stejné jako vždy v minulosti.

Formálně však proběhlo historicky první výběrové řízení na tento post. První zajímavostí je samotný peleton kandidátů, který se vláda zdráhala zveřejnit. Tak tedy zde:

 • Hynek Brom, Daniel Donath, Petra Jungová, Pavel Král, Vladimír Kremlík, Petr Mlsna, Robert Neruda, Michal Petr, Kamil Rudolecký a Jan Sixta. Jedenáctého zatím neznáme, nepřál si zveřejnit jméno ani ve vládních podkladech.

Jakkoliv favorit byl znám, je dobrým vkladem do příště, že se stejně do soutěže přihlásila i některá silná jména – ze státní správy Jan Sixta, z oboru bývalí místopředsedové úřadu Robert Neruda a Michal Petr.

Záhadou ale je, jak tříčlenná komise ve složení Yvonna Charouzová, Josef Postránecký a Vlastimil Fidler udělovala body až do 90. Odstupy jsou přitom velmi malé – Mlsna 86, druhý Petr 82, třetí Sixta 81. Na každého uchazeče připadla přitom jen tři čtvrtě hodina prezenčně či online:

 • „Na každého uchazeče připadal časový limit 45 minut. Průběh pohovoru byl stanoven tak, že uchazeč dostal prostor, aby se představil, z předloženého profesního životopisu měl vyzdvihnout podstatné oblasti, které ho předurčují k pozici předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, představení předložené koncepce (vize) ÚOHS a na závěr členové výběrové komise pokládali uchazečům odborné otázky (všem uchazečům byly položeny stejné otázky). Pohovor byl z části veden v angličtině, aby byla prověřena znalost cizího jazyka. V rámci individuálního hodnocení byla hodnocena osobní prezentace uchazeče, splnění profesních, kvalifikačních a manažerských předpokladů, včetně posouzení míry odbornosti, hodnocení koncepce (vize) a hodnocení doplňujících odborných otázek.“

Komise byla nejspokojenější s Mlsnou:

 • „Splnil veškeré podmínky a požadavky výběrového řízení. Vedle prokázání odborné znalosti problematik spadajících do kompetence ÚOHS, včetně právních předpisů a jejich odpovídající schopnosti interpretace (mimo jiné podle smyslu a účelu těchto předpisů), byla výběrovou komisi hodnocena koncepce, která měla systematickou strukturu, byla orientována na cíl, byla dostatečně konkrétní a jasně zahrnující dílčí cíle, které by uchazeč v pozici předsedy ÚOHS prosazoval. Výběrová komise dále vyzdvihuje konkrétně definovaný cíl spolupráce s neziskovým sektorem, spolupráce s dalšími subjekty (vysoké školy – právní, ekonomické, technické) a odformalizování postupu řízení.“

Je tak naprostou záhadou, jakým způsobem se body udělovaly, pokud se oceňovalo „odformalizování“ či „orientace na cíl“.

Jasné to není ani z Mlsnova projektu, který není rozsáhlý, ale zato třeba nezapomíná zmínit veškeré „sportovní aktivity“. Přesto Mlsnova koncepce vzhledem k jeho výhře je nyní hodně zásadní dokument a měla by být o ní podrobná debata. Takto se totiž nyní asi bude celý zaseklý úřad transformovat. Vybírám jen některé body:

V krátkodobém horizontu nový předseda slibuje:

 • Obnovení kredibility. „Vzhledem k poškozené kredibilitě ÚOHS způsobené různými aférami a podezřeními, je nutné, aby členové vedení ÚOHS byli držiteli osvědčení Národního bezpečnostního úřadu na stupeň Tajné.“ Dále slibuje úřadu hloubkový audit a představeným úřadu zveřejnění jejich jmen na webu.
 • Dále slibuje, že úřad „musí začít aktivně vyhledávat porušování pravidel hospodářské soutěže a zadávání veřejných zakázek z úřední činnosti a přestat se spoléhat na podněty zvenčí“. To Rafaj roky zanedbávál, nyní se to má stát podle Mlsny součástí „genetického kódu“ úřadu.
 • Chce posílit i ekonomické a analytické zázemí úřadu, tedy nábor ekonomů a statistiků. Soudní rušení procesních chyb chce překonat vytvořením „metodického místa pro konzultace otázek správního řízení“.
 • Malé útvary chce převést do větších, zrušit zcela pak kabinet předsedy ÚOHS a vytvořit jen sekretariát. Dále si pod sebe chce vzít tiskové oddělení a vytvořit úplně nové oddělení ekonomického zabezpečení.
 • Všechny rozkladové komise čeká odvolání a nové členy chce vybírat z návrhů právnických fakult, ekonomických fakult, neziskových protikorupčních organizací, České advokátní komory a státní správy. Zároveň musí mít noví členové za sebou dekádu ekonomické či právní praxe.

A ještě pár bodů z Mlsnovy dlouhodobé koncepce:

 • U veřejných zakázek připravit vzory jednoduchých zadávacích dokumentací, které budou vodítkem.
 • Reformovat druhostupňové řízení. Mlsna navrhuje plnou apelaci, tedy ve druhém stupni by předseda nejen potvrzoval či vracel, ale rovnou i měnil. „Princip plné apelace by odstranil kritizovaný ping-pong mezi prvostupňovým a druhostupňovým orgánem.“
 • Ve spolupráci se státní správou nastavit rychlý postup, jak odhalovat zakázkové kartely.
 • Otevřít diskuzi o rozšíření působnosti úřadu o ochranu spotřebitele, zejména predátorských cen u dodavatelů (pozn. - tady to vypadá na jedno z již tradičních mimoběžných přání pana prezidenta vůči svým favoritům).
 • Aktivně vyhledávat případy porušování zákona o významné tržní síle ze strany řetězců a „aktivně spolupracovat s Agrární komorou, Potravinářskou komorou a Svazem obchodu a cestovního ruchu“ při předávání podnětů k prošetření (pozn. - tedy kdo z řetězců bude dělat problémy Agrofertu s odběrem, velmi rychle se to dostane doktoru Mlsnovi na stůl).

Jak tyto náměty dokázala ohodnotit komise právě na 86 bodů a kde Mlsna ztratil ony zbývající čtyři body, to se již nedozvíme, mimo jiné asi i proto, že zjevně neexistovala žádná metodika a kritéria. Mlsnův plán je dosti kusý, bez jediného odkazu na současný výzkum v oboru soutěžního práva.

Politicky je ale dokonalý. Slibuje odstranit problémy Rafajovy éry, vyplývající nejen z neschopnosti předsedy, ale i z netransparentnosti jeho pravomocí, vytvořením ještě mocnějšího předsedy úřadu.

Bude mít pod sebou přímo silná oddělení včetně nového ekonomického. Dále chce pozoruhodně úzce spolupracovat se státem a lobbistickými skupinami jako je Agrární či Potravinářská komora. A v budoucnu chce problematický druhý stupeň rozhodování vyřešit výrazným posílením pravomocí předsedy plnou apelací.

Slušný konec Slušných lidí

Budou se rušit strany. Ministr vnitra Jan Hamáček chce po vládě schválit návrh Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení či zrušení dvaceti stran.

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran původně poslal 35 podnětů, nejčastěji za neodevzdání finančních zpráv, ale ministerstvo návrh zredukovalo.

Kdo pomalu začíná končit?

Nejprve 16 návrhů na pozastavení činnosti stran a hnutí:

 • Alternativa pro Česko, Evropská strana důstojného stáří, Komunistická strana česká 21, Národně demokratická strana, Občanská konzervativní strana, Republika, Romská demokratická strana, Strana pro otevřenou společnost, Strana svobodných demokratů a hnutí Desítka pro domácí, Nová generace, Občané pro Olomoucký kraj – volba OK, PRO občané, Slušní lidé, Sportovci a Veřejné zájmy

A dále 4 návrhy na rozpuštění stran a hnutí, kterým už byla činnost pozastavena:

 • Volba lidu 21. století a hnutí PRO, Spravedlivá občanská společnost a Svobodná občanská samospráva

Parta z posilovny Slušní lidé byla zjevně tak moc pobouřena před dvěma lety představením v Divadle Husa na provázku, že zapomněla podat výroční zprávy. Alespoň se ale tak už tato strana nebude objevovat ve zprávách o extrémismu.

Spolčení fotbalistů a dalších kumštýřů ze strany Sportovci to také moc daleko nedokopalo.

A zamávejme Alternativě pro Česko i mnohým dalším.

Komu kolik z Modernizačního fondu

V minulém newsletteru jsem popisoval plán na využití 154 miliard z Modernizačního fondu. Zásadní plán za spoustu peněz zatím bohužel nevzbudil vůbec žádnou pozornost, tak pokračujme s jeho popisem alespoň v newsletteru.

Níže přehled vypsaných programů (podrobně je s možnými příklady podpory najdete zde), k tomu tabulka vyčleněných finančních prostředků, předpokládaní energetická úspora a odhadované snížení emisí.

Je zjevné, že favoritem je velká zelená energetika, třeba ta komunitní zůstala popelkou. Hlavně to tedy bude fotovoltaika, ale už trochu rozumněji nastavená:

 • výstavba fotovoltaických elektráren (FVE), mimo plochy zemědělského půdního fondu a lesních pozemků (omezení se netýká projektů tzv. agrofotovoltaiky, kombinující výrobu fotovoltaické elektřiny s pěstováním zemědělských plodin)
 • na jinak obtížně využitelných územích zasažených průmyslovou, těžební či obdobnou činností, včetně vodních ploch,
 • integrovaných do budov, popř. vystavěných na stávajících zpevněných, plochách v bezprostřední blízkosti budovy či v areálu budov,
 • realizovaných na dlouhodobě pronajatých pláštích nebytových budov, popř. vystavěných na stávajících zpevněných plochách v bezprostřední blízkosti budovy či jejího areálu

V menším měřítku to bude i vítr a voda, případně bateriové systémy.

 • výstavba a modernizace větrných a malých vodních elektráren s instalovaným výkonem maximálně do 10 MW včetně.

Tak snad se tento fotovoltaický boom zvládneme lépe než ten minulý.

Senátní bingo

Senát nyní zvažuje, co pošle zpět do sněmovny za návrh daňového balíčku, který se poslancům úplně vymknul z kontroly. Měla by to být hvězdná hodina Senátu, která zabrání rozvalu státních financí

Základem je poslat do sněmovny nějaký kompromis, jinak si poslanci z nedostatku jiných možností prohlasují to své původní za 130 miliard.

Vedení stran, které mají v Senátu nejsilnější senátorské kluby, však vážnou situaci stále nechápe. Vedení Starostů a nezávislých vyzvalo senátory k zamítnutí celého balíčku. To naštvalo i mnohé senátory z jejich klubu, protože je jasné, že poslanci pak potvrdí tu nejdražší a nejméně zodpovědnou variantu.

V ideologickém marasmu se potácí i ODS, která navrhla po svém fiasku ve sněmovně i druhou variantu se sazbou na 16 procentech. To zase za nepříliš realistický kompromis považuje i mnoho senátorů ODS.

Paradoxně se tak senátoři nejsilnějších klubů ještě více emancipují od vedení svých stran a myslí především na propady příjmů ve svých obcích a krajích. Mezi kluby Starostů a ODS se tak rozehrálo bingo o kompromis mezi sazbou, základní daňovou slevou a kompenzacemi obcím.

Tabulku pro bingo nakreslila Národní rozpočtová rada, která spočítala výpadky při jednotlivých variantách.

Podle mých informací je bingo někde kolem čísla 62, tedy výpadku 62 miliard při 17procentní sazbě a zvýšení základní slevy na 28 tisíc.

Sloučit agendy, ne jen ministerstva

Blíží se volby, to je tradiční čas pro navrhování slučování ministerstev. Reálně samozřejmě nelze formálním sloučením nic zlepšit a ušetřit, nutné je prolnout a osekat společnou agendu úřadů. Naposledy slučování ministerstev mocně prosazoval premiér Andrej Babiš, ale společné vedení ministerstva dopravy a průmyslu Karlem Havlíčkem vůbec nic nezlepšilo, jen ministr není k zastižení už na žádném ze svých úřadů.

Ale s předvolebním šílenství se jistě opět nápad na slučování ozve. Parlamentní institut už vytipoval, po čem asi politici tentokrát půjdou. V nové studii zkoumá, jak kde v Evropě spolu pod správou jednoho ministerstva fungují agendy:

 • 1) zemědělství a ochrany životního prostředí,
 • 2) průmyslu, obchodu a dopravy a
 • 3) sociálních věcí, práce a zdravotnictví.

Čisté spojení uvedených rezortů ale najdeme v Evropě jen ojediněle:

 • Spojení agend zemědělství a ochrany životního prostředí bylo zaznamenáno pouze na Kypru.
 • Spojení většiny agend týkajících se průmyslu, obchodu a dopravy pod vedení jednoho ministerstva bylo zaznamenáno v Maďarsku a Estonsku.
 • Spojení agend sociálních věcí, práce a zdravotnictví pod jedno ministerstvo bylo zaznamenáno pouze v Estonsku.

Argument pro spojení zemědělství a životního prostředí docela dlouho zazníval z Rakouska, kde byl od roku 2000 společný úřad, ale kancléř Sebastian Kurz ho zase tento rok rozdělil na Ministerstvo pro klimatickou akci, životní prostředí, energetiku, mobilitu, inovace a technologie a samostatné Ministerstvo pro zemědělství, regiony a turismus.

Častější je tedy situace, kdy kromě ministerstva, které pokrývá většinu sledovaných agend, existuje i druhé ministerstvo, které spravuje zbývající část agendy. To platí především pro u nás nejčastěji debatované spojení dopravy a průmyslu. Většinou pak existuje silné ministerstvo infrastruktury, ale vedle toho i menší úřad pro podnikání.

Nejlogičtější změna kompetencí se tak nyní nabízí u ministerstev zdravotnictví a práce a sociálních věcí. Ne zrušením jednoho z úřadů, ale sloučením zdravotnictví a sociálních věcí na jedné straně a ponechám práce na druhém úřadu:

 • "Systém rozdělení kompetencí, ve kterém se agendě zdravotnictví, sociálních věcí a práce věnuje jediné ministerstvo, lze v EU nalézt pouze v Estonsku. Rozdělení agend, kdy na jedné straně kompetence v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví zastává jedno ministerstvo a na druhé straně v oblasti práce je zastává druhé ministerstvo, lze najít již ve více státech. Konkrétně obdobné řešení bylo zvoleno ve Finsku, Francii, Maďarsku, Rakousku, Spojeném království a Švédsku."

Ve volbách ale mnohem lépe zní rušení mosazných cedulek, takže brzo jistě vypukne tradiční předvolební klání, kdo toho nejvíce zruší, aniž by přitom jakkoliv zrychlil či zlevnil provoz státu.

Hodně podmíněné pirátské ano Starostům

Imploze trojkoaliční spolupráce ODS, lidovců a topky daňovou avantýrou občanských demokratů s ANO ještě více nablýskala zdánlivě naprosto bezproblémové sbližování Pirátů se Starosty a nezávislými.

V internetovém referendu Pirátů byly čtyři pětiny pro, Ivan Bartoš je jasný lídr, preference stoupají.

Jenže je to velmi podmíněné ano.

Piráti hlasovali o své představě, tedy jejich volební vedení jedenácti krajů a Starostům nechat jen tři. To je pro ambiciózní starostenské hnutí, které se nedoceněné cítilo už vedle TOP 09 i lidovců málo.

Ještě zajímavější bude dohadování o kandidátkách, speciálně pak v některých krajích. Z pirátské analýzy vyplývá hodně velká nechuť některých krajů ke spolupráci s místními Starosty.

Ukázkové to je například ve Zlíně, kde Piráti vyšoupli otce zakladatele Starostů Petra Gazdíka z regionální vlády, a ten uraženě navrhoval stopnutí celostátních námluv s Piráty.

Těch krajů, kde jsou obě politické síly podobně silné, je více. Nefunguje to ani tam, kde je jedna síla zcela dominantní, například ve starostenském Libereckém kraji.

Níže přikládám semaforovou tabulku pirátského (ne)souhlasu po jednotlivých krajích a k jednotlivým problémům (písmenka pak u technokratických Pirátů ještě určují, jak moc je to velký problém v kraji). Jak vidno, sestavování kandidátky ve Zlíně, Liberci či Jihlavě bude ještě jedna velká pirátská bitva.

Komentáře

"Předseda ODS se dopustil při hlasování o daních kardinální chyby. Tímto nepochopitelným krokem pravděpodobně zpečetil osud zajímavě se rýsujícího souboje o premiérské křeslo. Andrejem Babišem se nechal vtáhnout do pasti a k výběru mu už zbývá tak maximálně místopředsednictví ve vládě s ANO."
Jak snadno a rychle zničit rozpočet, ODS i pravicovou politiku. Copyright Petr Fiala


"Rozpad vlády a neschopnost poslanců udělaly z horní komory parlamentu instanci poslední záchrany. Senátoři teď mohou znovu demonstrovat, co umí nejlépe - zachraňovat špatnou práci sněmovny." 
Hvězdná hodina Senátu. Andreji Babišovi teď může ukázat, proč za něj má být vděčný

 

"Premiér s pomýlenou částí pravice připravuje rozval veřejných financí, jakého se báli i komunisté. A není pravda, že náklady budou platit naše děti. Mejdan skončí už po funkčním období příští vlády."
Česko sprintuje k dluhu jako Usain Bolt. Republika to nemusí přežít ve zdraví

 

"Čím usilovněji předseda Pirátů Ivan Bartoš opakuje, že by si nejraději ze všeho otevřel knihkupectví, tím je zjevnější, že chce být premiér. Svou protestní Českou pirátskou stranu nejprve úspěšně dotlačil k souhlasu s vyjednáváním o předvolební koalici se Starosty a nezávislými. Následně místo knihkupectví od spolustraníků dostal jasnou podporu pro lídrovství této případné liberální koalice. "
Dlouhá cesta Ivana Bartoše k premiérství

Co číst

Jak podpořit newsletter

Konec newsletteru. A pro vás tradiční možnosti:

Doporučuji zvolit kombo.

A těším se příští týden.

David Klimeš

 

Twitter
Facebook
Instagram
Website
Email
LinkedIn
Copyright © 2020 David Klimeš, All rights reserved.


Chcete změnit zasílání newsletteru?
Můžete ho změnit nebo zrušit.

Email Marketing Powered by Mailchimp