Copy
Otevřete si email v prohlížeči.

Kdo tu vlastně vládne?

Ožebračené obce a kraje

Nijak mě netěší, že v minulém newsletteru jsem jako první zveřejnil výsledné parametry senátního kompromisu nad daňovým balíčkem – tedy zachování 15procentní základní daně z příjmů zaměstnanců, zvýšení základní slevy na 27840 korun, a navýšení RUD pro obce a kraje.

Je to totiž špatný kompromis, neprospěje většině zaměstnanců a ohrožuje makroekonomickou stabilitu země. Jinými slovy: zase se brzo budou muset zvedat nějaké jiné daně, aby se ta party zaplatila.

Premiér Andrej Babiš v Právu prohlásil:

 • „Můj návrh je výhodný pro všechny zaměstnance, i ty s nejnižším příjmem, nezvýší daně živnostníkům, ušetří peníze zaměstnavatelům a obce i kraje si příští rok ještě polepší o 22,7 miliardy a senátní verze sníží zátěž veřejných rozpočtů o 20,3 miliardy.“

V tom jsou hned dvě velké lži. Jednak tento návrh rozhodně není výhodný pro všechny zaměstnance – je výrazně výhodnější pro ty bohatší.

A úplně neuvěřitelnou lží je, že „obce i kraje si příští rok ještě polepší o 22,7 miliardy“. Pravdou je, že naopak budou krvácet, v recesi je naprostý nesmysl ještě více snižovat finanční kondici měst a vesnic. Už letos skončí 86 procent obcí ve schodku.

Zde Senát nepochopitelně selhal. Senátoři jsou přitom často starostové či hejtmani, ale nechali se přetlačit premiérem, kterému ochotně posvítili především senátoři ODS a KDU. Většinou se v médiích uvádí, že výpadky obcím a krajům ze zrušení superhrubé mzdy budou nahrazeny z 80 procent. To je lež. Je to 70 procent. Proč?

Protože se má dál navyšovat základní slevy z 27840 na 30840 v roce 2022. O tyto náklady se dál bude muset podělit centrální rozpočet s rozpočty obcí a krajů.

Takže pro příští rok je to pro obce zářez mínus 6,31 miliardy a pro kraje 2,48 miliardy korun. Pro rok 2022 pro obce dokonce mínus 6,87 miliardy a pro kraje 2,69 miliardy korun.

Jak toto mohl Senát plný starostů dopustit, to je naprostou záhadou.

Pětistovka k důchodu za 18 miliard

Tip: Jestli něco z navrhované velké důchodové reformy zbude, tak to bude nejspíše pětistovka k důchodu za vychované dítě. Na rozdíl od složitého rozdělování celé architektury penzí na jednotlivé pilíře je to jednoduchá a chytlavá věc. Což jistě některé strany ve volebním roce zaujme, potkat by se zde mohly ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Z návrhu novely:

 • „Návrh zákona obsahuje úpravu zvýšení zásluhové části starobního důchodu za výchovu dětí, a to v částce 500 Kč za 1 vychované dítě. U jednotlivého pojištěnce lze takto zvýšit zásluhovou část starobního důchodu nejvýše za 3 vychované děti. Zvyšovat se budou důchody přiznané před účinností zákona i důchody nově přiznávané za účinnosti zákona. Zvýšení bude přiznáváno při splnění stanovených podmínek výchovy dítěte ženám i mužům, avšak v případě péče o totéž dítě jen jednomu pojištěnci, a to tomu, který o dítě pečoval v největším rozsahu; předpokládá se, že praxi se v naprosté většině případů budou takto zvyšovat starobní důchody žen.“

Účinnost by měla být od roku roku 2023. Celé to samozřejmě bude docela dost stát (A to tam ještě nejsou technické náklady, třeba jen Česká správa sociálního zabezpečení na aktualizaci systémů chce 87 milionů):

 • „Návrh zákona bude mít dopady do státního rozpočtu. V prvním roce účinnosti zákona se odhadují dodatečné výdaje ve výši 17,6 až 18,6 mld. Kč; tyto výdaje se budou v dalších letech zvyšovat tak, jak se budou zvyšovat procentní výměry vyplácených důchodů.“

Celý návrh ale stejně určitě vzbudí spor, i kdyby výdaje nebyly problém (co je 18 miliard proti stovce ničím nekrytých miliard na snižování daní).

Zaujme omezení na tři děti. Je to odůvodněno tím, že více než 1500 není ekonomicky přijatelné.

 • „S ohledem na rozsah potenciálních rozpočtových dopadů tohoto opatření se navrhuje přiznat výchovné nejvýše za 3 vychované děti.“

To jde ale proti celé koncepci návrhu, že péčí o každého dalšího poplatníka se rodič státu vyplácí. Proč tedy ne i další pětistovka za čtvrté dítě? Moc takových domácností není, ekonomicky by to zátěž pro stát příliš nebyla. Snad limitace není dána jen některými ošklivými stereotypy...

Bez povšimnutí nezůstane jistě ani to, že pečování o děti se ženám bude přiznávat automaticky, zatímco mužům jen na žádost, pokud prokáží, že oni z největší části pečovali o dítě. To jistě vyvolá debatu.

 • „U mužů není objektivně jiná možnost než přiznání výchovného pouze na žádost. Lze mít za to, že pro zavedení této částečné „procesní“ nerovnosti existují dostatečně závažné a obhajitelné důvody.“

A konečně to nejpodstatnější. Novela řeší nepopiratelný genderový problém v penzích žen a mužů. Průměrný starobní důchod mužů je 14 974 korun, žen 13 056 korun, rozdíl je tedy 13 procent a pět set korun za dítě může tento rozdíl skutečně alespoň trochu dorovnat. Jenže rozdíl příjmů žen a mužů nenastává až v důchodu. To už je jen odraz předchozích příjmových nerovností. Začíná s velmi dlouhou rodičovskou. Takže stát takto jen vlastně říká ženám: vydělávejte dál až do 65 let mizerně a pak dostanete na přilepšenou pětistovku za dítě. To by měl být pro mnohé stakeholdery hájící rovnost žen nepřijatelný koncept.

Ernst & Young mají narychlo připravit plán očkování

Jako vždy když stát nezvládá, sáhne po poradenských firmách, aby jej zachránil z nejhoršího. A že stát na očkovací kampaň proti covidu není připraven, o tom nemůže být pochyb. Varoval jsem před tím začátkem minulého týdne, nyní je to už snad jasné všem.

Ministerstvo zdravotnictví proto za necelý milion chce od Ernst & Young analýzu, jak se dobře na očkování připravit.

Co poradci pro ministerstvo připravují:

 • Strategií distribuce vakcíny mezi cílové skupin obyvatel ČR;
  Samotnou distribucí vakcíny;
  Nastavením procesů projektového řízení včetně identifikace klíčových stakeholder, nastavením projektového plánu a aktivit, identifikace rizik a definici klíčových (interních i externích) zdrojů;
  Tvorbou robustního IT prostředí pro sledování a vyhodnocování pohybu vakcíny;
  Komunikací na klíčové stakeholdery, odbornou, veřejnost i občany ČR;
  Vytvořením řídicího orgánu, který bude na výše zmíněné procesy dohlížet.

Během deseti dnů by tak ultrarychlý tým poradců měl dodělat to, co stát nezvládá měsíce. Výsledkem by mělo být vytvoření projektového akčního plánu, podle kterého by očkování mohlo v prvních týdnech příštího roku začít.

Co tento způsob přípravy na vakcinaci, kterou netrpělivě očekáváme již od března, říká o tomto státu, to nechme na jindy. Teď musíme doufat, že se poradcům během deseti dnů podaří připravit něco, co se hned po Novém roce hned nezhroutí a neznehodnotí složitě skladovatelné vakcíny.

Že by už konečně digitalizace veřejné správy?

Digitalizace veřejné správy je v Česku ostuda, o tom není sporu a naposledy se to projevilo ve zdravotnickém systému během koronaviru. Jen malou omluvou může být to, že mnoho z digitalizačních projektů se zprvu zaměřovalo na páteřní infrastrukturu úřadů a nejrůznější rejstříky. Nyní by snad konečně z toho mohli mít i něco občané.

Ministerstvo vnitra naplánovalo digitalizace nejrůznějších služeb na roky 2021-2025. Během nich by se měl odehrát onen dlouho očekávaný zlom, že když mám internet a nějakou přijatelnou identitu, tak si vše zařídím z domova.

V takzvaném Registru práv a povinností je nyní 377 agend, ty jsou postupně překlápěny do katalogu veřejných služeb. Jak se tím který úřad pere, to je vidět níže na obrázku.

A pak už by to mělo jet:

 • „Evidované služby lze v 88 % případů iniciovat digitálním úkonem. U 79 % služeb klient obdrží výstup taktéž digitálním kanálem, přičemž jsou pominuty případy, kdy je služba vyřízena okamžitě.“

Digitalizovat se nebude jen 28 agendy, nějakých 271 úkonů, kde je třeba nejčastěji fyzické předání.

Velký problém však je, že neexistují populární samoobslužné portály. Problémy Portálu občana tu není třeba připomínat.

 • „Existence možnosti činit úkony digitálně se průběžně stává stále více realitou a o to důležitější je informovat a přesvědčit veřejnost, klienty veřejné správy, aby daný způsob používala. Na druhé straně vidíme, že samoobslužný portál, který jako jediný z hlediska široké veřejnosti nabízí nejvyšší uživatelský komfort (personalizace, předvyplnění formuláře, historie podání) v české veřejné správě zatím není výrazně rozšířen.“

Takže na co se kdy můžete těšit? Namátkou: Vydání výpisu o sňatku by vám na dokument opatřený elektronickým podpisem mělo přijít v únoru 2022. Taxikářem se přes datovou schránku stanete v lednu 2024. Ale na udělení licence k provozování vnitrostátní linkové dopravy si v samoobslužném portálu počkejte až do prosince 2025.

70 hříchů Česka vůči unijnímu právu

Ministerstvo spravedlnosti předkládá vládě zajímavou statistiku, jak si vedeme v přejímání evropských předpisů v tomto roce. Nejrůznějších směrnic už Česko nějak přetavilo do svého právního řádu na čtyři tisíce. V roce 2020 jich přibylo 51.

Co je ovšem varující, že docela narostl počet řízení pro nesplnění povinnosti, tedy popotahování za pozdní zavádění:

 • „Celkově bylo ke dni 30. listopadu 2020 vedeno proti České republice 70 řízení pro nesplnění povinnosti, což je o 11 řízení více než v roce předcházejícím. V rámci systému EU Pilot pak bylo k témuž dni vůči České republice vedeno 16 řízení, což je o 2 řízení více oproti předcházejícímu roku.“

Jedna žaloba ubyla, protože Evropská komise vzala zpět (o energetické náročnosti budov), jedna přibyla (o uznávání odborných kvalifikací) a jednou Soudní dvůr EU rozhodl (o relokacích). Ano, to poslední, to je ta hádka s Polskem, Maďarskem a Českem, kdy soud dal plně za pravdu Komisi, ale kvůli uplynutí relokačního mechanismu už z toho pro Česko nevypadl žádný postih. 
Stále ale zbývá 70 dalších hříchů.

Třikrát krátce

Seznam.cz vyvolal pozornost požadavkem na odškodné po Googlu ve výši 9,072 miliardy korun. Zajímavé je ale také to, že si registruje ochranou známku Seznam Premium a Seznam.cz Premium. Zdá se, že po „zprémiovatění“ iDnesu, Blesku a dalších menších médií tu je další pokud o nějakou smysluplnou monetizaci až dosud volně přístupných velkých mediálních rozhraní.

 

Protiklady se přitahují. Předseda představenstva Tatry Petr Rusek přihodil hnutí Trikolóra v prosinci 50 tisíc korun přes Composite Components a dostal se tak ve sponzoringu přes sebe či své firmy někam k tři čtvrtě milionu korun. To je více, než v minulosti Composite Components dala Straně práv občanů, v roce 2013 to bylo 300 tisíc korun.
Co může motivovat podnikatele jednou sponzorovat silně levicovou stranu a pak silně pravicovou stranu? V případě Ruska je to nepochybně příslušnost ke zbrojařskému okolí Jaroslava Strnada, které zase přináleží k Pražskému hradu. Není tedy překvapením, že Composite Components poslala v minulosti i milion korun na Zemanovu prezidentskou kampaň.

 

A borec nakonec. Daniel Landa zakládá už zase další projekt. Spolek se tentokrát jmenuje Obrozenci 2.0. Při čtení poslání spolku se doporučuje stát v pozoru a salutovat: 

 • „Účelem Spolku je oslovit celé spektrum občanů České republiky, vést je a motivovat ke zvýšení odpovědnosti, národního povědomí a k národní hrdosti a spolupodílet se na obraně svobody, tradičních a morálních hodnot ve společnosti.“

Komentáře

Čeká nás občanská válka o očkování. A zatím není jasné, kdo ji vyhraje.
"Chtít aplikovat vakcínu proti covidu více než dvěma třetinám lidí - a zároveň tvrdit, že to bude zcela dobrovolné - je jako popřát řidiči šťastnou jízdu s prázdnou nádrží."

Potlesk vystřídaly hejty. Minář má ale pravdu, že ke kavárně patří i kobliha
"Koketování Mikuláše Mináře s politikou by zatím nestálo za větší pozornost. Kdyby ovšem neodhalovalo, jak stereotypní představy máme necelý rok před hlasováním o českém voličstvu."

Půl století po Poučení z krizového vývoje zažíváme pozdní invazi normalizačních kádrů
"Komunisté museli mezi roky 1970 a 1989 prokázat, že se dovedou ohnout až pod podrážky svých bot a prolhat ještě níž. Přesto dnes v mnoha klíčových funkcích ovládají demokratické Česko. Neměli bychom být už dál?"

Přichází zima nespokojenosti
"Je zjevné, že před příchodem vakcíny si budeme muset projít - tak jako jiné evropské státy - ještě jednou vlnou protikoronavirových opatření přes vánoční svátky. Jenže to nejdůležitější už zcela chybí – důvěra. Jen si v hlavě porovnejme naše chování z jarní vlny, podzimní vlny a jak se cítíme nyní."

Co číst

 • Pokud chcete vědět, jak to chodí u Putinových doma, tak doporučuji tento text.
  (a upozornění na Klub neprůstřelných k tomu)
 • Vrátí se inflace? Vrátí. Nový normál není normální.
 • Moderoval jsem debatu s místopředsedkyní Evropské komise o unijním akčním plánu pro demokracii. Myslím, že okolo toho bude ještě dost hodnotových válek, tak se podívejte, co se chystá.
 • V Knize roku LN bývalý premiér Petr Pithart vybral tři knížky: Od M. Hampla Pro Čechy je nebe nízko. Od D. Prokopa Slepé skvrny a ode mě Česko versus budoucnost. Až teď mi tak došlo, že se opravdu ty tři knížky docela dobře doplňují. Posuďte.
 • A k brexitu jeden graf. Pozdní vítězství Remainers...

Jak podpořit newsletter

Konec newsletteru. A pro vás tradiční možnosti:

Doporučuji zvolit kombo.

A těším se příští týden.

David Klimeš

 

Twitter
Facebook
Instagram
Website
Email
LinkedIn
Copyright © 2020 David Klimeš, All rights reserved.


Chcete změnit zasílání newsletteru?
Můžete ho změnit nebo zrušit.

Email Marketing Powered by Mailchimp