Copy

Beste Educanen,
Het is niet de winter die de straten donker maakt op het moment, maar alle moeite met Corona en de gerelateerde maatregelen. We willen allemaal samen achter het bier in de kroeg, na een lange stagedag even ergens wat eten met een vriend of ons gewoon even uitleven -maar het gaat niet. Toch is er altijd hoop. Ik heb het niet over de vaccinatiegraad noch over de duur van vergelijkbare ontwikkelingen uit de geschiedenis. Maar over jullie, beste Educanen, want hoop is waar mensen zijn. Wij, zijnde een sterke en warme vereniging, hebben elkaar. Onderschat je eigen meerwaarde niet: ik kom de hele dag Educanen tegen op de Campus, en alleen van elkaar weten dat de ander er is, even een praatje maken, kan een hoop betekenen. Kom gezellig naar de brunch -als je je daar prettig bij voelt- en wees niet verlegen elkaar te zoeken, te vinden.
Goede moed en goede wil, aan jullie allemaal; sterkte waar nodig en geluk!

Nu, dat is genoeg, wij hebben weer ons best gedaan een mooie nieuwsbrief op te stellen met leuke activiteiten, terugblikken en allerhande gebeuren.


"Veel leesplezier!"

De PR-subcommissie

Sven
Sanne
Alex

De Workshop,

zelfverzekerd voor de klas

Om te beginnen, de opkomst was leuk. Met z'n dertienen waren we, jaar 1 tot en met jaar 5 werd vertegenwoordigd. Ook hadden leden uiteenlopende invalshoeken en ideeën wat soms tot een boeiende dynamiek leidde. Aan het begin van de workshop kregen we een kleine casus: een meisje (intelligent en hardwerkend) komt met een vraag over een groepsopdracht. Het ligt wat genuanceerder maar de eenvoudige vraag deed vermoeden dat ze niet echt hulp nodig had met de opdracht, maar er wat anders scheelde. Onzekerheid? Spanning? Verlegenheid? Dat werd aan ons over gelaten en zo kwam de avond van de grond. Leden deden hun verhaal over de lespraktijk, en gaande de avond kon iedereen zich beter verplaatsen in de standpunten van de ander. De scherpe rand was eraf, en de kennis die meneer Tan uitdroeg scheen een relativerend effect te hebben op onze visies. 
De rode draad in het verhaal kwam neer op leerstijlen, die zowel als een fasen- als in een kwadrantenmodel werd voorgesteld. De stijlen werden behandeld en hun plek in het systeem verklaard. Zo werd ook de dynamiek binnen het mechanisme bezien aan de hand van voorbeelden, die wij soms zelf aandroegen. Het was een inzichtelijke workshop waar ik nog tijden naar zal refereren. 
Was je er niet? Jammer, maar ook een leuke aanleiding om weer eens iemand te spreken. Moeilijk uit te leggen was de stof niet, maar waardevol wel!  
 
 

 

 

Interview met Melle over de ALV's

 
Wat is jouw naam?
Ik ben Melle, Melle Klein.
 
Melle, wie ben jij voor Educa?
Ik ben lid van Educa en heb in het tweede bestuur van Educa gezeten. Nou ja dat ongeveer.
 
Over de Algemene Ledenvergadering (ALV), waarom ging je er naartoe?
Ten eerste  -even een leuk feitje-  ik ben tot nu toe bij elke ALV van Educa. Dus ik heb er nog nooit eentje gemist. Dat is wel echt een flex hahaha. Ik ga naar de ALV omdat ik het belangrijk vind om een beetje te kijken waar het bestuur mee bezig is en daar een beetje inzicht in te krijgen en misschien ook om een beetje kritische vragen aan het bestuur te stellen om ze een beetje aan het nadenken te zetten.
 
Je hebt vier keer een beetje gezegd.
Ja een beetje. Dus eh haha. Het is een mix van allemaal een beetje, dus vandaar. Maar het gaat dan voornamelijk over: waar is het bestuur nu mee bezig, waarom doen ze het zo. Om zo op de hoogte te blijven waar het bestuur mee bezig is en waar de vereniging naartoe gaat en daar ook deels mijn eigen zegje over te kunnen hebben.
 
Heb jij liever een korte of een lange ALV?
Hangt ervan af. Het verschilt per onderwerp. Ik vind het af en toe heerlijk om een lange ALV te hebben om echt even alles duidelijk te hebben. Dat is voornamelijk als er bepaalde stukken zijn die onduidelijk zijn geweest, om dat dan even uit te zoeken. Maar in principe heb ik liever een korte ALV: Dit en dit is er aan de hand, dit en dit zijn de opmerkingen. Daarna geeft het bestuur er antwoord op. En dan klaar. Door. Dan kunnen we verder. Daar ben ik eigenlijk meestal wat meer van. Dus gewoon lekker kort maar krachtig zeg maar. Gewoon straight to the point en er niet omheen lullen. Let’s go!
 
Is er een groot verschil tussen de eerste en de laatste ALV waar je geweest bent?
Er komen steeds meer mensen. In de eerste ALV was ik één van de enige leden. Misschien was ik samen nog met twee andere leden. Dit was toen ik bij de ALV was toen ik zelf nog geen bestuurder was. En ik heb ook wel eens ALV’s gehad toen ik zelf bestuurder was, dat ik zelf maar drie leden voor me had zitten.
Het is dus natuurlijk wel gegroeid. Maar dat is ook logisch. Hoe meer ‘besturen’ je hebt gehad, hoe meer mensen verstand hebben van besturen. Dus die hebben er dan ook een mening over. Daarom lopen ALV’s vaak ook meer uit. Er is meer inbreng doordat er meer ervaring is.
In de tijd dat mijn bestuursjaar voorbij was, kwam ik samen met andere leden van mijn toenmalige bestuur regelmatig naar ALV’s. Dan heb je toch wel meer inbreng en meer mensen die er wat vanaf weten en vragen hebben over bedrijfsvoering. Hoe meer leden je hebt met bestuurservaring, hoe diepgaander de vragen worden. Die mensen weten ook beter wat er gevraagd kan worden, wat er moet gebeuren en wat er duidelijk moet zijn. Aan de ene kant kan het vervelend zijn, en aan de andere kat kan het versterkend zijn. Vooral ook als je vooraf aan het bestuur doorgeeft wat je gaat vragen. Dat probeer ik altijd wel tenminste. Zo kunnen ze zich voorbereiden. Daardoor staat het bestuur ook sterker in hun schoenen. Dat is wel het voordeel van oude bestuursleden. Omdat er meer gevraagd wordt moet het huidige bestuur ook alles beter uitdenken. Dat is wel beter, maar het is wel handig om de vragen dus vooraf op te sturen.
 
Zou jij eerste jaars aanraden om naar de ALV’s te gaan? Waarom wel of niet?
Over het algemeen zou ik het aanbevelen. De reden is dat je dan meer ziet wat er achter de schermen gebeurd bij Educa. Dus je beter meer waar het bestuur mee bezig is en wat hun taken zijn. Het kan af en toe een beetje saai zijn, omdat er heel veel dingen gezegd worden waar je als lid vaak geen verstand van hebt en waar oude bestuursleden wel verstand van hebben. Het kan daarom soms een beetje langdradig worden. Maar op het moment dat je daar doorheen prikt en kritische vragen leert stellen, dan leer je ook hoe zo’n vereniging werkt en wat er achter de schermen gebeurd. En dat is wel interessant, aangezien je dan het idee krijgt dat je een eigen inbreng kan geven aan Educa. Op deze manier wordt het een product van niet alleen waar het bestuur naartoe wil, maar ook waar de leden willen waar Educa naartoe gaat. Uiteindelijk doe je het met zijn allen. Daar is een ALV voor. Het bestuur maakt een plan en dat presenteren ze bij de ALV. De leden mogen daarover meedenken. Zo geef je met zijn allen toch sturing en invulling aan de vereniging.
Dus nogmaals: ik raad ALV’s aan aan eerstejaars studenten/Educanen.
 
Hoe verliepen de ALV’s in jouw bestuursjaar?
Ze waren een stuk rustiger. Wat ik net al zei. Er waren minder mensen die al ervaring hadden met besturen. Er werden daardoor minder kritische vragen gesteld. Soms waren we na een uur of anderhalf uur klaar. Dat is wel een groot verschil met nu. Het is ook logisch want de vereniging wordt groter en ouder. Educa wordt meer geprofessionaliseerd. Het begon met een aantal vrienden die samenkwamen om Educa op te zetten. En tegenwoordig is het niet alleen een vriendengroep maar een echte vereniging. Daarbij komt ook een stukje professionalisering kijken en dus ook langere ALV’s (omdat er meer ervaring is).
 
Verschillen de onderwerpen die behandeld worden tijdens de hedendaagse ALV’s  met de vroegere ALV’s?
Er worden nu meer plannen gemaakt over meerdere jaren. In het begin was het bestuur bezig om het jaar door te komen, omdat Educa heel klein was. Omdat de vereniging nu steeds groter en stabieler wordt, wordt er meer aandacht besteed over wat er in de toekomst gaat gebeuren.
 
Heb je daar een voorbeeld van?
Aankomende ALV gaan we in op het financiële plan van Educa (financiële leden vergadering/FLV) en hoe dat opgesteld gaat worden. Zo heeft Daniël (penningmeester) aangegeven dat Educa op een andere manier wil sparen en verschillende potjes wil gaan maken. En dat is natuurlijk een idee wat geen ‘éénjaarsplan’ is. Dit soort ideeën komen steeds meer. Dus er worden niet alleen maar dingen voor dit jaar bedacht, maar er wordt ook structureel nagedacht om alles professioneler te maken. Door inderdaad bijvoorbeeld verschillende spaarpotjes te maken en meerdere-jarenplannen te schrijven. Zo komt er meer continuïteit in. Dat is iets wat nu meer wordt aangepakt in vergelijking met voorgaande jaren.
 
Heb je nog toevoegingen?
Het meeste is wel gezegd. Het komt erop neer dat ALV’s heel belangrijk zijn voor een vereniging en voor leden, omdat je er daar ervoor kunt zorgen dat Educa ook een vorm aanneemt die je zelf als lid fijn vind. En ik denk dat het goed is dat er ook frisse ideeën komen vanuit de leden in de plaats van oud-bestuurders (waar het nu voornamelijk vandaan komt). Zo krijg je ook inzicht in wat er allemaal gaande is in Educa. Je krijgt een ander beeld van Educa, dan wanneer je alleen de workshops, lezingen en borrels gaat.  Je bent zo ook bezig met waar Educa naartoe gaat. En dat geeft je meer inzicht in wat de vereniging allemaal doet en waar ze mee bezig zijn en waar je bij kan aansluiten.
 
Heel erg bedankt Melle Klein voor het interview!
Geen probleem. Bedankt voor de koffie.
 
 
Voor de nieuwe leden: kom vooral is kijken bij de ALV’s. Aanstaande 20 december is er weer één om om 18:15 op de Hogeschool Utrecht. Deze ALV zal voornamelijk ingaan op financiële zaken (FLV).

 
 

 
 
 

De financiële ALV
 

Centjes, flappen, zeker een dozijn ruggen en meer dan een beetje floes: daar gaat de financiele ALV over. Er wordt in deze vergadering gesproken over geldzaken dus, en deze zijn niet onbelangrijk. Normaal gesproken zijn het dingen zoals: wat doet het bestuur als je tien mensen verwacht op een borrel, maar dat er door het groeiende ledental twintig verschijnen? Hoe schat je dat in en wat ga je met die paar honderd euries doen?

MAAR:

Deze financiele ALV is beter, sneller, strakker en leiper.

In het plan van het bestuur bespreken ze het onderhouden van 3 verschillende soorten reserves (denk aan potjes voor achter de hand of voor langere termijn sparen). Dit zijn de volgende:

- calamiteiten;

- innovaties;

- jubilea.

Voor deze reserves staat in jouw mail een bestand hierover
waarin wordt uitgelegd op welke manier deze onderhouden wordt. Deze mail heeft de secretaris namens bestuur vier op 13 december verstuurd naar alle leden. Dit is een duidelijk en kort a4tje met daarop de informatie. In deze ALV kunnen alle leden en bestuur samen vooruit dromen.

Deze ALV is op 20 december om 18:30 op de HU.

Droom jij mee?

 

Hoorcollege 'gedragsproblemen in de klas'


Op dinsdag 14 december sprak Anton Horeweg (meer info op https://gedragsproblemenindeklas.nl/) over lastig gedrag en waar dat vandaan kan komen. Hoe je dit gedrag kan sturen en deze leerlingen een veilige omgeving kan bieden was niet eenduidig. Wel kwamen alle tips op 1 punt neer: het zijn van een betrouwbare docent. Schrijf goed op wat voor gedrag je wenst te zien van de leerlingen, en kijk per lesonderdeel wat hoe je wil dat de leerlingen zich gedragen (en wat je dus verwacht van de leerlingen).

Laat jij gedrag zien tegenover de kinderen waardoor het moeilijker, of makkelijker wordt voor de leerlingen om te doen wat je vraagt? Wil je rust in de klas? Na misschien kort de aandacht te vragen, praat dan juist laag, rustig en zachtjes. Leerlingen spiegelen vaak jouw gedrag namelijk.

Veel tips en tools werden benoemd. Dus als jij soms ook wat extra informatie wilt of zelfs verdieping, kom dan zeker naar een van Educa's lezingen met Nederlandse onderwijsveteranen.

Het is het altijd waard!
Thx voor het lezen, Educaan.

Hopelijk tot snel!

Groetjes,

De PR-subcommissie
Nieuwsbriefffff
Facebook
Website
Email
Instagram


This email was sent to <<E-Mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Studievereniging Educa · Padualaan 97 · Utrecht, Utrecht 3584 CH · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp