Copy

SEPTEMBER 2021

Open in de browser

Voorwoord 

Beste leerlingen,
Beste ouders,
Beste lezers,

De vakantie zit er bijna op. Nog twee keer slapen en de schoolpoorten worden geopend voor de start van het schooljaar '21-'22.


Op woensdag 1 september heten we al onze leerlingen, in het bijzonder de nieuwe kinderen, van harte welkom.

We starten het schooljaar met minder beperkende maatregelen. We zijn heel blij dat we alvast enkele regels kunnen versoepelen die het leren en leven op onze school aangenaam maken voor onze leerlingen. Daartegenover staat dat we als school blijvend verantwoordelijkheid nemen en kunnen er extra maatregelen worden genomen als de coronacijfers, in negatieve zin, evolueren.

Een overzicht van de coronamaatregelen die gelden in het basisonderwijs vinden jullie verder in deze nieuwsbrief.


We zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat je in onze school stelt. Alle schoolpartners, het schoolbestuur Priester Daens College, het directieteam, het lerarenteam, alle schoolmedewerkers, de ouderraad en de schoolraad zullen zich ten volle inzetten voor het onderwijs en de opvoeding, zodat je kind evenwichtig en harmonisch kan ontwikkelen.


Bij vragen en problemen staan we klaar om samen naar een oplossing te zoeken.

We wensen jullie een fijn schooljaar toe.

Hartelijke groeten,

Werner Rasschaert
Directeur

Ann Vidts
Beleidsondersteuner

Leerkrachtenteam

Jaarthema

Dit schooljaar kiezen we als animatiethema: 'Geluksvogels, samen in de droomboom'.

Die geluksvogels dat zijn wij. We maken plannen om onze dromen stap voor stap waar te maken. We hebben heel wat nieuwe ideeën en werken die samen uit.

We geloven dat onze plannen goed zullen aflopen en proberen daarbij niet enkel aan ons eigen geluk te denken, maar ook aan dat van een ander. 

Wij wensen jullie dit schooljaar:


• Geluk, zoveel dat je er wat aan een ander kunt geven.

• Kracht, zo kan je anderen helpen wanneer ze het moeilijk hebben.

• Durf, zodat je nieuwe uitdagingen niet uit de weg gaat.

• Zon, zodat je de dingen van de zonnige kant kunt zien. 

• Een fijn schooljaar, zo kan je later met een glimlach terug blikken en je realiseren dat je een echte geluksvogel bent. 

Schoolorganisatie

Lesuren kleuterafdeling hoofdschool + Peuterhuis:

Aanvang ‘s morgens: 8.25u

Einde ’s middags: 11.45u

Aanvang ’s middags: 13.00u

Einde ‘s namiddags: 15.15u

Einde woensdagmiddag: 11.50u

Lesuren kleuterafdeling wijkschool Bosstraat:

Aanvang ‘s morgens: 8.25u

Einde ’s middags: 12.00u

Aanvang ’s middags: 13.30u

Einde ‘s namiddags: 15.30u

Einde woensdagmiddag: 12.05u

Lesuren lagere school:

Aanvang ‘s morgens: 8.25u

Einde ’s middags: 12.05u

Aanvang ’s middags: 13.30u

Einde ‘s namiddags: 15.25u

Einde woensdagmiddag: 12.05u

Afspraken bij de aanvang en het einde van de schooluren:

• De opvang is open vanaf 7.00u. De leerlingen komen de school binnen langs de dubbele witte deur op de benedenspeelplaats. 

• Fietsers zetten hun fiets in de fietsenstalling op de speelplaats van de secundaire school, ingang langs het kleine groene hek.

• Vanaf 8.10u komen de leerlingen van het 3de tot en met het 6de leerjaar de school binnen langs het blauwe dubbele hek op de bovenspeelplaats. Deze leerlingen nemen afscheid aan de poort.

• De kleuters en leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar betreden de school langs de dubbele witte deur op de benedenspeelplaats. Deze kinderen nemen afscheid aan de deur of worden begeleid tot aan de speelplaats. Ouders, grootouders,… keren onmiddellijk terug langs de gang en komen niet op de speelplaats.

• Bij het afhaalmoment van de kleuters komen de (groot)ouders langs de afgebakende zone op de speelplaats tot aan de gang bij hun kleuter. Daarna verlaten ze de speelplaats.

• De leerlingen van het eerste leerjaar worden afgehaald via de dubbele witte poort op de benedenspeelplaats.

• De leerlingen van het 2de tot 6de leerjaar verlaten de school langs het kleine blauwe hekje. Ouders of grootouders die hen komen ophalen, betreden de speelplaats langs het dubbele blauwe hek, blijven in de afgebakende zone waar het kind bij hen komt en verlaten de school langs het kleine blauwe hekje.

• In de wijkafdeling Bosstraat worden de kleuters vanaf 8.00u afgezet aan het hekje van de speelplaats en om 15.30u daar afgehaald.

• In het Peuterhuis worden de peuters vanaf 8.10u afgezet aan het hekje en om 15.15u tot 15.30u daar afgehaald. Nadien worden de peuters naar de hoofdschool gebracht.

Wijzigingen schoolreglement

De schoolbrochure werd aangepast aan de nieuwe regelgeving. Je kan de nieuwe schoolbrochure steeds raadplegen via de schoolwebsite www.vbsstjozefmere.be.

Coronamaatregelen vanaf 1 september 2021

Mondmaskers

• Kinderen in het basisonderwijs dragen geen mondmasker. Specifiek voor het vijfde en zesde leerjaar lager onderwijs zijn de mondmaskers niet langer verplicht. Leerlingen die een mondmasker wensen te dragen, kunnen dit.


• Ouders houden zich aan de mondmaskerplicht.


• Schoolpersoneel, essentiële derden* en vrijwilligers houden afstand of dragen een mondmasker in contact met andere volwassenen.

Verluchting en ventilatie

• Maximaal verluchten en ventileren blijft één van de belangrijkste voorzorgsmaatregelen.


• Elke klas is uitgerust met een CO2-meter.

Handhygiëne

• We voorzien net zoals vorig schooljaar mogelijkheden om de handen regelmatig te ontsmetten en te wassen.

Schoolpoort – aankomst/vertrek

• De afspraken rond het afzetten en ophalen van kinderen blijven net zoals vorig schooljaar gelden.

Voor- en naschoolse opvang/studie

• Voor- en naschoolse opvang en studie kunnen doorgaan.

Extra-murosactiviteiten

• Uitstappen zijn opnieuw toegelaten.

Lunchpauze

• De lunchpauze (boterhammen en warme maaltijden) wordt opnieuw georganiseerd in de refters. 


• De klasgroepen worden gescheiden en we voorzien vaste plaatsen voor de leerlingen.

Verjaardagen

• Trakteren bij verjaardagen wordt opnieuw toegelaten. Zorg ervoor dat de traktatie hygiënisch en zorgvuldig bewaard wordt.

Speelplaats

• De speeltijden kunnen opnieuw gelijktijdig en voor meerdere klasgroepen georganiseerd worden.

Ouderstromen – aanwezigheid van ouders op school

• We vermijden zoveel mogelijk de aanwezigheid van ouders tijdens de lesuren.

• Oudercontacten kunnen plaatsvinden, met mondmasker en op afspraak.

• Grote drukte moet worden vermeden.

Inschrijvingen

• Inschrijvingen en schoolbezoeken kunnen op school gebeuren op afspraak.

Ziektesymptomen

• Wordt je kind ziek op school, of vertoont het op school symptomen, dan nemen we telefonisch contact op om je kind zo snel mogelijk te komen halen.

Evaluatie coronamaatregelen

• Bij het begin van het schooljaar blijven deze maatregelen minstens gehandhaafd tot een nieuw evaluatiemoment eind september. Indien de omstandigheden het toelaten of het vereisen, kan het onderwijsoverleg altijd vroeger worden samengeroepen.

* Essentiële derden zijn op school toegelaten indien hun aanwezigheid op school noodzakelijk is voor het behalen van de leerplandoelstellingen en in functie van de begeleiding van de leerlingen.

Bijdrageregeling schooljaar 2021-2022

Vaste prijs

Schoolzwemmen 5de /6de lj.

5de lj: gratis

6de lj: bus & zwemmen zie maximumfactuur


Warme maaltijden

Kleuters: € 2,70

Lager: € 3,20 
Drank/soep: € 0,70


Opvang


Voor- en naschoolse opvang

€ 1 per begonnen half uur voor 1ste kind.

€ 0,75 per begonnen half uur voor 2de kind van hetzelfde gezin

€ 0,50 per begonnen half uur voor 3de kind van hetzelfde gezin


Begeleide studie

1ste, 2de, 3de leerjaar: € 1 per half uur 
2de kind van hetzelfde gezin: € 0,75
3de kind van hetzelfde gezin: € 0,50

4de, 5de, 6de leerjaar: € 2 per uur 
2de kind van hetzelfde gezin : € 1,50
3de kind van hetzelfde gezin : € 1

Turnpak

Broek € 9

T-shirt € 8

Badmuts € 1,5


Nieuwjaars-brieven

€ 0,5 per stukInzage leerlingdossier

Kopie/administratieve kost € 10

Richtprijs

Benodigdheden

Gelieve zelf aan te schaffen: boekentas, pennenzak en kaftpapier.

Scherpe maximumfactuur

Kleuters: € 45

Lagere school: € 90

Studiereizen, leeruitstappen, toneel, schoolreis en zwemmen

Sportdagen + bus
 :

1ste & 2de lj: € 4

3de & 4de lj: € 8

5de lj: € 12

6de lj: € 8

Minder scherpe maximumfactuur

€ 450 verspreid over 6 jaar lagere school


2de lj Kunstklas: € 100

3de lj Kasteelklas: € 135

5de lj Sport2daagse: € 35

6de lj Zeeklas: € 180

Klassen en titularissen 2021-2022

Kleuterschool

Peuterklas PK Anna

Mevr. Liesbeth Van Herzele (Mevr. Julie De Zutter a.i.)

Kinderverzorgster mevr. Inge Waegneer

1ste Kleuterklas a - 1KSa

Mevr. Sofie Verhelst
(Mevr. Charlien De Meu a.i. t.e.m. 29 oktober 2021)

1ste Kleuterklas b - 1KSb

Mevr. Desi Van Wijnendaele

2de Kleuterklas a - 2KSa

Mevr. Silke Groeninckx
(Mevr. Fleur Van Oudenhove a.i. t.e.m. 29 oktober 2021)

2de Kleuterklas b - 2KSb

Mevr. Bea Van Durme

3de Kleuterklas a - 3KSa

Mevr. Wendy Herssens (4/5)

Mevr. Nele Van Landuyt (1/5)

3de Kleuterklas b - 3KSb

Mevr. Ilja D’haese

3de Kleuterklas c - 3KSc

Mevr. Leentje Van Herreweghe

Bosstraat

Peuter-1KSBos

Mevr. Nele Vaneessen

2KSBos-3KSBos

Mevr. An Janssens (4/5)

Mevr. Jantien Coessens  (1/5)

Zorgleerkrachten


Mevr. Ellen D’Haeseleer

Mevr. Jantien Coessens 

Mevr. Nele Van Landuyt
Mevr. Katrijn Polet (brugfiguur 3KS-1ste lj.) 

Lichamelijke opvoeding


Mevr. Jantien Coessens  

Mevr. Ellen D’haeseleer

Lagere school

1A

Mevr. Lynn Vidts

1B

Mevr. Celien De Cooman

1C

Mevr. Sarah De Ro

2A

Mevr. Lieve De Coensel (4/5)

Dhr. Niels De Wolf (1/5)

2B

Mevr. Caroline De Pelecijn (1/2)

Dhr. Niels De Wolf (1/2)

2C

Mevr. Carine Michiels (4/5)
Mevr. Jana Van Nieuwenhove (1/5) 

3A

Mevr. An De Schutter

3B

Mevr. Liesbeth De Saedeleer

3C

Dhr. Bram De Neve (6u muzocoach)
Mevr. Karen Coppens (6u)

4A

Mevr. Lien Van Wesemael (4/5)

Mevr. Delphine Van Ravestyn (1/5)

4B

Mevr. Ann Ribbens (4/5)
Mevr. Delphine Van Ravestyn (1/5)

4C

Mevr. Rina Ponnet (2u BPT VGOS)
Mevr. Delphine Van Ravestyn (2u)

5A

Mevr. Joline D’Haese

5B

Dhr. Jan Van Overwaelle (4u mentor)
Mevr. Delphine Van Ravestyn (4u) 

5C

Mevr. Nele Hendrickx (4/5)
Mevr. Delphine Van Ravestyn (1/5) 

6A

Mevr. Katrien Torrekens

6B

Mevr. Isabelle Baeyens

6C

Mevr. Daisy Paternoster

Zorgleerkrachten


Mevr. Karen Coppens

Mevr. Hilde De Feyter

Dhr. Niels De Wolf
Dhr. Koen Lievens

Mevr. Delphine Van Ravestyn

Mevr. Jana Van Nieuwenhove 
Mevr. Katrijn Polet (brugfiguur 3KS-1ste lj)

Lichamelijke opvoeding


Dhr. Gilles Vandenhouwe

Dhr. Koen Lievens

Beleid (kleuterschool & lagere school)

Directeur

Dhr. Werner Rasschaert

Beleidsondersteuner

Mevr. Ann Vidts

Zorgcoördinator

Mevr. Lut Vermeir (4/5)
Mevr. Ilse Stalpaert  

ICT-coördinator

Dhr. Jo Lievens

Administratief, onderhoud en ondersteunend 

Secretariaat

Mevr. Cecile Leus
Mevr. Martine Vanden Berghe

Onderhoudspersoneel

Mevr. Nadia De Boeck
Mevr. Anny Smekens
Mevr. Sonja Meerman
Mevr. Bianca Wieme
Dhr. Patrick Moreels
Dhr. Thomas Brisard

Opvang

Mevr. Karine De Ridder (Mevr. Sissi De Neve a.i.)
Mevr. Bianca Wieme
Mevr. Sonja Meerman (Bosstraat)

Belangrijke data planning 2021

Pedagogische studiedagen

GEEN SCHOOL EN GEEN OPVANG


Vrijdag 1 oktober 2021

Woensdag 1 december 2021

Woensdag 9 februari 2022

Woensdag 4 mei 2022

Facultatieve verlofdagen


Woensdag 13 oktober 2021

Vrijdag 12 november 2021

Woensdag 25 mei 2022 

Schoolvakantie

Maandag 1 november t.e.m. zondag 7 november 2021

Herfstvakantie

Donderdag 11 november 2021

Wapenstilstand

Maandag 27 december t.e.m. zondag 9 januari 2022

Kerstvakantie

Maandag 28 februari t.e.m. zondag 6 maart 2022

Krokusvakantie

Maandag 4 april t.e.m. maandag 18 april 2022

Paasvakantie

Donderdag 26 mei 2022

Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart

Vrijdag 27 mei 2022

Brugdag

Maandag 6 juni 2022

Pinkstermaandag

Rapporten

Vrijdag 29 oktober 2021

Perioderapport 1

Vrijdag 24 december 2021 

Perioderapport 2 + syntheserapport 1

Vrijdag 25 februari 2022

Perioderapport 3

Vrijdag 29 april 2022

Perioderapport 4

Donderdag 30 juni 2022

Perioderapport 5 + syntheserapport 2

Oudercontacten

Vrijdag 27 augustus 2021

Openklasdag op afspraak tussen 16u en 18u

Donderdag 9 september 2021 

Online oudervertelgesprek + info klas- en schoolwerking 

Maandag 25 oktober 2021 

Start oudercontacten (voor herfstvakantie)

Maandag 13 december 2021 

Start oudercontacten (voor kerstvakantie)

Maandag 21 februari 2022 

Start oudercontacten 3KS (voor krokusvakantie)

Maandag 28 maart 2022 

Start oudercontacten (voor paasvakantie)

Donderdag 23 juni 2022 

Start oudercontacten (einde schooljaar)

Feesten

Zaterdag 19 september 2021  

H. Vormsel (lln °2009)  

Dinsdag 9 november 2021 

Sint-Maartenfeest

Vrijdag 26 november 2021  

Grootouderfeest  

Vrijdag 25 februari 2021 

Carnavalsfeest

Zondag 15 mei 2022  

H. Vormsel (lln °2010)  

Zaterdag 19 maart en zondag 20 maart 2022  

Eetfestijn  

Zaterdag 11 juni 2022  

Schoolfeest  

Ouderraad

Dinsdag 7 september 2021

Dinsdag 12 oktober 2021

Maandag 8 november 2021

Dinsdag 7 december 2021

Dinsdag 18 januari 2022

Dinsdag 8 februari 2022

Dinsdag 8 maart 2022

Dinsdag 10 mei 2022

Dinsdag 7 juni 2022

Schoolraad

Dinsdag 19 oktober 2021
Dinsdag 25 januari 2022

Dinsdag 15 maart 2022

Dinsdag 17 mei 2022 

Andere

Woensdag 1 september 2021 

Start schooljaar 2021-2022

Vrijdag 10 september 2021 

Schoolfotografie

Vrijdag 17 september 2021 

Verkeersveilige dag (Strapdag)

Vrijdag 24 december 2021 

School eindigt om 12.05u

Zaterdag 26 maart 2022  

Opendeurdag  

Donderdag 30 juni 2022 

School eindigt om 12.05u

Fiets - en wandelpas

Kinderen die alleen te voet en/of met de fiets naar school komen en/of 's namiddags alleen naar huis gaan, kunnen een wandelpas en/of fietspas afhalen bij de directie.
Hierop kan je samen met jouw kind de te volgen 'veiligste' route beschrijven alsook een thuisnummer noteren.

Op deze manier hebben we als school een betere kijk op de leerlingen die zonder begeleiding naar school komen en naar huis gaan. Het is de bedoeling dat de leerlingen deze fiets- en/of wandelpas op zak hebben en op elk moment aan de toezichters kunnen tonen.

Nieuws uit de werkgroep verkeer

DANKZIJ JULLIE LEERLINGEN- OUDERS-GROOTOUDERS-VRIJWILLIGERS!

MOGEN WE TERUG REKENEN OP JULLIE DAGELIJKSE INZET?

SAMEN OP NAAR EEN VEILIG SCHOOLJAAR…
 

Er zijn nog volgende aandachtspunten:

Je bent bestuurder van een auto (zowel boven als beneden Groendal):

• Aan de gele onderbroken lijnen mag er niet geparkeerd worden. Kinderen laten uitstappen is wel toegelaten, stilstaan en wachten op kinderen is dus NIET toegelaten.

• Geen kinderen laten in- of uitstappen of manoevers uitvoeren (bv draaibeweging) in de buurt van het kruispunt.

Specifiek voor Boven Groendal:

• De 'druppel' (= volle witte lijn) is recent aangebracht om de verkeersveiligheid te vergroten, hier mag NIET overgereden worden en parkeren kan pas vanaf 5m voorbij het einde van de markering.

• NIET parkeren voor opritten van bewoners, zelfs niet wanneer men in de wagen blijft zitten.

• Enkel parkeren in de rijrichting

• Voorzichtig de Groeneweg inrijden, in een wijde bocht

Je bent fietser:

• Hou je aan het verkeersreglement, dit is ook in de schoolstraat van toepassing.

• Zorg dat je gezien wordt, voorzie een degelijk voor- en achterlicht en draag een geel hesje.

Je bent voetganger:

• Wandel op het voetpad en hou je aan het verkeersreglement.

Je bent in het bezit van een uitzonderingskaart (bv bewoner):

• Rij stapvoets (het is verboden fietsers in te halen) en toon bij het naderen van de draaibomen je kaart.

Je staat geparkeerd in de Kloosterstraat:

• Respecteer de uren van “de schoolstraat” en wacht tot de weg terug geopend wordt.

Gebruik maximaal de parking aan de sporthal in St-Bavoweg (er is doorgang langs paadje aan de voetbalpleinen) en vermijdt zo de drukte.

Door de werken in de Rooseveltlaan zijn de parkeermogelijkheden in de Vijverstraat en Meredal niet bruikbaar.

Wil je meehelpen aan dit project, vrijwilliger worden of wil je inlichtingen hierover: geef een belletje op nummer 053/83 75 33 (Basisschool) of 053/73 22 98 (Secundaire School)Uren schoolstraat:
Ochtend: 8.10u – 8.35u
Namiddag: 15.10u – 15.45u
Woensdagmiddag: 11.50u – 12.25u

Onze kinderen zijn ons meest dierbare bezit!!


Laat ons allen samen een steentje bijdragen tot een veilige schoolomgeving.

DANK!

Werkgroep Verkeer – Sint-Jozefschool Mere

Infrastructuur update

In onze wijkafdeling Bosstraat (kleuterschool) zijn de afbraakwerken van de overdekte speelruimte naast het vernieuwde smulhuisje gestart. In de plaats wordt een polyvalente (sport)zaal gebouwd en uitgerust met speel- en sporttoestellen. Ook de omheining en andere omgevingswerken worden aangepakt.

Op de hoofdschool worden de jongenstoiletten begin september gerenoveerd. Tijdens de werken kunnen de leerlingen gebruik maken van de toiletten van het secundair.

  

Het grote bouwproject: het bouwen van een nieuwe sportzaal voor de basisschool en de secundaire afdeling, acht extra klassen, omgevingswerken, fietsenstalling) schiet verder goed op. Begin volgend schooljaar (september 2022) moeten deze werken klaar zijn.

We houden jullie op de hoogte van het verdere verloop van de bouwwerken op al onze vestigingsplaatsen.

Familienieuws

Geboortes:

• César Lejour, zoontje van juf Sofie Verhelst (1KSa)


Overlijdens:

• André De Lombaert, schoonvader van juf Hilde De Feyter (zorgleerkracht)
• Alice Everaert, overgrootmoeder van Lore (3KSa), Linn (3C) en Lotte (4B) De Nijs.

Warme maaltijdenDonderdag 02/09 🐷


Tomatensoep

Hesp in kaassaus

Macaron

Vrijdag 03/09 🐮


Seldersoep

Rundsballetjes

Tomatensaus

Wortelstamppot

Maandag 06/09 🐷


Seizoensoep

Bolognaise

Geraspte kaas

Spaghetti

Dinsdag 07/09 🐟


Wortelsoep

Vissticks

Spinazie

Puree

Donderdag 09/09 🐔


Tomatensoep

Kalkoenfilet

Veenbessensaus

Appelmoes

Gestoomde aardappelen

Vrijdag 10/09 🐷


Preisoep

Gyros

Groentenmengeling

Rijst

Maandag 13/09 🐔


Erwtensoep

Kippenhaasje

Gevogelteroomsaus

Bloemkool

Gestoomde aardappelen

Dinsdag 14/09 🐔


Jardinièresoep

Kippebroodje

Gevogeltesaus

Preistamppot

Donderdag 16/09 🐟


Tomatensoep

Visfilet in choronsaus

Cruditeiten

Puree

Vrijdag 17/09 🐷


Courgettesoep

Lasagne

Maandag 20/09 🐔


Juliennesoep

Vol-au-vent met champignons

Groentenmix

Rijst

Dinsdag 21/09 🐮


Aspergesoep

Rundshamburger

Jachtsaus

Erwtjes

Gestoomde aardappelen

Donderdag 23/09 🐷


Landbouwerssoep

Duivelsgebraad

Duivelse saus

Gestoofde wortelschijfjes

Gestoomde aardappelen

Vrijdag 24/09 🐟


Tomatensoep

Hoki in mosterdsaus

Broccoli

Puree

Maandag 27/09 🐷


Seldersoep

Bolognaise

Geraspte kaas

Volkoren spaghetti

Dinsdag 28/09 🐔


Preisoep

Gevogeltegyros

Ananas

Rijst

Donderdag 30/09 🐔


Courgettesoep

Kippennootjes

Gevogeltesaus

Rauwkost

Gestoomde aardappelen

Vrijdag 01/10 👩‍🏫👨‍🏫
Pedagogische studiedag 

Activiteitenkalender september 2021

MAANDTHEMA SEPTEMBER ROND IDENTITEIT

Wij dromen van goede vrienden.
Wees niet bang.

Woensdag 01/09

Eerste schooldag

Vrijdag 07/09

• Ouderraad om 20.00u in de leraarszaal.

Donderdag 09/09

• Start oudervertelgesprekken.
Er kan hiervoor ingeschreven worden via de klasleerkracht. Info hierover volgt later.

Vrijdag 10/09

• De schoolfotograaf komt langs op onze school.

Donderdag 16/09

• Meneer Werner gaat naar de directievergadering team Oost.
• Juf Ann Vidts gaat naar de vorming “De kracht van coachen“.

Vrijdag 17/09

🚴 Strapdag - Verkeersveilige dag op school 🚴

Zondag 19/09

H. Vormsel voor de kinderen die geboren zijn in 2009.
Proficiat aan onze vormelingen!

Woensdag 22/09

• Meneer Werner gaat naar de directievergadering van de scholengemeenschap KABORA.
• De peuters van het peuterhuis Anna gaan zwemmen in Ninove

Donderdag 23/09

• Juf Ann Vidts gaat naar de vorming “De kracht van coachen“.
• Startviering "Als bomen vertellen..." in de tuin van pastoor Jan.

Maandag 27/09

• Juf Ilse en juf Katrijn gaan naar de vorming “Aan de slag met de verplichte taalscreening“.

• Meneer Werner gaat naar de onderwijsraad van Erpe-Mere.

Woensdag 29/09

• “Breng je sportclub naar school!“
De kinderen en de leerkrachten komen in de sportkledij van hun sportclub naar school.
• Juf Lut en juf Ilse gaan naar het netwerk voor zorg team Oost.
• De kleuters van Peuter-1KSBos gaan zwemmen in Ninove.

Donderdag 30/09

• Juf Ann Vidts gaat naar de vorming “De kracht van coachen“.

Vrijdag 01/10

👩‍🏫 Pedagogische studiedag 👨‍🏫
Er is geen school en opvang voor de leerlingen.

Volg ons ook op Facebook!

Meer weten?


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Vrije Basisschool Sint-Jozef Mere · Kloosterstraat 29 · Mere 9420 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp