Copy

AUGUSTUS 2022

Openen in de browser

Voorwoord 

Beste leerlingen,
Beste ouders,
Beste lezers,

Nog even en het schooljaar 2022-2023 gaat van start. We hopen dat iedereen heeft kunnen genieten van de uitzonderlijke warme zomervakantie. De schoolbanken roepen alle kinderen opnieuw de klas in. Een speciaal welkom aan onze nieuwe leerlingen en hun ouders. We hopen dat jullie zich snel thuis voelen op onze school.

Het leerkrachtenteam heeft de afgelopen dagen heel hard gewerkt om alles in orde te maken voor de komst van de leerlingen. Dat geeft altijd een goed gevoel. Een gevoel van een frisse start met nieuwe kansen en uitdagingen.

In deze nieuwsbrief informeren we jullie over de belangrijkste zaken bij de start van het nieuwe schooljaar. Wij wensen iedereen een heel boeiend en leerzaam schooljaar toe!

Bij vragen, zorgen groot of klein, staan we klaar om samen naar een oplossing te zoeken! Aarzel zeker niet om ons aan te spreken en/of te contacteren.

'Met volle kracht' wensen we iedereen een heel fijn schooljaar toe!

Hartelijke groeten,

Werner Rasschaert
Directeur

Ann Vidts
Beleidsondersteuner

Leerkrachtenteam

Bezinning: Mijn kind

Jaarthema 2022–2023: Met volle kracht!

Een woordje uitleg

Hoe kun je gedurende het schooljaar gericht bezig zijn met executieve functies? Dit jaarthema gaat je daar flink mee op gang helpen.

Het is echter een heel abstracte term. Daarom heten de executieve functies Breinkrachten in ons jaarthema. Elke Breinkracht heeft zijn eigen symbool, zo wordt het voor kinderen veel toegankelijker.

Lilly en Lou komen van de Breinheldenplaneet. Met hun speciale breinkrachten helpen ze de kinderen om hun eigen krachten te ontwikkelen en zo zélf een superheld te worden.

STARTKRACHT

De mogelijkheid om een taak te beginnen, noemen we taakinitiatie. Het gaat om het zetten van de eerste stap en het nemen van initiatief. In het Breinheldenprogramma praten we over Startkracht.

PLAN- EN REGELKRACHT

De twee executieve functies planning en organisatie vindt in het jaarthema zijn vertaling in één Breinkracht. We noemen het Plan- & Regelkracht.

Deze Breinkracht gaat dus over het plannen en organiseren. Een plannetje maken en dat uitwerken, van voor tot achter bedenken wat je nodig hebt en dat vervolgens regelen.

DOORZETKRACHT 

Dingen gaan niet altijd zoals jij wilt. Je komt obstakels tegen of het duurt langer dan je verwacht had. Misschien komt er ook wel iets anders en leukers voorbij.

Toch is het goed om door te zetten in dergelijke situaties. Als het even moeilijk is of er is iets fout gegaan, moet je dus je Doorzetkracht aanwenden.

STOPKRACHT

Het betreft hier de vaardigheid om je in te houden, om je impulsen te controleren. Dit heeft verschillende benamingen. Het wordt responsinhibitie, reactie-inhibitie of impulscontrole genoemd. Een hele mond vol. Dat kan korter: Stopkracht dus!

SPIEGELKRACHT

Met Spiegelkracht doelen we op metacognitie, het denken over denken, het zelfreflecterende vermogen.

Staat je naam op je werk? Is het helemaal af? Ben je tevreden met je werk zoals je dat nu inlevert? Is het geworden zoals je op voorhand bedacht had? Zo ja, wat heeft er aan bijgedragen dat het gelukt is? En zo nee, ben je tot nieuwe inzichten gekomen? Hebben die positief uitgepakt? Of juist niet? Wat neem je mee voor een volgende keer?

We willen graag dat kinderen kritisch naar zichzelf gaan kijken en een mate van zelfreflectie ontwikkelen.

Zoef, roar, vroem, als helden vliegen we het nieuwe schooljaar in…

Beste leerlingen,
Beste ouders,

Om ons jaarthema kracht bij te zetten, nodigen wij alle leerlingen uit om op 1 september als held naar school te komen met een ZELFGEMAAKTE CAPE. Maar… niet als Batman, Spiderman of Wonderwoman … maar als JEZELF!

Maak uit een oude t-shirt jouw eigen cape. Zet er zeker ook jouw naam op. 

Hieronder kan je een idee vinden om zelf jouw cape te maken. Je hoeft dus helemaal niets te kopen. Veel plezier!

Tot 1 september! 

Groetjes,

De juffen- en meester-helden 🦸‍♂️🦸‍♀️

Schoolorganisatie

Lesuren kleuterafdeling hoofdschool + Peuterhuis:

Aanvang 's morgens: 8.25u.

Einde 's middags: 11.45u.

Aanvang 's middags: 13.00u.

Einde 's namiddags: 15.15u.

Einde woensdagmiddag: 11.50u.

Lesuren lagere school + kleuterafdeling wijkschool Bosstraat:

Aanvang ‘s morgens: 8.25u.

Einde ’s middags: 12.05u.

Aanvang ’s middags: 13.30u.

Einde ‘s namiddags: 15.25u.

Einde woensdagmiddag: 12.05u.

Afspraken bij de aanvang en het einde van de schooluren:

• De opvang is open vanaf 7.00u. De leerlingen komen de school binnen langs de dubbele witte deur op de benedenspeelplaats. De opvang eindigt om 18u. 

Fietsers zetten hun fiets in de voorziene nieuwe fietsenstalling langsheen de grote refter. Ze bereiken deze langs het grote groene hek en stappen langs de nieuwe sportzaal naar de achterkant van het gebouw.

• Vanaf 8.10u komen de leerlingen van het 4de tot en met het 6de leerjaar de school binnen langs het blauwe dubbele hek op de bovenspeelplaats. Deze leerlingen nemen afscheid aan de poort.

• De kleuters en leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar betreden de school langs de dubbele witte deur op de benedenspeelplaats. Deze kinderen nemen afscheid aan de deur of worden begeleid tot aan de speelplaats. Ouders, grootouders,… keren onmiddellijk terug langs de gang en komen niet op de speelplaats.

• Bij het afhaalmoment van de kleuters komen de (groot)ouders vanaf 15.15u. via de dubbele witte poort op de benedenspeelplaatstot aan de gang bij hun kleuter. Daarna verlaten ze de speelplaats. Vanaf 15.20u worden de kleuters afgehaald ter hoogte van de overdekte zaal.

• De leerlingen van het eerste leerjaar worden afgehaald via de dubbele witte poort op de benedenspeelplaats vanaf 15.25u.

• De leerlingen van het 2de tot 6de leerjaar verlaten de school om 15.25u. langs het kleine blauwe hekje. Ouders of grootouders die hen komen ophalen, betreden de speelplaats langs het dubbele blauwe hek op de bovenspeelplaats waar het kind bij hen komt en verlaten de school langs het kleine blauwe hekje. Vanaf 15.30u worden alle leerlingen afgehaald op de benedenspeelplaats.

• In de wijkafdeling Bosstraat is er opvang vanaf 7u. De opvang eindigt op 18u., behalve op woensdagnamiddag dan is de opvang in de hoofdschoolVanaf 8.00u worden de kleuters afgezet aan het hekje van de speelplaats en vanaf 15.25u. daar opgehaald.


• In het Peuterhuis Anna worden de peuters vanaf 8.10u. afgezet aan het hekje en om 15.15u. daar afgehaald. Vanaf 15.30u. worden de peuters afgehaald in de hoofdschool.

Afspraken begeleide studie

Vanaf 5 september 2022 kunnen onze leerlingen terug terecht in de naschoolse begeleide studie. Bij het begin van het nieuwe schooljaar zetten we even alle afspraken op een rijtje:

• Er is begeleide studie van 15.30 uur tot 16.00 uur voor de onderbouw en van 15.30 uur tot 16.30 uur voor de bovenbouw in de kleuterrefter.

• Wie ingeschreven is, komt steeds naar de studie en blijft tot het einde van de studie. De barcode aan de boekentas wordt bij het verlaten van de studie gescand.

• Wie iets vergeten is, mag niet meer naar de klas om het te halen!

• De leerlingen werken zelfstandig en in stilte. We stimuleren het zelfstandig werken van de leerlingen, maar staan natuurlijk klaar om hen bij problemen te helpen. Wie een vraag heeft, kan terecht bij de leerkracht van toezicht.

• De leerkracht van toezicht controleert vluchtig de taken en of de taken gemaakt zijn, maar verbetert de taak niet

• Leerlingen kunnen individueel lezen, maar lezen onder begeleiding van de leerkracht lukt niet.

• De leerkracht van toezicht kan, indien nodig, korte uitleg geven bij een taak. Individuele begeleiding bij het maken van de taak of de les opnieuw uitleggen is niet bedoeling van de studie.

Wijzigingen schoolreglement 2022-2023

De schoolbrochure werd aangepast aan de nieuwe regelgeving. Je kan de nieuwe schoolbrochure steeds raadplegen via de schoolwebsite www.vbsstjozefmere.be.

Bijdrageregeling schooljaar 2022-2023

Vaste prijs

Schoolzwemmen 5de /6de lj.

5de lj: gratis

6de lj: bus & zwemmen zie maximumfactuur


Warme maaltijden

Kleuters: € 3,50

Lager: € 4 
Drank/soep: € 1


Opvang


Voor- en naschoolse opvang

€ 1 per begonnen half uur voor 1ste kind.

€ 0,75 per begonnen half uur voor 2de kind van hetzelfde gezin

€ 0,50 per begonnen half uur voor 3de kind van hetzelfde gezin


Begeleide studie

1ste, 2de, 3de leerjaar: € 1 per half uur 
2de kind van hetzelfde gezin: € 0,75
3de kind van hetzelfde gezin: € 0,50

4de, 5de, 6de leerjaar: € 2 per uur 
2de kind van hetzelfde gezin : € 1,50
3de kind van hetzelfde gezin : € 1

Turnpak

Broek € 9

T-shirt € 8

Badmuts € 1,50


Nieuwjaars-brieven

€ 0,50 per stukInzage leerlingdossier

Kopie/administratieve kost € 10

Richtprijs

Benodigdheden

Gelieve zelf aan te schaffen: boekentas, pennenzak en kaftpapier.

Scherpe maximumfactuur

Kleuters: € 50

Lagere school: € 95

Studiereizen, leeruitstappen, toneel, schoolreis, sportklas en zwemmen

Minder scherpe maximumfactuur

€ 480 verspreid over 6 jaar lagere school


1ste lj Natuurklas: € 55

3de lj Kasteelklas: € 170

5de lj Sport2daagse: € 45

6de lj Zeeklas: € 210

Klassen en titularissen 2022-2023

Kleuterschool

Peuterklas PK Anna

Mevr. Liesbeth Van Herzele

Kinderverzorgster mevr. Inge Waegneer

1ste Kleuterklas a - 1KSa

Mevr. Sofie Verhelst (4/5)
Mevr. Leentje Van Herreweghe (1/5)

1ste Kleuterklas b - 1KSb

Mevr. Desi Van Wijnendaele

2de Kleuterklas a - 2KSa

Mevr. Silke Groeninckx

2de Kleuterklas b - 2KSb

Mevr. Bea Van Durme

3de Kleuterklas a - 3KSa

Mevr. Wendy Herssens 

3de Kleuterklas b - 3KSb

Mevr. Ilja D’haese

Bosstraat

Peuter-1KSBos

Mevr. Nele Vaneessen (4/5)
Mevr. Leentje Van Herreweghe (1/5)

2KSBos-3KSBos

Mevr. An Janssens 

Zorgleerkrachten


Mevr. Ellen D’Haeseleer

Mevr. Jantien Coessens 
Mevr. Leentje Van Herreweghe

Mevr. Nele Van Landuyt
Mevr. Katrijn Polet (brugfiguur 3KS-1ste lj.) 

Lichamelijke opvoeding


Mevr. Jantien Coessens  

Mevr. Ellen D’haeseleer

Lagere school

1A

Mevr. Lynn Vidts

1B

Mevr. Celien De Cooman

1C

Mevr. Sarah De Ro

2A

Mevr. Lieve De Coensel (4/5)

Mevr. Karen Coppens (1/5)

2B

Mevr. Caroline De Pelecijn (4/5)

Mevr. Karen Coppens (1/5)

2C

Mevr. Carine Michiels (4/5)
Mevr. Jana Van Nieuwenhove (1/5) 

3A

Mevr. An De Schutter

3B

Mevr. Liesbeth De Saedeleer

3C

Dhr. Niels De Wolf

4A

Mevr. Lien Van Wesemael (4/5)

Mevr. Ann Ribbens (1/5)

4B

Mevr. Delphine Van Ravestyn 

4C

Mevr. Rina Ponnet (4/5)
Mevr. Jana Van Nieuwenhove (1/5)

5A

Mevr. Joline D’Haese

5B

Dhr. Jan Van Overwaelle (4u mentor + 4/5)
Dhr. Tjebbe Troch (8u)

5C

Mevr. Nele Hendrickx (4/5)
Dhr. Tjebbe Troch (1/5) 

6A

Mevr. Katrien Torrekens

6B

Mevr. Isabelle Baeyens

6C

Mevr. Daisy Paternoster

Zorgleerkrachten


Mevr. Karen Coppens

Mevr. Hilde De Feyter
Dhr. Koen Lievens (+vakanker Frans + omgevingsboek)
Dhr. Tjebbe Troch

Mevr. Jana Van Nieuwenhove
Mevr. Ann Ribbens 
Mevr. Katrijn Polet (brugfiguur 3KS-1ste lj)

Lichamelijke opvoeding


Dhr. Gilles Vandenhouwe

Dhr. Koen Lievens

Beleid (kleuterschool & lagere school)

Directeur

Dhr. Werner Rasschaert

Beleidsondersteuner

Mevr. Ann Vidts

Zorgcoördinator

Mevr. Ilse Stalpaert 
Mevr. Bram De Neve (4/5 + 1/5 vakanker MUZO)
 

ICT-coördinator

Dhr. Jo Lievens

Administratief, onderhoud en ondersteunend 

Secretariaat

Mevr. Cecile Leus
Mevr. Martine Vanden Berghe

Onderhoudspersoneel

Mevr. Nadia De Boeck
Mevr. Anny Smekens
Mevr. Sonja Meerman
Mevr. Sabine Lievens
Dhr. Patrick Moreels
Dhr. Thomas Brisard

Opvang

Mevr. Sissi De Neve (hoofdschool)
Mevr. Nadia De Boeck (hoofdschool)
Mevr. Sonja Meerman (Bosstraat)

Belangrijke data schooljaar 2022-2023

Pedagogische studiedagen

GEEN SCHOOL EN GEEN OPVANG


Vrijdag 14 oktober 2022

Woensdag 23 november 2022

Vrijdag 10 maart 2023

Facultatieve verlofdagen

Maandag 26 september 2022

Woensdag 1 februari 2023
Woensdag 17 mei 2023

Belangrijk om weten

Donderdag 1 september 2022 

Start schooljaar 2022-2023 

Zaterdag 3 september 2022 

Officiële opening nieuwbouw kleuterschool Bosstraat 

Vrijdag 9 september 2022  

Schoolfotograaf  

Vrijdag 16 september 2022 

Verkeersveilige dag - Strapdag

Zaterdag 17 september 2022 

Officiële opening nieuwbouw campus Sint-Jozefschool Mere

Donderdag 10 november 2022 

Sint-Maartenfeest 

Vrijdag 17 februari 2023 

Carnavalsfeest 

Zaterdag 18 maart 2023 en zondag 19 maart 2023 

Eetfestijn 

Zaterdag 25 maart 2023 

Opendeur 

Zondag 7 mei 2023 

H. Vormsel 

Zondag 14 mei 2023 

Eerste Communie 

Zaterdag 10 juni 2023 

Schoolfeest kleuterschool 

Vrijdag 30 juni 2023 

School eindigt om 12.05u. 

Schoolvakanties 

Maandag 31 oktober 2022 - zondag 6 november 2022 

Herfstvakantie

Vrijdag 11 november 2022 

Wapenstilstand

Maandag 26 december 2022 - zondag 8 januari 2023 

Kerstvakantie

Maandag 20 februari 2023 - zondag 26 februari 2023 

Krokusvakantie

Maandag 3 april 2023 - zondag 16 april 2023 

Paasvakantie

Maandag 1 mei 2023 

Dag van de Arbeid

Donderdag 18 mei 2023 

Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart

Vrijdag 19 mei 2023 

Brugdag 

Maandag 29 mei 2023 

Pinkstermaandag

Rapporten

Vrijdag 28 oktober 2022

Perioderapport 1

Vrijdag 23 december 2022 

Perioderapport 2 + syntheserapport 1

Vrijdag 17 februari 2023

Perioderapport 3

Vrijdag 28 april 2023

Perioderapport 4

Donderdag 29 juni 2023

Perioderapport 5 + syntheserapport 2

Oudercontacten

Dinsdag 30 augustus 2022

Openklasdag op afspraak tussen 16u en 18u

Maandag 12 september 2022 

Oudervertelgesprek 

Donderdag 27 oktober 2022 

Oudercontact in functie van zorg

Donderdag 22 december 2022 

Oudercontact voor alle leerlingen

Donderdag 30 maart 2023 

Oudercontact in functie van zorg

Maandag 26 juni 2023 

Oudercontact voor alle leerlingen

Data nog te bepalen voor: 

Oudergesprek in functie van overgang na 3KS en 6de leerjaar

Ouderraad

Dinsdag 13 september 2022

Dinsdag 11 oktober 2022

Woensdag 9 november 2022

Dinsdag 6 december 2022

Dinsdag 17 januari 2023

Dinsdag 7 februari 2023

Dinsdag 7 maart 2023

Dinsdag 16 mei 2023

Dinsdag 13 juni 2023

Schoolraad

Dinsdag 30 augustus 2022
Dinsdag 15 november 2022
Dinsdag 31 januari 2023

Dinsdag 28 maart 2023

Dinsdag 9 mei 2023 

Fiets - en wandelpas

Kinderen die alleen te voet en/of met de fiets naar school komen en/of 's namiddags alleen naar huis gaan, kunnen een wandelpas en/of fietspas vragen aan de de juf of meester. Hierop kan je samen met jouw kind de te volgen 'veiligste' route beschrijven alsook een telefoonnummer noteren.

Op deze manier hebben we als school een betere kijk op de leerlingen die zonder begeleiding naar school komen en naar huis gaan. Het is de bedoeling dat de leerlingen deze fiets- en/of wandelpas op zak hebben en op elk moment aan de toezichters kunnen tonen.

Nieuws uit de werkgroep verkeer

DANKZIJ JULLIE LEERLINGEN- OUDERS-GROOTOUDERS-VRIJWILLIGERS!

MOGEN WE TERUG REKENEN OP JULLIE DAGELIJKSE INZET?

SAMEN OP NAAR EEN VEILIG SCHOOLJAAR…
 

Mogen we aandacht vragen voor volgende punten:

Je bent bestuurder van een auto (zowel boven als beneden Groendal):

• Aan de gele onderbroken lijnen mag er niet geparkeerd worden. Kinderen laten uitstappen is wel toegelaten, stilstaan en wachten op kinderen is dus NIET toegelaten.

• Geen kinderen laten in- of uitstappen of manoevers uitvoeren (bv. draaibeweging) in de buurt van het kruispunt.

Specifiek voor Boven Groendal:

• De 'druppel' (= volle witte lijn) is aangebracht om de verkeersveiligheid te vergroten, hier mag NIET overgereden worden en parkeren kan pas vanaf 5m voorbij het einde van de markering.

• NIET parkeren voor opritten van bewoners, zelfs niet wanneer men in de wagen blijft zitten.

• Enkel parkeren in de rijrichting

• Voorzichtig de Groeneweg inrijden, in een wijde bocht

Je bent fietser:

• Hou je aan het verkeersreglement, dit is ook in de schoolstraat van toepassing.

• Zorg dat je gezien wordt, voorzie een degelijk voor- en achterlicht en draag een geel hesje en een helm.

Je bent voetganger:

• Wandel op het voetpad en hou je aan het verkeersreglement.

Je bent in het bezit van een uitzonderingskaart (bv. bewoner):

• Rij stapvoets (het is verboden fietsers in te halen) en toon bij het naderen van de draaibomen je kaart.

Je staat geparkeerd in de Kloosterstraat:

• Respecteer de uren van “de schoolstraat” en wacht tot de weg terug geopend wordt.

Gebruik maximaal de parking aan de sporthal in St.-Bavoweg (er is doorgang langs paadje aan de voetbalpleinen) en vermijdt zo de drukte.

Onze kinderen zijn ons meest dierbare bezit!!


Laat ons allen samen een steentje bijdragen tot een veilige schoolomgeving.

DANK!

Namens werkgroep Verkeer - Sint-Jozefschool Mere

Wil je meehelpen aan dit project, vrijwilliger worden of wil je inlichtingen hierover: geef een belletje op nummer 053/83 75 33 (Basisschool) of 053/73 22 98 (Secundaire School)Uren schoolstraat:
Ochtend: 8.10u. – 8.35u.
Namiddag: 15.10u. – 15.40u.
Woensdagmiddag: 11.50u. – 12.25u.

Verloren voorwerpen

Elk schooljaar verzamelen we een kast vol gevonden voorwerpen. De voorwerpen die genaamtekend zijn, komen meestal snel terecht bij de eigenaar, de andere worden bewaard. 

We merken dat heel wat verloren kledij en persoonlijke materialen als brood– en fruitdozen niet opgehaald worden bij de verloren voorwerpen. 

We vragen u vriendelijk om ALLE KLEDIJ en persoonlijke materialen van uw kind duidelijk te naamtekenen. Op die manier kan het terugbezorgen van verloren voorwerpen makkelijker en sneller verlopen.

Dank bij voorbaat!

 

Fiets op slot, dief bedot!

Vanaf donderdag 1 september kunnen de leerlingen van de basisschool hun fiets kwijt in de nieuwe fietsenstalling langsheen de refter. Ze bereiken deze langs het grote groene hek en stappen langs de nieuwe sportzaal naar de achterkant van het gebouw.

Tijdens de schooluren wordt het hek aan de straatkant afgesloten. Maar voor de zekerheid vragen we om alle fietsen steeds op slot te doen en vast te maken aan het fietsenrek met een degelijk fietsslot. Op die manier krijgen mensen met minder goede bedoelingen geen kans om fietsen te ontvreemden.

 

Ben je toch slachtoffer van een fietsdiefstal? Dan verwittig je onmiddellijk de directie en dien je best, samen met je ouders, klacht in bij de politie.

Infrastructuur

Nieuwbouw campus Kloosterstraat

Onze zesdeklassers verhuizen naar de nieuwbouwvleugel op de campus. Hun fonkelnieuwe klassen met leerstraat zijn klaar. Ook de nieuwe sportzaal, toiletten en kleedkamers met douches zijn klaar om te gebruiken.

 

We nodigen al onze leerlingen en hun ouders uit voor de feestelijke opening van onze nieuwbouw op zaterdag 17 september 2022. Graag uw aanwezigheid bevestigen uiterlijk op 7 september via de QR code op de uitnodiging hieronder.

Renovatie jongenstoiletten hoofdschool

De jongenstoiletten op de hoofdschool zijn gerenoveerd en klaar voor gebruik.

Vernieuwde kleuterrefter en polyvalente ruimte kleuterschool Bosstraat

Na de renovatie van de kleuterrefter tijdens het schooljaar 2018-2019 zijn de polyvalente overdekte spel- en sportruimte en omgevingswerken in de wijkafdeling afgewerkt.

We nodigen al onze leerlingen en hun ouders uit voor de officiële opening van onze vernieuwde kleuterrefter en polyvalente ruimte in de kleuterschool Bosstraat op zaterdag 3 september 2022.

Van harte welkom!

Met volle kracht in voorbereiding...

Wat doen juffen en meesters eigenlijk tijdens de vakantie?

Wel, de juffen en meesters hoeven 2 maanden geen lessen te geven, maar uiteraard moet er naast écht vakantie nemen ook nog gewerkt worden voor school…


Begin juli zijn dat vooral opruimwerken, aanvullen van de observatiedossiers, evaluaties van de schoolwerking maken, een eerste aanzet geven voor projecten voor het komende schooljaar, …

Maar ook tijdens de tweede helft van augustus kunnen dat de meest diverse werkjes zijn:

Van stippen schilderen op de speelplaats, tot verven in de klas, onkruid wieden in het peuterhuis, versleten klittenband verwijderen van de bankjes, nieuwe leerlingendossiers ingeven, plakband van de ruiten verwijderen, stoelen en banken versleuren, stapels boeken en schriften verdelen en naar de klassen brengen, klaslokalen herorganiseren, eigen nieuwe scheurblok-bundeltjes voor wiskunde maken, ramen wassen, de nieuwe animatiefiguurtjes plastificeren, verlaten lokalen uitmesten, nieuwe lokalen inrichten, de klaspopjes van een ‘helden’outfit voorzien passend in het nieuwe jaarthema, klasdeuren versieren met ‘helden’-illustraties, werkgroep-vergaderingen houden,… en dat is eigenlijk nog maar een kleine greep uit alle to do’s. Met volle kracht wordt alles samen klaargestoomd om op 1 september al onze leerlingen te kunnen ontvangen.

We laten jullie even meegenieten van enkele beelden genomen op een doorsnee weekdag in augustus. 

Familienieuws

Overlijdens:
• Marguerite de Foere, grootmoeder van juf Delphine (4B)
• Alex Quintyn, grootvader van Tom Coppens (6C)
• Mariette De Saedeleer, grootmoeder van juf Ellen (zorgjuf KS)

Warme maaltijden

Maandag 05/09 🐷


Seizoensoep

Bolognaise

Geraspte kaas

Volkoren spaghetti

Dinsdag 06/09 🐟


Wortelsoep

Hoki in mosterdsaus

Spinazie

Puree

Donderdag 08/09 🦃


Tomatensoep

Kalkoenfilet

Gevogeltesaus

Appelmoes

Gestoomde aardappelen

Vrijdag 09/09 🐷


Preisoep

Gyros

Groentenmengeling

Rijst

Maandag 12/09 🐔


Erwtensoep

Kippenhaasje

Gevogelteroomsaus

Bloemkool

Gestoomde aardappelen

Dinsdag 13/09 🐔


Jardinièresoep

Kippebroodje

Gevogeltesaus

Preistamppot

Donderdag 15/09 🐟


Tomatensoep

Visfilet in choronsaus

Gestoofde wortelschijfjes

Puree

Vrijdag 16/09 🐷


Courgettesoep

Lasagne

Maandag 19/09 🐔


Juliennesoep

Vol-au-vent met champignons

Groentenmengeling

Rijst

Dinsdag 20/09 🐮


Aspergesoep

Rundshamburger

Jachtsaus

Erwtjes

Gestoomde aardappelen

Donderdag 22/09 🐷


Landbouwerssoep

Duivelsgebraad

Duivelse saus

Cruditeiten

Gestoomde aardappelen

Vrijdag 23/09 🐟


Tomatensoep

Vissticks

Broccolistamppot

Maandag 26/09 🏖️
Lokale verlofdag🏖️

Dinsdag 27/09 🐔


Preisoep

Kippennuggets

Ananas in currysaus

Rijst

Donderdag 29/09 🐔


Courgettesoep

Kippennootjes

Veenbessensaus

Appelmoes

Gestoomde aardappelen

Vrijdag 30/09 🐷


Tomatengroentesoep

BBQ-worst

Provençaalse mix

Trivelli

Activiteitenkalender september 2022

undefined

MAANDTHEMA SEPTEMBER ROND IDENTITEIT

Startkracht
Enthousiasme

Donderdag 01/09

Eerste schooldag
We verwelkomen al onze leerlingen.

Zaterdag 03/09

Feestelijke officiële opening van de refter en polyvalente zaal in onze wijkafdeling Bosstraat.

Dinsdag 06/09

• Meneer Werner volgt de directievergadering van het Priester Daens College.
• Juf Ann V. en meester Bram gaan naar de startvergadering van het CLB.
• Juf Ilse gaat naar een vorming rond 'Kwartiermakers'.
• Meester Jan gaat naar een afstemmingsgroep voor mentoren.

Vrijdag 09/09

• De schoolfotograaf komt langs op onze school.

Maandag 12/09

Oudervertelgesprekken
Er kan hiervoor ingeschreven worden via de klasleerkracht. Info hierover volgt later.

Dinsdag 13/09

• Ouderraad om 20.00u. in de leraarszaal.

Donderdag 15/09

• Meneer Werner gaat naar de directievergadering van de scholengemeenschap KABORA.
• Meester Bram en juf Ann Ribbens gaan naar een vorming voor beginnende zorg- en gokleerkrachten.

Vrijdag 16/09

🚴 Strapdag - Verkeersveilige dag op school 🚴

Zaterdag 17/09

Feestelijke officiële opening van de nieuwbouw op de campus Sint-Jozefschool Mere.

Maandag 19/09

• Meneer Werner gaat naar het congres 'Ruimte voor kwaliteit' van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Maandag 26/09

🏖️ Lokale verlofdag 🏖️
Er is geen school en opvang voor de leerlingen.

Dinsdag 27/09

• Meneer Werner gaat naar de directievergadering team Oost

Woensdag 28/09

Dag van de sportclub - 'Breng je sportclub naar school!'
De kinderen en de leerkrachten komen in de sportkledij van hun sportclub naar school.
• Meester Bram en juf Ann Ribbens gaan naar een vorming voor beginnende zorg-en gokleerkrachten.

Donderdag 30/06

• Meneer Werner gaat naar de vorming 'Christenen op de basisschool'.

Volg ons ook op Facebook of Instagram!

Meer weten?


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Vrije Basisschool Sint-Jozef Mere · Kloosterstraat 29 · Mere 9420 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp