Copy

DECEMBER 2022

Open in de browser

Fiscaal attest opvang -
Opvragen rijksregisternummers

Beste ouders,

De attesten voor belastingvermindering wegens kinderopvang zullen veranderen. De verandering is door de fiscus aangekondigd voor de opvangkosten die in 2022 betaald worden en waarvoor je in 2023 recht zult hebben op een attest.


Ter voorbereiding van de verandering geeft artikel 323/2, 4° van het Wetboek Inkomstenbelasting aan opvanginstanties nu al de toelating om de rijksregisternummers (nationaal nummer) te verzamelen, te verwerken en mee te delen van de kinderen en jongeren waarvan de opvangkosten recht geven op belastingvermindering en van degenen die recht hebben of kunnen hebben op een attest.


Mogen we jullie daarom vragen om ons uiterlijk tegen 9 januari 2023 via de link https://forms.office.com/e/G3j1KtYjYH de nodige informatie te bezorgen?


Om de verwerking van deze gegevens te vereenvoudigen willen we u vragen om dit formulier voor elk kind apart in te vullen. Hebt u meer dan 1 kind op onze school, dan vult u het formulier dus ook meerdere keren in.


Ter verduidelijking: met leerplichtverantwoordelijke 1 bedoelen we die ouder/voogd/… die als eerste verantwoordelijk is in verband met de uitgaven voor naschools toezicht. Leerplichtverantwoordelijke 2 is dan de 2de. (In de meeste gevallen is dat eerst papa, dan mama of omgekeerd).


Als we niet over deze informatie beschikken, zullen we niet in staat zijn om een attest af te leveren over de opvangkosten die betaald zijn in 2022.


Dank voor uw medewerking.

Werner Rasschaert

Directeur

Ann Vidts

Beleidsondersteuner

Meer weten?


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Vrije Basisschool Sint-Jozef Mere · Kloosterstraat 29 · Mere 9420 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp