Copy
View this email in your browser

English version

Bulgaria’s National Liberation Day 2020
March 8, 2020, 4:00 - 8:00 pm. Doors open at 3 pm.
Melrose Memorial Hall, 590 Main Street, Melrose, MA 02176

Билети / Tickets

Скъпи приятели,
Тази година отново сме подготвили прекрасен благотворителен концерт за малки и големи по случай 3-ти март, национален празник на България. Заповядайте да се порадваме на невероятните изпълнения на “Диви жени” и “Зорница”, с диригент Татяна Сърбинска, Валентина Лавчева, Виолета Колева, Веселин Неделчев, Лия, Здравка Николова, 7/8-ми и Лудо Младо. Ще се насладите на песни и стихотворения за празника, изпълнени от деца от българското училище “Св. св. Кирил и Методий”.

Елате един час преди концерта в 15 часа, за да опитате баници от различни региони на България срещу дарение от $10.  По време на дегустацията на баници, ще имате възможност да разгледате изложба на произведения на изкуството и да закупите от тях. Нашите приятели от “Draw to Grow” ще правят face painting за децата. ВинКари Сафари ще осигури хапване и вода за всички смехурковци преди началото на концерта. На входа ще има томбола за събиране на средства за новата сграда на българската общност.

Петко Ялъмов, Мариета Мирчева и ВинКари Сафари са се погрижили за украсите и пролетното настроение в залата. Очаквайте професионалното озвучаване на DJ Willi Stone да донесе много приятни емоции.

Това събитие се организира изцяло от доброволци и всички приходи отиват за новата сграда за българската общност. Генерален спонсор на събитието е Андрей Захариев от New Home Real Estate.

Повече информация за концерта и изпълнителите ще намерите на нашия сайт.

Ако желаете да помогнете с ремонта на новата сграда,
моля дарете на https://PayPal.me/BgCNE


Повече за сградата тук


Bulgaria’s National Liberation Day 2020
March 8, 2020, 4:00 - 8:00 pm. Doors open at 3 pm.
Melrose Memorial Hall, 590 Main Street, Melrose, MA 02176

Билети / Tickets

Dear friends,
This year again we have prepared a wonderful fundraising concert for kids and adults on the occasion of March 3rd, Bulgaria’s National Liberation Day. We will welcome the amazing performances of “Divi Zheni” and “Zornitza” with conductor Tatiana Sarbinska, Valentina Lavcheva, Violeta Koleva, Vesselin Nedelchev, LYA, Zdravka Nikolova, “7/8-mi” and Ludo Mlado. You will enjoy songs and poems about the holiday, performed by children from the Bulgarian school “Sv. sv. Kiril i Metodii”.

Please arrive one hour before the concert at 3 pm, to try banitsa from different regions of Bulgaria for a $10 donation. During the banitsa tasting, you will have the opportunity to view an art exhibit and purchase artworks. Our friends at “Draw to Grow” will provide face painting for the children. VinKari Safari will provide snacks and water for the little ones before the concert begins. There will be a raffle at the entrance to raise funds for the new building for the Bulgarian community.

Petko Yalamov, Marieta Mircheva and VinKari Safari are taking care of the decorations and the spring mood in the hall. Expect the professional sound engineering of DJ Willi Stone to bring a lot of pleasant emotions.

This event is organized entirely by volunteers and all the donations go to the new building for the Bulgarian community. Our general sponsor is Andrey Zahariev from New Home Real Estate.

More information about the concert and the performers can be found on our site.

If you would like to make a donation for the new building renovations,
please do so at https://PayPal.me/BgCNE


More about the building here
Twitter
Facebook
Website
Email
Copyright © 2020 Bulgarian Center of New England, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp