Copy
View this email in your browser                                                      English version

Скъпи приятели,

Много се радваме да споделим, че този понеделник 10-ти февруари, 2020, Българският Център в Нова Англия закупи сграда в Билерика за целите на българската общност! В партньорство с Българското училище "Св. св. Кирил и Методий", Българската църква "Св. Петка" и Българо-американския културен център "Мадара" ви каним да се присъедините към нашата мисия да запазим българското и да отпразнуваме нашия нов общ дом. Благодарим ви за постоянната подкрепа и дарения!

Сградата се намира на кратко разстояние от път № 3. Тя е приблизително 3 700 кв. фута, разположена на 1,64 декара земя и има паркинг за поне 60 коли. На първия етаж има голяма зала, която може да побере до 150 души, а на долния етаж има малка кухненска площ, с две малки класни стаи и помещение за добавяне на поне още 2 до 3 класни стаи. Намерението е голямата зала да се раздели с подвижни стени за училището и да се отваря за църковни и културни функции по всяко друго време.

Плановете за обновяване до есента на 2020 включват подготовка на сградата за използването ѝ от училището, включително изграждане на класни стаи, инсталиране на подвижни стени и подобряване на конструкцията. В бъдеще възнамеряваме да направим допълнителни разширения за отделни класни стаи и зали, за да облекчим многофункционалното използване на пространството.

Ще поканим всички на церемонията за “рязане на лентата” през март, датата ще бъде обявена допълнително.


Всичко това е постигнато с помощта на вашите щедри дарения, но работата по сградата едва сега започва. Имаме нужда от вашата помощ! Продължаваме да събираме средства, за да покрием ремонтите и текущите разходи. 

Моля, дарете на: https://PayPal.me/BgCNE и споделете това съобщение. Всеки долар има значение. Ако искате да дарите по друг начин, пишете ни на info@bulgariancenter.org
Заедно можем да направим повече!

Благодарим на всички, които подкрепяха тази кауза през годините и продължават да я подкрепят и досега! Специални благодарности на българската църва "Св. Петка", Българското училище "Св. св. Кирил и Методий" и Българо-американския културен център "Мадара". 

С уважение,
БЦНАБългарският център в Нова Англия, българското училище “Св. св. Кирил и Методий” в Бостън и българската църква "Св. Петка" имат удоволствието да ви поканят на


Годишния концерт и парти по повод 3-ти март,
национален празник на Република България!


НЕДЕЛЯ, 8-ми МАРТ, 2020

Вратите отварят в 15:00 ч., концертът започва в 16 ч.

На миналогодишния празник пяхме, танцувахме и се веселихме! Това е най-голямото събитие на общността ни за годината!

Адрес: Melrose Memorial Hall на 590 Main St.
Melrose, MA 02176

БИЛЕТИ
ПРЕДВАРИТЕЛНО:
$27 за възрастни
$17 за деца от 6-18 и пенсионери 65+ с личен документ

НА ВРАТАТА:
$33 за възрастни
$22 за деца 6-18 и пенсионери 65+ с личен документ

Допълнителни билети за вечеря на вратата: $10

Събитието е в подкрепа на събиране на средства за новата сграда на българската общност в Нова Англия.

Цената на всеки билет включва $1.00 за реставрация на Melrose Memorial Hall.

Билети може да купите предварително онлайн с карта тук: https://03082020.bpt.me/; с пари в брой от българското училище в Бостън или от българския магазин "Six Star Market" в Убърн.

Генерален спонсор: Андрей Захариев от New Home Real Estate


Ако желаете да помогнете за осъществяването на този концерт, станете наш златен, сребърен, бронзов спонсор или поддръжник. Пишете ни на info@bulgariancenter.org за подробности.

Допълнителна информация за програмата и изпълнителите ще намерите на страницата на събитието тук.

 

Радваме се да обявим, че отново ще посрещнем българския Генерален консул Мая Христова на 30 май 2020 г. Подробности за събитието и списък за регистрация ще бъдат публикувани на страницата на събитието тук 

Dear friends,

We are pleased to announce that this Monday, February 10, 2020, BCNЕ purchased a building in Billerica for the purposes of the Bulgarian community! In partnership with the Bulgarian School "Sv. sv. Kiril i Methodii", the Bulgarian Church "St. Petka" and the Bulgarian-American Cultural Center "Madara" we invite you to join in our mission to preserve our Bulgarian heritage and celebrate our new home. Thank you so much for your continuous support and donations!

Roughly 3,700 sq. ft., the building is situated just a few minutes off Route 3, sits on 1.64 acres of land and has parking for at least 60 vehicles. The main floor houses a hall that can seat up to 150 people, and the bottom floor has a small kitchen area, with room for 4 classrooms and an office. The intent is to partition the big hall with movable walls so that it can be used for classrooms, and opened for church and cultural functions at all other times.  

Our renovation plans include preparing the building for the school’s use by the fall of 2020, including building classrooms, installing movable walls, and upgrading the structure to comply with all necessary building codes. In the future, we intend to expand the facility further, including separate classroom space and function halls to alleviate the dual use of the space.

We will invite everyone to the groundbreaking ceremony in March, date to be announced.


Everything so far has been achieved thanks to your generosity, but the work is just beginning. We need your help! We continue to raise funds to cover renovations and ongoing costs.
Please kindly donate at: https://PayPal.me/BgCNE and share this message. if you would like to use a different donation method, please email us at info@bulgariancenter.org 
Every dollar makes a difference!
Together we can do more!

Thanks to all of you who have supported us over the years and continue to support us to this day! Special thanks to the Bulgarian Church  "St. Petka", the Bulgarian School "Sv. sv. Kiril i Metodii", and the Bulgarian-American Cultural Center "Madara".

 

Sincerely,
The BCNE teamThe Bulgarian Center of New England, The Bulgarian School "Sv. sv. Kiril i Metodii" and The Bulgarian Church "St. Petka" are honored to present the


2020 ANNUAL CELEBRATION of Bulgaria's National Liberation Day

SUNDAY, MARCH 8, 2020

Doors open at 3:00 pm, concert starts at 4 pm

A wonderful concert followed by light dinner and dancing. The biggest annual celebration for the Bulgarian community and our friends in New England!

Address: Melrose Memorial Hall
590 Main St., Melrose, MA 02176

ADVANCE purchase of tickets for the concert and party:
$27 general admission
$17 for children 6-18 and adults 65+ with ID

AT THE DOOR: $33 general admission
$22 for children 6-18 and adults 65+ with ID

Additional dinner tickets at the door: $10

Advance tickets can be purchased online here: https://03082020.bpt.me/; Cash only tickets are also available at The Bulgarian School in Boston and the Bulgarian store "Six Star Market" at 170 Main St., Woburn, MA.

The event is in support of our home for the Bulgarian community in New England.

For more information, please email info@bulgariancenter.org
or call Vancha at 617-669-4927

The price of admission includes a $1.00 donation to Memorial Hall Restoration Fund.

General sponsor: Andrey Zahariev from New Home Real Estate

If you would like to contribute to the success of the concert as a gold, silver, bronze sponsor or supporter, please email us at info@bulgariancenter.org

More information about the program and the performers can be found on the event page here.

We are happy to host the Bulgarian Consul General Maya Hristova again this spring on May 30, 2020. Details about the event and a sign up list will be posted on the event page. 
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2020 Bulgarian Center of New England, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp