Copy
   

Nieuwsbrief april 2020

Status netwerken NHN

Graag geven we u een korte update van de status van ieder netwerk. Hoewel de netwerken van het NHN continu in ontwikkeling zijn, is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus e.e.a. verplaatst naar een later tijdstip (en vindt afstemming in een andere vorm plaats). 

HF-netwerk 
Het HF-netwerk is bezig om de samenwerking met thuiszorgorganisaties uit regio Zuidoost Brabant verder vorm te geven. Er is een informatiekaart ontwikkeld die gebruikt kan worden door wijkverpleegkundigen waarop belangrijke aandachtspunten voor HF-patiënten in de thuissituatie vermeld staan. Daarnaast worden afspraken gemaakt over de verwijzing van HF-patiënten van de 2de naar de 1ste lijn (en vice versa). Over deze onderwerpen wordt een scholing georganiseerd voor de (wijk)verpleegkundigen van de thuiszorg die in juni zal plaatsvinden.

AF-netwerk
T.b.v. het AF-netwerk hebben enkele firma's een pitch gegeven voor mogelijke innovaties van het AF-netwerk. Daarnaast wordt binnenkort een tussenrapportage van de resultaten van het MyDiagnostick project gepubliceerd.

Netwerk coronairlijden
Momenteel worden binnen het netwerk coronairlijden de mogelijkheden onderzocht voor het starten van een project over pre-hospitale risico-inschatting bij ACS-patiënten. Daarnaast worden de 'puntjes op de i' gezet om de aanlevering van de data voor coronairlijden aan de Nederlandse Hart Registratie (ter continue verbetering van de patiënt relevante uitkomsten) in april van start te kunnen laten gaan.

Netwerk kleplijden
Uit de audits van het netwerk kleplijden van afgelopen najaar bleek dat het uitwisselen van beelden en verslagen tussen de ziekenhuizen nog een belangrijk verbeterpunt is. Binnen de regio speelt het "GUTZ project" welke zich met dit vraagstuk bezig houdt. Daarom heeft onlangs een afvaardiging van het GUTZ project een presentatie gegeven over de voortgang en mogelijkheden van dit project. Voor de aanlevering van data voor kleplijden aan de Nederlandse Hart Registratie (specifiek aortaklepstenose) is tevens de verwachting dat deze in april van start kan gaan.

Evaluatie NHN

Eind 2019 zijn alle betrokkenen van het NHN gevraagd om een online evaluatie in te vullen over de aanpak en realisatie van de doelstellingen van het NHN in 2019. Op deze manier wordt ook het NHN als organisatie geëvalueerd en verbeterplannen opgesteld ter optimalisatie van de organisatie. In totaal zijn 185 personen uitgenodigd om de online evaluatie in te vullen (respons 26%).

Enkele resultaten tonen verbeteringen aan t.o.v. de evaluatie van 2018. Uit de resultaten blijkt bijvoorbeeld dat de doelstellingen van het NHN duidelijk zijn (in 2019 gescoord met een 8,2 t.o.v. een 8,0 in 2018), dat het NHN een toonaangevend initiatief is (8,2 in 2019 t.o.v. 8,1 in 2018) en dat respondenten voldoende informatie ontvangen van het NHN (8,2 in 2019 t.o.v. 7,9 in 2018). Een aandachtspunt is het borgen van draagvlak in de 1ste, 2de en 3de lijn om de doelstellingen van het NHN te ondersteunen (gescoord met een 7,2).

Voor de 3 laagste scores worden verbeterplannen opgesteld. Op deze manier doorloopt het NHN ook op bestuurlijk niveau de PDCA-cyclus. De laatste jaren is gebleken dat dit een effectieve aanpak is om de (bestuurlijke) resultaten van het NHN steeds beter te realiseren.

Samenwerkingsovereenkomst

In december 2019 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de ziekenhuizen (Catharina Ziekenhuis, Elkerliek Ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum en St. Anna Ziekenhuis), de huisartsenzorggroepen (DOH, SGE en POZOB) en de MSB’s van de ziekenhuizen met betrekking tot het NHN. Middels deze overeenkomst wordt een betere samenwerking gerealiseerd in de ontwikkeling en implementatie van de zorgstandaarden en verbeterprojecten van het NHN om uitkomsten van patiënten met een hartaandoening verder te verbeteren en zorgkosten te reduceren. Eén van de resultaten van de overeenkomst is dat momenteel wordt gewerkt aan een samenwerking/partnership met zorgverzekeraars CZ en VGZ.

Telemonitoring

In de nieuwsbrief van november schreven we over twee pilot projecten omtrent telemonitoring. Deze pilot projecten zijn gericht op het toetsen van de haalbaarheid en toepasbaarheid van implementatie in de huidige situatie van de ziekenhuizen en huisartsengroepen. Eén pilot project omvat het toetsen van zelfmanagement bij HF-patiënten in de 1ste lijn (gestart in februari 2020). Het andere pilot project omvat het monitoren van HF-patiënten met een ICD of CRT-D in de 2de en 3de lijn. Indien de randvoorwaarden geregeld zijn, zal deze pilot van start kunnen gaan.

Dankwoord Patiënten Adviesraad NHN

Corona heeft onze wereld veranderd. We zijn wereldwijd terecht gekomen in een gevecht met het Covid-19 virus. Daarin lopen onze artsen, verpleegkundigen en allen in de zorg voorop. Dag in dag uit worden zij geconfronteerd met toenemende aantallen patiënten met het virus. Hart- en vaat patiënten behoren zeker tot de kwetsbaren in onze samenleving en jullie zorgen daarvoor in het NHN netwerk. Wij willen jullie als Patiënten Adviesraad van het netwerk zeggen: 
 
“Wij zijn supertrots op jullie en geweldig dankbaar voor jullie zorg. Geef niet toe aan de angsten die jullie nu soms ook zullen ervaren. Vecht door! We gaan dit samen winnen. De wereld en de gezondheidszorg zal er straks anders en nog weer beter uitzien, dankzij jullie.”

Martin Schuurmans, namens de Patiënten Adviesraad van het NHN

Publicaties

Het verband tussen klinische uitkomsten en ervaren kwaliteit van zorg bij patiënten met atriumfibrilleren: de resultaten hiervan zijn gepubliceerd! Klik hier voor het artikel.

E-mailadres
Website
LinkedIn
Copyright © 2020 Nederlands Hart Netwerk 
E: info@nederlandshartnetwerk.nl | T: +31 6 24893629
Nederlands Hart Netwerk · Wesselmanlaan 25 · Helmond, Noord Brabant 5707 HA · Netherlands

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld.
Wilt u uw e-mailadres (<<E-mailadres>>) wijzigen of afmelden voor deze nieuwsbrief?
Klik hier om uw e-mailadres te wijzigen of hier om u af te melden.

 Email Marketing Powered by Mailchimp