Copy
   

Nieuwsbrief juli 2020

Status netwerken NHN

Graag geven we u een korte update van de status van ieder netwerk. Door de maatregelen rondom het coronavirus heeft afstemming binnen de netwerken van het NHN in een andere vorm moeten plaatsvinden dan gewoonlijk. Inmiddels hebben  de afgelopen maanden de bijeenkomsten van de netwerken en adviesgroepen digitaal plaats gevonden. 
AF-netwerk
 In het netwerk atriumfibrilleren is een terugkoppeling geweest over de pitches die zijn uitgevoerd in maart 2020. Besproken is welke informatie een mogelijke toevoeging is op het verbeteren van de uitkomsten en zorgkosten voor het ziektebeeld. Daarnaast is de laatste informatie uit de audits afgestemd en een uitgebreide terugkoppeling gegeven over de verzamelde data binnen het netwerk atriumfibrilleren.
HF-netwerk 
 In juni is vanuit het netwerk hartfalen een (online) scholing georganiseerd voor de (wijk)verpleegkundigen van de thuiszorg om de samenwerking met thuiszorgorganisaties uit de regio Zuidoost Brabant verder vorm te geven en de (wijk)verpleegkundigen verder te informeren over de diagnostiek en behandeling van hartfalen patiënten. Deze scholing kreeg een 8.0 als eindcijfer en werd als zeer nuttig beoordeeld. Daarnaast zijn binnen het netwerk enkele werkgroepen gestart om zich te buigen over het gebruik van SGLT-2 remmers en telemonitoring in de 2e/3e lijn.
Netwerk kleplijden
 Binnen het netwerk kleplijden is een inventarisering gemaakt van het aantal geringe AOS-patiënten om deze op te kunnen volgen in de eerste lijn. De oproepdiensten voor deze opvolging zijn reeds ingericht. Concrete logistieke afstemming vindt op dit moment plaats binnen het netwerk en de betrokkenen. Daarnaast is uit de audits van het netwerk kleplijden (van 2019) gebleken dat het uitwisselen van beelden en verslagen tussen de ziekenhuizen nog een belangrijk verbeterpunt is. Binnen het netwerk wordt actief nagedacht hoe dit te verbeteren. 
Netwerk coronairlijden
 In 2019 zijn voor het netwerk coronairlijden de audits uitgevoerd. Gedurende de bijeenkomst is afgestemd welke aanpassingen aan de zorgstandaard noodzakelijk zijn n.a.v. de resultaten van de uitgevoerde audits. Ook heeft een verdere terugkoppeling plaatsgevonden van het project pre-hospitale risico inschatting. Indien alle betrokkenen akkoord zijn, is het streven om het project in 2020 van start te laten gaan.

Nieuwe medewerkers

Juliën Wijers
post-doctoraal onderzoeker / projectleider
 
Vanaf halverwege mei 2020 is Juliën Wijers aangesteld als post-doctoraal onderzoeker en tevens projectleider voor de netwerken 'atriumfibrilleren' en 'coronair lijden'. Juliën komt uit Well (Limburg) en heeft een achtergrond in de epidemiologie. 
Hij schreef zijn proefschrift, welke hij zal verdedigen eind september in Maastricht, over het epidemiologisch voorkomen van chlamydia en gonorroe.
Frederique Hafkamp
post-doctoraal onderzoeker / projectleider
 
Sinds juni 2020 is Frederique Hafkamp aangesteld als post-doctoraal onderzoeker en tevens projectleider voor de netwerken 'hartfalen' en 'kleplijden'. Frederique komt uit Eindhoven en heeft een achtergrond in de medische psychologie. Ze schreef haar proefschrift, welke zij zal verdedigen eind september in Tilburg, over de relatie tussen patiëntverwachtingen en patiënttevredenheid.

Sponsorevenement

Op 23 juni 2020 vond het jaarlijkse sponsorevenement plaats. In tijden van het coronavirus wordt iedereen gedwongen creatief om te springen met verschillende situaties. Daarom vond dit evenement dit jaar volledig digitaal plaats, met inachtneming van de nodige hygiënemaatregelen voor de sprekers en aanwezigen. 
 
Vanuit een studio op Strijp-S werden verschillende resultaten en updates gepresenteerd over het NHN. De avond werd voorgezeten door Martin Schuurmans, voorzitter van de patiënten adviesraad. De informatie tijdens het evenement werd als nuttig ervaren (gemiddeld cijfer: 8.2) en het evenement is goed beoordeeld (gemiddeld cijfer: 7.3).
De komende tijd zullen de sterktes en zwaktes van deze online vorm van informatieverstrekking verder geëvalueerd worden en waar, zo nodig, geoptimaliseerd voor mogelijke toekomstige toepassingen.  

Adviesgroep innovaties

Onlangs zijn we gestart met de adviesgroep 'innovaties'. Hiermee willen we binnen nu en 3 jaar toewerken naar impactvolle innovaties. In deze groep zitten minimaal 2 deelnemers (cardiologen, zorggroepmanagers) uit ieder ziekenhuis. Alle randvoorwaarden voor deze innovaties zijn inmiddels gereed (o.a., de data-aanlevering, de samenwerkingsovereenkomsten en het onderzoek) en per ziektebeeld zijn mogelijke innovaties benoemd welke impact zouden kunnen hebben. In deze adviesgroep wordt nauw samengewerkt met e/MTIC en de TUe. Voor de zorgkosten werken we samen met de zorgverzekeraars VGZ en CZ, om te bekijken wat de grootste kostendrijvers per ziektebeeld zijn en hoe we kosten-effectiviteit kunnen evalueren. 
               

Publicaties

Geslachtsverschillen in hartfalen; resultaten over uitkomsten en kosten. De resultaten hiervan zijn gepubliceerd! Klik hier voor het artikel.

 

E-mailadres
Website
LinkedIn
Copyright © 2020 Nederlands Hart Netwerk 
E: info@nederlandshartnetwerk.nl | T: +31 6 24893629
Nederlands Hart Netwerk · Wesselmanlaan 25 · Helmond, Noord Brabant 5707 HA · Netherlands

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld.
Wilt u uw e-mailadres (<<E-mailadres>>) wijzigen of afmelden voor deze nieuwsbrief?
Klik hier om uw e-mailadres te wijzigen of hier om u af te melden.

 Email Marketing Powered by Mailchimp