Copy
   

Nieuwsbrief december 2019

Beste collega,
 
Mede door uw inspanningen heeft het Nederlands Hart Netwerk zich verder kunnen ontwikkelen in 2019. Graag willen we u hiervoor bedanken en wensen wij u Fijne Feestdagen en een goed en gezond 2020 toe.
 
Hartelijke groet,
De stuurgroep van het Nederlands Hart Netwerk

Evaluatie NHN

In 2019 heeft het Nederlands Hart Netwerk wederom mooie stappen kunnen maken. Deze resultaten zijn toe te schrijven aan de inspanningen van de betrokkenen van het Nederlands Hart Netwerk, waarvoor veel dank! Graag inventariseren we wat uw beeld is van het Nederlands Hart Netwerk. Door het beantwoorden van 12 stellingen helpt u ons om het Nederlands Hart Netwerk verder vorm en richting te geven.
 
Het invullen van deze vragenlijst kost naar verwachting 5 minuten. Uw antwoorden blijven anoniem.
 
Als u hier klikt, start u met de vragenlijst. Alvast dank voor uw tijd!

Communicatie

Gebruik RTA ZOB app, LinkedIn, website, nieuwsbrief 
Door aanpassingen op de website van het NHN, het verspreiden van de nieuwsbrief en actiever gebruik van LinkedIn, zien we dat er meer gebruik wordt gemaakt van deze kanalen. Volgt u ons nog niet op LinkedIn? Klik hier, 118 anderen gingen u al voor! 

Communicatieplan voor 2020
Vanaf aankomend jaar zetten we in op een betere (en toegankelijkere) verspreiding van de resultaten van de aanpak van het NHN, waarbij ook organisaties zoals de thuiszorg, apothekers, trombosedienst en Diagnostiek voor U meer betrokken zullen worden. Verder zal naar mogelijkheden gekeken worden om de website te professionaliseren.

Patiënten Adviesraad

De Patiënten Adviesraad buigt zich momenteel over het vraagstuk hoe we ervoor kunnen zorgen dat het duidelijk is voor patiënten dat de huisartsen en cardiologen samenwerken in een ketennetwerk, waarbij dezelfde kwaliteit van zorg wordt geboden in de 1ste, 2de en 3de lijn. Een richting waar aan gedacht wordt, is het gebruik van 'Patient Journey apps'. Een Patient Journey App biedt begeleiding aan patiënten (en hun naasten) gedurende elke fase van hun behandeling. Denk hierbij aan informatie over het eerste consult, de verschillende vormen van diagnostiek, de voor- en nadelen van behandelingen, optimale voorbereiding op een operatie en zelf-management in de periode na ontslag uit het ziekenhuis. Heeft u ervaring met een dergelijke app? Wij horen het graag!

Vacatures binnen het NHN

Vacature onderzoeker/postdoc
Voor de verdere ontwikkeling van het Nederlands Hart Netwerk (NHN) op wetenschappelijk gebied zijn wij op zoek naar een onderzoeker/postdoc. Klik hier voor meer informatie!

Studenten gezocht!
Voor de dataverzameling voor atriumfibrilleren, hartfalen, coronairlijden en kleplijden zijn wij op zoek naar studenten om hierbij te ondersteunen (klik hier voor de vacature). Kent u een student met interesse voor dataverzameling in de zorg, met een achtergrond in fysiotherapie, gezondheidswetenschappen, geneeskunde of iets soortgelijks? Dan horen wij het graag!

E-mailadres
Website
LinkedIn
Copyright © 2019 Nederlands Hart Netwerk 
E: info@nederlandshartnetwerk.nl | T: +31 6 24893629
Nederlands Hart Netwerk · Wesselmanlaan 25 · Helmond, Noord Brabant 5707 HA · Netherlands

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld.
Wilt u uw e-mailadres (<<E-mailadres>>) wijzigen of afmelden voor deze nieuwsbrief?
Klik hier om uw e-mailadres te wijzigen of hier om u af te melden.

 Email Marketing Powered by Mailchimp