Copy
   

Nieuwsbrief november 2019

Status netwerken NHN

Dataverzameling
De netwerken binnen het Nederlands Hart Netwerk (NHN) zijn voortdurend in ontwikkeling. Momenteel loopt de dataverzameling voor atriumfibrilleren (AF) en hartfalen (HF), om o.a. de effectiviteit van de zorgstandaarden van AF en HF te evalueren. De eerste resultaten hiervan zijn gepresenteerd op het symposium in oktober. In januari 2020 zal tevens gestart worden met een dataverzameling voor coronairlijden en kleplijden. Hierbij zullen, net als bij AF en HF, de uitkomst- en procesindicatoren en initiële condities uit de zorgstandaard op verschillende meetmomenten getoetst worden ter evaluatie van de effectiviteit van de zorgstandaarden van coronairlijden en kleplijden. 

Focusgroep interviews en audits
In het najaar vonden focusgroep interviews met patiënten met coronairlijden en kleplijden plaats (zie onderstaande afbeelding), om hun ervaringen met het zorgproces rondom hun hartaandoening te bespreken en te onderzoeken waar mogelijke verbeterpunten liggen. Voor coronairlijden is informatievoorziening voor patiënten een belangrijk verbeterpunt en voor kleplijden is het vermijden van dubbele diagnostiek een aandachtspunt. Daarnaast hebben in het najaar een groot deel van de audits van de netwerken coronairlijden, kleplijden en AF plaatsgevonden. Op deze manier wordt de kwaliteitscyclus van het NHN continu doorlopen ter verbetering van de patiënt relevante uitkomsten voor de diverse hartaandoeningen.

Projecten
Binnen de netwerken lopen verschillende projecten om de zorgstandaarden verder te verbeteren. Binnen het AF-netwerk loopt het MyDiagnostick project, met als doel om ritmestoornissen te screenen bij patiënten in de 1ste lijn. De MyDiagnostick is een medisch hulpmiddel bedoeld om AF, een veel voorkomende hartritmestoornis, te onderscheiden van het normale hartritme. Het HF-netwerk zoekt samenwerking met thuiszorgorganisaties uit regio Zuidoost Brabant, omdat de thuiszorg van groot belang is bij de behandeling van patiënten met HF. 

Telemonitoring

Er is veel gaande rondom telemonitoring & e-health. Ook het NHN laat dit onderwerp niet links liggen!

Literatuuronderzoek
In het najaar is een literatuuronderzoek gestart naar factoren die een rol spelen bij een succesvolle implementatie van telemonitoring. Experts zijn benaderd om deze factoren in twee verschillende rondes te valideren, met als doel om toe te werken naar een model waarin de meest belangrijke factoren die een rol spelen bij de implementatie van telemonitoring beschreven staan.

Toetsing telemonitoring programma's
In het HF-netwerk zullen begin 2020 twee pilot projecten rondom telemonitoring van start gaan. Het doel van deze pilot projecten is het toetsen van de toepasbaarheid en haalbaarheid van telemonitoring in de huidige situaties van de ziekenhuizen en huisartsenpraktijken. Voor deze toetsing zal het ontwikkelde model over de implementatie van telemonitoring gebruikt worden.

Adviesgroep telemedicine
Binnen het NHN is een adviesgroep opgericht rondom telemedicine, bestaande uit cardiologen van de vier ziekenhuizen en een kaderhuisarts van huisartsengroep SGE. De adviesgroep heeft een grote rol in het adviseren van de netwerken van het NHN in de implementatie, evaluatie, doorontwikkeling en opschaling van telemedicine toepassingen.

Subsidieaanvraag
Onlangs is de ingediende subsidieaanvraag voor het VWS-programma 'De Juiste Zorg op de Juiste Plek' gehonoreerd. Dit sluit mooi aan op de Value Based Healthcare Methodiek en de ambitie van het NHN!

Centraal stellen patiëntenperspectief 

Patiënten Adviesraad
De Patiënten Adviesraad is voortvarend van start gegaan! De groep heeft zich o.a. gebogen over het vraagstuk hoe we ervoor kunnen zorgen dat het duidelijk is voor patiënten dat de huisartsen en cardiologen samenwerken in een ketennetwerk, waarbij dezelfde kwaliteit van zorg wordt geboden in de 1ste, 2de en 3de lijn. Een ander vraagstuk ging over uitgangspunten die volgens de Patiënten Adviesraad van belang zijn om te hanteren binnen de stuurgroep van het NHN om het patiënten perspectief voldoende te blijven belichten. Inmiddels liggen er alweer een aantal nieuwe vraagstellingen op de plank!

Reviewsessie Harteraad
In september vond de reviewsessie met de Harteraad plaats. Besproken is o.a. op welke manieren de Harteraad het NHN kan helpen om het patiënten perspectief voldoende te blijven belichten. Hierbij gaat het met name om (proces en product) innovaties en evt. ook om onderzoek.

Publicaties

"De uitkomst voor de patiënt wordt bepaald door alle schakeltjes in de keten": lees hier over de rol van het NHN in het verhaal van topsporter Marcel Balkestein.

E-mailadres
Website
LinkedIn
Copyright © 2019 Nederlands Hart Netwerk 
E: info@nederlandshartnetwerk.nl | T: +31 6 24893629
Nederlands Hart Netwerk · Wesselmanlaan 25 · Helmond, Noord Brabant 5707 HA · Netherlands

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld.
Wilt u uw e-mailadres (<<E-mailadres>>) wijzigen of afmelden voor deze nieuwsbrief?
Klik hier om uw e-mailadres te wijzigen of hier om u af te melden.

 Email Marketing Powered by Mailchimp