Copy
netwerk HB - Amstelronde
NIEUWSBRIEF • februari 2020
Deze keer een nieuwsbrief van PO en VO samen.
Kom naar de netwerkbijeenkomst

dinsdag 31 maart 2020

16.30 – 18.30 uur

Locatie

Alkwin Kollege Uithoorn
Weegbree 55
1422 MT Uithoorn

De overgang van PO naar VO

Kom en praat mee over de overgang van PO naar VO. Na een korte, praktijkgerichte inleiding gaan we met elkaar in gesprek over goede en minder goede ervaringen bij de overgang van PO naar VO. We praten over schooladviezen bij onderpresteren, jonge kinderen die al doorstromen, over persoonlijke begeleiding en de overdracht daarvan, over de rol van ouders hierbij. Daarnaast willen we graag praktijkervaringen delen, zoals trajectbegeleiding of overgang van zorg. Collega’s uit de bovenbouw (PO) en uit de onderbouw (VO) zijn van harte welkom mee te komen (zij kunnen zichzelf aanmelden als je hen de nieuwsbrief doorstuurt).
Meld je je aan? 
Ik meld me aan

De volgende bijeenkomsten    


Woensdag 17 juni 2020
15.00 – 17.00 uur
Uitdagend onderwijs, wat kun je meer doen dan pluswerk of plusklas en hoe organiseer je dat? Met Ans Ramaut.

 
Evaluatie

Terugblik op de vorige bijeenkomst 


De vorige bijeenkomst spraken sprekers over dubbel bijzondere leerlingen. Hier kun je de presentaties bekijken van:
  • Tijl Koenderink (Novilo, Fenix) 
  • Jet Eiling en Inge Kuipers van Elementa 
  • Marilène Zwetsloot 
De bijeenkomst is goed bezocht. Bij navraag was er enthousiasme over de gevolgde presentaties, er was iemand die het jammer vond te moeten kiezen. Anderen misten de uitwisseling, daar houden we de komende bijeenkomst rekening mee. De catering gaf geen verdeeldheid, deze werd door iedereen gewaardeerd. 

Haarlemmermeer VO sluit aan 


De afgelopen maanden is gesproken met de vijf VO scholen met een HAVO-VWO afdeling in de Haarlemmermeer. Zij zijn geïnformeerd over het netwerk en het activiteitenplan. Ze sluiten aan bij het netwerk HB, werken aan passend onderwijs voor HB leerlingen en denken mee over aansluiting bij PO én bij het WO. 

Subsidie 


De impulsgelden ‘passend onderwijs aan begaafde leerlingen’ kunnen worden ingezet. VO scholen krijgen 8.000 euro per jaar. PO scholen krijgen 8.000 euro per school, in te zetten tussen nu en 2023. We vragen daarvoor een plan, telefonisch contact en, na inzet van de gelden, een mondeling verslag. Zes scholen zijn jullie al voorgegaan. Lees hier meer.

Elementa is officieel geopend


Woensdag 5 februari is Elementa officieel geopend in het bijzijn van de wethouders van de betrokken gemeenten, raadsleden, betrokkenen, personeel en natuurlijk de 11 leerlingen. Een feestelijke gebeurtenis!

Nieuwe ervaringen

Op de website van Amstelronde staan wat nieuwe ideeën en ervaringen van verschillende scholen! Zo heeft De Brug in Aalsmeer een opblaas-brein gehuurd bij de hersenstichting voor lessen over het brein.
 

SWV Amstelland & de Meerlanden

Bij SWV Amstelland & de Meerlanden wordt momenteel gewerkt aan het vullen van pagina’s op hun website over HB.
 

Oudernetwerk

Een aantal ouders is bij elkaar gekomen om een start te maken met een oudernetwerk van ‘ouders van (hoog)begaafde leerlingen’. Het doel van dit oudernetwerk is met elkaar meer te weten te komen over hoogbegaafdheid. Ouders bespreken met elkaar hoe kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Positief contact met onderwijs staat hoog op het prioriteitenlijstje. Het oudernetwerk blijft dan ook met ons verbonden, zo zal een contactpersoon aanwezig zijn bij netwerkbijeenkomsten en één van ons bij de oudernetwerken.
 

Inzet specialisten

De Amstelronde HB-specialisten kunnen nog steeds via de Amstelronde onderwijsspecialist ingezet worden bij OT’s, maar zij kunnen ook scholing geven bij PO en VO scholen. Denk daarbij aan basiskennis over HB, maar ook meer specialisme als HB en dyslexie, executieve functies, HB en gedrag, motivatie, uitdagend onderwijs etc. Een aanvraag kan worden ingediend bij Cathelijn Dieleman 

De volgende nieuwsbrief komt uit op 13 mei 2020, je kan je inbreng tot 20 april insturen naar Cathelijn Dieleman.
Amstelronde.nl
Copyright © 2020 Amstelronde, All rights reserved.


Wil je iets wijzigen?
Voorkeuren aanpassen of uitschrijven.

Email Marketing Powered by Mailchimp