Copy
View this email in your browser
Ha beste lieve <<First Name>>,

Er is reuring in de wereld. Het corona virus schudt alles op. Wat me opvalt als Rutte over het corona virus spreekt is dat hij steeds geweldsmetaforen gebruikt; zoals de vergelijking met oorlog en hamers die dingen moeten verpletteren. Angela Merkel gebruikt geen metaforen in haar toespraken aan het Duitse volk met betrekking tot het virus.

Wat ik mooi vind aan hoe Merkel spreekt is dat ze voelbaar maakt dat dit niet gaat om een strijd die we even moeten winnen, maar om een situatie die voortdurend om aanpassing en bewustzijn vraagt. Een proces dat te ingewikkeld is om even kapot te slaan met een hamer ‘en dan komt alles goed’.

In mijn beleving kunnen we helemaal niet terug naar het oude ‘normale’. We worden uitgedaagd om te kijken wat de wereld ons wil laten zien over hoe we het tot nu toe gedaan hebben. En om te onderzoeken: hoe nu verder? Ik voel dat het tijd is om vanzelfsprekendheden los te laten maar weet nog niet in welke nieuwe werkelijkheid ik dan stap. Dus ja, Sommige dagen voel ik ook verzet tegen de overgave aan deze onzekerheid.

Ik wens ons wijsheid en iedere dag de moed om stappen te zetten in deze onbekende richting. In deze brief deel ik graag hoe ik bezig ben met vinden van nieuwe wegen en het openen van slimme vragen, veel plezier!

Veiligheid en ethiek in tijden van corona, innovatie bij de politie

Door fysiek in te stappen open ik de ruimte voor de ander om zich ook letterlijk te betrekken op het thema dat we onderzoeken.

Samen met Paul Bingen innovatiemakelaar bij de politie gaf ik dit najaar een intensieve workshopdag aan stafleden van de politie. Deze stafleden vormen een schakel tussen de politiedienst en de maatschappij en helpen met het vormgeven van beleid, bijvoorbeeld met betrekking tot bestuurlijke problemen.

Juist nu in tijden van corona met veel nieuwe regels om veiligheid te waarborgen, lopen zij tegen ethische dilemma's aan. Vanuit sensitiviteit en nieuwsgierigheid onderzochten we hoe veiligheid zich verhoudt tot ethiek.

Het raadslid spreekt
Als voorbeeld vertelde een raadslid over zijn worsteling met zijn positie als politicus toen zijn moeder aan corona overleed. De regels lieten het niet toe om persoonlijk afscheid van zijn moeder te nemen.

Dit voelde voor hem traumatisch, want hij kan dat nooit meer opnieuw anders doen. Terwijl er voor bruiloften (die ook op een ander moment kunnen) wel mogelijkheden waren voor persoonlijke aanwezigheid. Dit voelde voor hem ethisch niet kloppend. Tegelijkertijd zat hij ook in de positie van maker van dit beleid.


Wat zegt de opvoering?
Het verhaal van het raadslid was intensief en emotioneel. De stafleden reageerden op zijn verhaal in korte opvoeringen die we aan elkaar toonden. 

De conclusie die ze hieruit trokken was dat het meenemen van ethische belangen essentieel is in de veiligheidsregelgeving rondom corona. Met een betere balans daartussen zal draagvlak voor corona oplossingen waarschijnlijk groter zijn en daarmee de maatregelen effectiever.
Artikel Precies op de Grens

Artikel in BLAD van de Hogeschool voor de kunsten Utrecht. Redactie: Bart van Rosmalen, Peter Rombouts en Hanke Drop. Vormgeving: Anton Feddema.

In dit artikel sta ik stil bij mijn positie als kunstenaar in relatie tot maatschappelijke veranderingen en vraagstukken. Ik beweeg me daar in een spanningsveld.

In mijn werk voor organisaties wil ik mensen uitnodigen om de vrijheid voor experimenteren te voelen die ik als kunstenaar heb leren omarmen.

Daarbij is mijn startpunt de persoonlijke verhalen van mensen en informatie vanuit het lichaam. Dat is spannend en roept ook weerstand op. Het raakt een gevoelslaag die mensen associeren met therapie.

Unieke geraaktheid
Werken vanuit een unieke persoonlijke geraaktheid is in de (beeldende) kunst heel normaal. Als je het lef hebt om in het gebied van de persoonlijke geraaktheid te stappen, dan liggen daar waarden klaar die je alleen ontdekt waar het spannend is, namelijk op de grens. Over welke waarden zich op welke grenzen ontsluiten schrijf ik in het artikel.

Als mensen vrijheid in zichzelf ontdekken en zich realiseren dat je altijd een keuze kunt maken in iedere situatie, dan kunnen ze ‘kunstenaar’ worden van hun eigen werk en leven.

Dit artikel schreef ik ter afsluiting van de werkplaats muzisch onderzoek 2020. Sinds 2018 ben ik (als begeleider) verbonden aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU), Lectoraat Kunst en Professionalisering.

Lees hier het artikel.
Co-Creative bij The Curiosophy Collective

Oprichter Suzanne Leclaire over The Curiosophy Collective.

Suzanne Leclaire richtte recent The Curiosphy Collective op. Ik neem deel aan dit collectief als Co-Creative. In The Curiosophy Collective hebben zich een dertigtal professionals uit allerlei disciplines verenigd om jou en jouw organisatie te begeleiden in het komen tot nieuw perspectief bij fundamentele vragen of kwetsbare kwesties. Met jóuw nieuwsgierigheid als basis!

De turbulente tijd waarin we ons bevinden roept meer dan ooit vragen op in onszelf en de organisaties waarin we werken. De sleutel tot zinnige antwoorden op complexe vragen is gelegen in het vermogen onszelf te blijven verwonderen.

Curious?
Schrijf je hier direct in voor de nieuwsbrief van The Curiosophy Collective, er is iets heel moois in aantocht.

Kijk verder op de website van The Curiosophy Collective

Tot spoedig, digitaal of in het echt.  Alle goeds!

Marjolijn Zwakman
Wesite Wesite
FaceBook FaceBook
LinkedIn LinkedIn
Instagram Instagram
Email Email
Copyright © 2020 Marjolijn Zwakman I Kunst in verbinding, All rights reserved.

Met dank aan: Laura van Lee van Dat Kan Makkelijk - eindredactie tekst.

Wil je de Verwonderbrief niet meer ontvangen: unsubscribe from this list.

 
Email Marketing Powered by Mailchimp