Copy
View this email in your browser
Følg os Følg os
Del nyhedsbrev Del nyhedsbrev
Nyhedsbrev 11 - oktober 2022

Indhold:
  • Klyngepakker om iskæmisk hjertesygdom og hypertension
  • Ny kvalitetsguide
  • Inspirationsdage 2023
  • Podcasts til klyngepakker
  • 5 spørgsmål til KiAP's lægefaglige leder
Læsetid: ca. 5 minutter.

Kære læser

I KiAP er vi for tiden i fuld gang med at udvide antallet af klyngepakker, som kan bruges på klyngemøderne.

Netop nu har vi udgivet to helt nye klyngepakker om iskæmisk hjertesygdom og hypertension. Senere i oktober måned er det planen, at klyngepakken om urinvejsinfektioner følger efter, mens klyngepakken om dosisdispensering kommer sidst på året. Dermed er antallet af klyngepakker sidst på året oppe på 12 stykker.

Vi bestræber os hele tiden på at udarbejde klyngepakker, som er fagligt relevante. Vi samarbejder derfor med forskellige eksperter og videnspersoner i udviklingen af pakkerne. Og vi deltager løbende på klyngemøder for at observere, hvordan klyngepakkerne og det tilhørende materiale fungerer for at kunne justere det, så det bliver så brugbart som muligt.

For at styrke forberedelsen til klyngemøderne er der blevet produceret en række podcasts til nogle af klyngepakkerne. Du kan finde linket til de nye podcasts nedenfor.

Udover nye klyngepakker og podcasts er vi i KiAP også i fuld gang med planlægningen af Inspirationsdagene, der afholdes d. 28.-29. marts næste år for klyngekoordinatorer og -bestyrelsesmedlemmer. Inspirationsdagene er en kærkommen lejlighed til at blive klædt på til arbejdet i klyngerne og til at møde kollegaer, som kan inspirere til nye måder at arbejde på.

Hvis du har spørgsmål til klyngearbejdet, er du mere end velkommen til at kontakte KiAP på klynger@kiap.dk.

Venlig hilsen

Rikke Agergaard
Chef for KiAP

Klyngepakker om iskæmisk hjertesygdom og hypertension

KiAP har netop udgivet to nye klyngepakker om iskæmisk hjertesygdom og hypertension, som klyngerne kan bruge på klyngemøderne. Som praktiserende læge har man nu også mulighed for at logge ind på kiap.dk for at se egne data fra praksis sammenlignet med egen klynge for hjerte, kol og diabetes.

1. Gå til KiAP.dk
2. Login med sundhedsfaglig nem-id
3. Vælg: Se dine praksis og klyngedata for forløbsplaner

Klyngepakken om iskæmisk hjertesygdom kan ses her.
Klyngepakken om hypertension kan ses her.

I den kommende tid udgiver KiAP en række nye klyngepakker. Senere i oktober kommer klyngepakken om urinvejsinfektioner og i det sene efterår kommer en klyngepakke om dosisdispensering.

KiAP's klyngepakker kan ses her.

De regionale kvalitetsenheders klyngepakker kan ses her.

Ny kvalitetsguide

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren har netop udgivet en ny kvalitetsguide, der skal fungere som et fælles opslagsværk med anerkendte metoder og værktøjer for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet.

Guiden er målrettet alle sundhedsprofessionelle, der arbejder med og interesserer sig for kvalitetsudvikling.

Du kan læse guiden her.

Inspirationsdage 2023

KiAP og de regionale kvalitetsenheder afholder de traditionsrige Inspirationsdage for klyngekoordinatorer og -bestyrelsesmedlemmer d. 28.-29. marts 2023 på Hotel Marienlyst i Helsingør.

På Inspirationsdagene er klyngerne i centrum, og der vil blandt andet være fokus på nye tiltag, data, klyngepakker og øvrige tilbud til klyngearbejdet samt mulighed for at sparre og netværke med kollegaer fra egen og andre regioner. 
 
Programmet kan ses her.
 
Hvis du vil læse mere om indholdet på de tidligere års Inspirationsdage, så kan du gøre det her.

Podcasts til klyngepakker

KiAP har produceret en række podcasts til klyngepakkerne, der fungerer som forberedelse til klyngemøderne. Man kan dog også lytte til dem uden at skulle til et klyngemøde.

Der er indtil nu produceret podcasts om kommunale forebyggelses- og rehabiliteringstiltag, kommunale akutfunktioner, trivsel og arbejdsglæde, iskæmisk hjertesygdom, hypertension samt smertestillende medicin.

Du kan lytte til dem her.

5 spørgsmål til KiAP's lægefaglige leder

Thomas Drivsholm blev i marts ansat som KiAP’s lægefaglige leder, hvor han bl.a. skal spille en aktiv rolle i udviklingen og implementeringen af KiAP’s tilbud til klynger og praksis samt koordinere det lægefaglige arbejde.

Thomas vil fra årsskiftet have tre ugentlige arbejdsdage i KiAP, som nu bliver hans primære job. For at kunne fokusere på arbejdet med kvalitetsudvikling i KiAP er han ved at drosle ned for andre aktiviteter og er ved at sælge sin praksis for i stedet at blive vikar.

Nedenfor kan du læse mere om Thomas og hvad han arbejder med.
 
Hvad er din baggrund?
Jeg er 58 år og bor i Allerød nord for København. Jeg har stor indsigt i almen praksis efter 15 års virke som praktiserende læge i en kompagniskabspraksis i København samt en række hverv med tæt relation til det nye job i KiAP, herunder en ph.d.-uddannelse med udgangspunkt i populationsdata indenfor området kronisk sygdom.

Fritiden står på friluftsliv med familien og en af ugens vigtigste aftaler, den faste badminton double.
 
Hvad har du lavet fagligt ud over arbejdet i praksis?
Jeg har hele mit arbejdsliv - ved siden af mine tre dage om ugen i min praksis - arbejdet med vores fag på et mere overordnet niveau. I de sidste ca. tre år har jeg været en del af organisationsteamet i KAP-H, hvor jeg har lavet klyngepakker og faciliteret klyngemøder i Region Hovedstaden, og herigennem fået et dybdegående førstehåndskendskab til livet i klyngerne. Jeg har selv i et enkelt år været klyngeformand i Indre By København.

Tidligere har jeg i en årrække virket som faglig konsulent for DSAM’s kliniske vejledninger og som medicinkonsulent i KAP-H. Desuden har jeg igennem en længere årrække lavet kurser for PLO-E indenfor området kronisk sygdom og multimorbiditet, hvor fokus altid har været kursisternes implementeringsarbejde i eget lægehus. Dette fokus har gradvist ændret sig i retning af ledelse af eget lægehus og ført til, at jeg pt. er kursusleder på Region Hovedstadens kursus i Ledelse og Udvikling i almen Praksis (LUP-kurset).

Jeg har også i ca. 25 år været tilknyttet Københavns Universitet bl.a. som leder af faget almen medicin og forskningstræningen i Øst. Jeg er nu stoppet med begge disse jobs, men er fortsat lektor ved universitet.
 
Hvad er din opgave i KiAP?
Min rolle er blandt andet at være med til at sætte den lægefaglige retning i KiAP’s arbejde og sikre, at kvalitetsarbejdet er forankret i den kliniske hverdag. De praktiserende læger skal gerne opleve KiAP’s arbejde som praksisnært, relevant og troværdigt. Tid er altid en udfordring for praktiserende læger, og KiAP’s klyngepakker skal bidrage til idéer til at lette arbejdet og gøre det smartere – helst ikke skabe mere arbejde.

Jeg skal sammen med de øvrige lægefaglige konsulenter styrke den lægefaglige vinkel på kvalitetsudviklingen yderligere og sikre, at KiAP’s klyngepakker og øvrige produkter er nemme at bruge for de praktiserende læger i klyngerne.
 
Hvad ser du af potentialer i klyngearbejdet?
Klyngearbejdet er en gave til os praktiserende læger. KiAP’s klyngepakker har en central rolle i mange klyngers arbejde, men tiden sammen i klyngerne er selvfølgelig begrænset. Den væsentligste del af alle praktiserende lægers kvalitetsarbejde ligger derfor før og specielt efter klyngemøderne.

Det er afgørende, at vi alle systematisk arbejder videre med vores kvalitetsarbejde hjemme i eget lægehus, ikke mindst sammen med vores personale. Det er mit håb, at vi i KiAP fremadrettet kan videreudvikle samarbejdet med de lokale kvalitetsenheder i de fem regioner (KAP'erne), ligesom det er vigtigt at skabe synergieffekter sammen med PLO-E, DSAM, PLO og kollegerne i sekundærsektoren.

Overordnet set er målet at hjælpe alle praktiserende læger - uafhængigt af praksisorganisation og geografisk placering - med at videreudvikle deres kultur i relation til kvalitetsarbejdet. Endemålet er selvfølgelig, at patienterne skal opleve en god kvalitet i hver eneste praksis i Danmark. Det er jo deres skattepenge, som finansierer det hele.

Dansk almen praksis er unik på verdensplan og vi har ganske meget at været stolte af. Men selvfølgelig kan vi altid finde områder, hvor vi kan videreudvikle os. Denne udvikling stopper jo aldrig.
 
Hvad er du i gang med lige nu?
Jeg er lige vendt hjem efter otte dage på Færøerne, hvor vi var tre kolleger fra forskningstræningen ved Københavns Universitet, der underviste de næste syv kommende færøske praktiserende læger i projektarbejde. Det var super spændende og tankevækkende. Man får altid stillet skarpt på, hvor meget der fungerer godt i Danmark, når man som her besøger ”udlandet”.

Jeg har fra d. 1. september haft orlov fra min praksis, så min formodede afløser kan blive vikar og lære min praksis at kende. Dette har frigjort en del arbejdstid, som efter turen til Færøerne, et udenlandskursus som kursist og lidt efterårsferie gør, at jeg nu for alvor kan komme i gang med arbejdet i KiAP.

Jeg glæder mig helt vildt!

Tak fordi du har læst med. Det sætter vi stor pris på.  

Teknisk support:
Telefon: 7196 8844
Mail: Support@kiap.dk

Administration af klynger og brug af klyngepakker:
Telefon: 7196 8844
Mail: Klynger@kiap.dk

Hvis du ønsker at ændre måden du modtager emailsene på, kan du ændre i dine præferencer eller afmelde nyhedsbrevet.
 


This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis · C/O Lægeorganisationer · Stockholmsgade 55, st. · Kobenhavn 2100 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp