Copy
View this email in your browser
Følg os Følg os
Del nyhedsbrev Del nyhedsbrev
Nyhedsbrev 7- november 2020

Indhold:
  • KiAP tilbyder hjælp til virtuelle klyngemøder
  • Erfaringer med virtuelle klyngemøder
  • Indslag i TV2 Nyhederne om klyngearbejdets resultater
  • Klyngerne skaber resultater
  • KiAP.dk har fået nyt design og ny navigation
Læsetid: 5 minutter

Kære alle

Corona-krisen betyder, at det for tiden er stort set umuligt at afholde fysiske klyngemøder. I stedet er der mulighed for at afholde virtuelle møder. Vi forsøgte os selv med den nye mødeform i KiAP på et virtuelt stormøde d. 30. oktober, hvor 87 klyngekoordinatorer og –bestyrelsesmedlemmer deltog.

Tilbagemeldingerne har været, at det i det store og hele fungerede ganske godt.

Vi har siden haft travlt med at udvikle klyngepakker, der kan bruges virtuelt, udarbejde vejledninger til digitale platforme som Zoom og Teams og oprette et teknisk supportteam.

I dette nyhedsbrev kan du læse meget mere om den hjælp, som KiAP stiller til rådighed i forbindelse med virtuelle møder samt om de resultater, som allerede er opnået med klyngearbejdet.

Hvis du har spørgsmål om virtuelle møder, er du altid velkommen til at sende en mail til klynger@kiap.dk eller ringe på telefon 2726 6754.

God læselyst.

Venlig hilsen
 
Rikke Agergaard
Programchef


KiAP tilbyder hjælp til virtuelle klyngemøder 

Tiden er til virtuelle klyngemøder, når nu det ikke er muligt at holde fysiske møder. Derfor stiller KiAP nu med en række tilbud, der skal hjælpe klyngerne med at sætte gang i de virtuelle klyngemøder. 

KiAP har blandt andet udarbejdet klyngepakker og hjælpemateriale til at afholde virtuelle klyngemøder om COVID-19 samt trivsel og arbejdsglæde.

Derudover er der udarbejdet vejledninger til brug af Zoom og Microsoft Teams, som er to af de mest brugte virtuelle platforme.

KiAP har ligeledes oprettet et teknisk supportteam, som kan hjælpe med at afholde møder i Zoom.

Dertil kommer en samling af en masse gode råd til at afholde virtuelle møde og en oversigt over regionernes tilbud i forhold til virtuelle møder.

 
Erfaringer med virtuelle klyngemøder

Flere klynger har allerede gjort deres første erfaringer med virtuelle klyngemøder.

Du kan læse om Sydhavsklyngens erfaringer her.
 
Indslag i TV2 Nyhederne om klyngearbejdets resultater
 
TV2 Nyhederne bragte i lørdags et indslag om KOOL-klyngens arbejde i Kolding med at reducere brugen af antibiotika i behandlingen af øjenbetændelse.

Du kan se indslaget her:

Udover at reducere brugen af antibiotika ved hjælp af fælles retningslinjer har klyngen også sammen med daginstitutionerne i Kolding Kommune udarbejdet en instruks om behandlingen af øjebetændelse.

Du kan læse mere om KOOL-klyngens arbejde med at reducere brugen af antibiotika her.

Klyngerne skaber resultater

Ugeskrift for Læger har i en ny artikel sat fokus på arbejdet i klyngerne, og at patienterne ude i landets lægeklinikker er begyndt at mærke de første konkrete resultater af det databaserede kvalitetsarbejde.
 
I artiklen kan du læse mere om Andreas Heltbergs, Mette Korrs og Mads Hemmingsens oplevelser af klyngearbejdet.

De ser overordnet klyngerne som en styrkelse af kvaliteten i almen praksis, men peger bl.a. også på, at det er for snævert at måle kvaliteten af en læges arbejde alene ud fra tal og kvantificerbare data.

Du kan læse artiklen her (det kræver log-in på Ugeskriftet):
KiAP.dk har fået nyt design og ny navigation 

Den 30. oktober lancerede KiAP en ny version af kiap.dk i forbindelse med et stort virtuelt arrangement for klyngekoordinatorer og -bestyrelser.

Formålet med det nye design og den nye navigation er, at det skal være lettere for vores primære brugere - klyngekoordinatorer og -bestyrelsesmedlemmer samt andre praktiserende læger - at finde rundt på siden og finde de redskaber, som KiAP tilbyder.

Du finder den nye hjemmeside her.

Hvis du vil se en kort video-præsentation af hjemmesiden, så kan du finde den her.

Oplever du fejl eller mangler, er du meget velkommen til at rette henvendelse til vores support på telefon 7196 8844 eller via e-mail support@kiap.dk.

Hvis du har ønsker eller feedback til hjemmesiden, er du velkommen til at sende en e-mail til sholm@kiap.dk.
Tak fordi du har læst med. Det sætter vi stor pris på.  

Teknisk support:
Telefon: 7196 8844
Mail: Support@kiap.dk

Administration af klynger og brug af klyngepakker:
Telefon: 5170 1115 eller 2726 6754
Mail: Klynger@kiap.dk

Hvis du ønsker at ændre måden du modtager emailsene på, kan du ændre i dine præferencer eller afmelde nyhedsbrevet.
 


This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis · Bartholinsgade 6 · Bygning 24, opgang R, · Copenhagen K 1356 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp