Copy
View this email in your browser
Følg os Følg os
Del nyhedsbrev Del nyhedsbrev
Nyhedsbrev 12 - december 2022

Indhold:
  • Klyngepakke om urinvejsinfektioner
  • Udbyttet af arbejdet i kvalitetsklyngerne
  • Podcasts til klyngepakker
  • Interview med praktiserende læge om klyngearbejdet
  • 5 spørgsmål til Palle Mark Christensen, lægefaglig konsulent i KiAP
Læsetid: ca. 5 minutter.

Kære læser

Julen nærmer sig nu med hastige skridt og året er ved at gå på hæld.

Kigger vi tilbage på året, der gik, så har det været hektisk. Vi har udviklet mange nye klyngepakker, som er fundamentet for klyngernes arbejde med den databaserede kvalitetsudvikling. For nylig lancerede vi således klyngepakken om urinvejsinfektioner, som er klyngepakke nummer 11. Og flere er på vej i det nye år.

I dette nyhedsbrev kan du også læse om udbyttet af arbejdet i kvalitetsklyngerne, de podcasts, som KiAP producerer til klyngepakkerne, et interview med praktiserende læge Karen Colding Laustrup om hendes oplevelser med klyngearbejdet samt et kort interview med KiAP's lægekonsulent Palle Mark Christensen.

Fra os alle i KiAP ønskes du en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår.Venlig hilsen

Rikke Agergaard
Chef for KiAP

Klyngepakke om urinvejsinfektioner

KiAP har udgivet en ny klyngepakke om urinvejsinfektioner, som kan bruges på klyngemøderne. 

Du finder klyngepakken om urinvejsinfektioner her.

Du kan finde alle KiAP's klyngepakker her.

Du kan finde de regionale kvalitetsenheders klyngepakker her.

Udbyttet af arbejdet i kvalitetsklyngerne

Månedsskrift for Almen Praksis har i deres december-nummer sat fokus på udbyttet af arbejdet i kvalitetsklyngerne i en større artikel.

Du kan læse artiklen her.

Podcasts til klyngepakker

KiAP har produceret en række podcasts til klyngepakkerne, der fungerer som forberedelse til klyngemøderne.

Der er indtil nu produceret podcasts om hypertension, iskæmisk hjertesygdom, kommunale forebyggelses- og rehabiliteringstiltag, kommunale akutfunktioner, trivsel og arbejdsglæde, smertestillende medicin, urinvejsinfektioner samt infektioner i de nedre luftveje.

Du kan lytte til dem her.

Interview med praktiserende læge om klyngearbejdet

Karen Colding Laustrup, der er praktiserende læge hos Lægerne i Mostparken og har til huse i Tølløse Sundhedshus, er blevet interviewet til en artikel i Sjællandske Medier i Holbæk om klyngearbejdet.

Hun udtaler blandt andet:
"Dagligdagen i almen praksis er travl og meget kompleks, for vi skal dække alle sundhedsområder. Hver gang, der kommer en patient ind, er målet altid at give vedkommende en korrekt vurdering og den bedste behandling, men når vi skal være så brede fagligt, så vil der være blinde vinkler og vaner. Via klyngesamarbejdet får vi zoomet ud og set på, om der er noget, vi kan gøre bedre".

Du kan læse hele artiklen her.

5 spørgsmål til Palle Mark Christensen, lægefaglig konsulent i KiAP

Palle Mark Christensen er en af KiAP’s fem lægekonsulenter. Nedenfor kan du læse mere om ham og hvad han arbejder med. 

Hvad er din baggrund? 
Jeg er 55 år, uddannet læge i 1996 fra Odense Universitet og har en ph.d. i kommunikation i lægemidlers effekter. Jeg er speciallæge i klinisk farmakologi og almen medicin. I 2007 købte jeg mig ind hos Lægerne Lærkevej i Otterup. Det er en fem mands kompagniskabspraksis.

Hvad har du lavet fagligt ud over arbejdet i praksis? 
Jeg har været lægemiddelkonsulent og kursusleder på speciallægeuddannelsen i Region Syd, hvor jeg stadig underviser på speciale-uddannelsen. Jeg er lægekonsulent i Region Syd og underviser i regi af PLO-E i rationel farmakoterapi. Jeg er også formand for medicintilskudsnævnet i Lægemiddelstyrelsen.

Hvad er din opgave i KiAP? 
Jeg er blandt andet lægefaglig sparringspartner i forhold til udviklingen af klyngepakker samt på lægemiddelområdet. Jeg er også underviser på facilitatoruddannelsen i PLO-E.

Hvad ser du af potentialer i klyngearbejdet? 
Jeg ser rigtig store potentialer. For det første styrker klyngearbejdet vores interne forståelse af, hvordan vi kan hjælpe og inspirere hinanden. Man kan kalde det klyngens indre liv. Her fører det fælles arbejde på klyngemøderne til, at den enkelte læge tager inspiration og ideer med hjem til sin egen praksis og i fællesskab med praksispersonalet foretager ændringer i behandlingen til gavn for patienterne.

For det andet kan arbejdet i klyngerne være med til at styrke samarbejdet med f.eks. kommunerne og sygehusene. Det kan man kalde klyngernes ydre liv. Når vi inviterer vores samarbejdspartnere udenfor almen praksis med indenfor på møderne, så øger det forståelsen for og indsigten i hinandens arbejde.

Hvad er du i gang med lige nu? 
Ud over at passe arbejdet i klinikken, så er jeg i gang med klyngepakkerne om dosisdispensering og attester. Og så er jeg involveret i at få vores norske søsterorganisation Skil på besøg i Danmark, så vi kan lære af deres erfaringer.

Tak fordi du har læst med. Det sætter vi stor pris på.  

Teknisk support:
Telefon: 7196 8844
Mail: Support@kiap.dk

Administration af klynger og brug af klyngepakker:
Telefon: 7196 8844
Mail: Klynger@kiap.dk

Hvis du ønsker at ændre måden, du modtager e-mailsene på, kan du ændre i dine præferencer eller afmelde nyhedsbrevet.
 


This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis · C/O Lægeorganisationer · Stockholmsgade 55, st. · Kobenhavn 2100 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp