Copy
View this email in your browser
Følg os Følg os
Del nyhedsbrev Del nyhedsbrev
Indhold:
 • Inspirationsdagene gøres virtuelle i 2020 - sæt kryds i kalenderen den 30. oktober
 • Klyngerne viser sit værd - også under Covid-19
 • Hjælp til virtuelle klyngemøder
 • Deltag i test af KiAP's klyngepakker
 • Lav jeres egne dataprojekter i klyngen - funktionalitet undervejs
 • Data og jura i klyngerne - ny vejledning tilgængelig
 • Nyt om kurser med relevans for klyngearbejdet
 • Ny vejledning om skift af klyngekoordinatorer
 • Husk at opdatere klyngens medlemmer

Læsetid: 10 minutter

Nyhedsbrev 6 - juni 2020 

Kære alle.

Efter de seneste måneders mere eller mindre nedlukning af samfundet, ser det heldigvis ud til, at det meste lige så stille åbner igen. Hverdagen i almen praksis har set meget anderledes ud, og klyngerne har ikke kunne mødes fysisk. En del af kvalitetsarbejdet i klyngerne har derfor været sat på stand by. I KiAP har vi derfor også set os nødsaget til at rykke Inspirationsdagene frem til foråret 2021. Til gengæld vil vi se frem til at se jer alle til KiAP’s første virtuelle arrangement den 30. oktober 2020.

I KiAP har vi haft travlt med arbejdet med udvikling af nye klyngepakker og vil derfor i løbet af de kommende måneder kunne lancere klyngepakker om antibiotika og smerter. Der er kommet RKKP-datavisninger for diabetes på henholdsvis praksis- og klyngeniveau og mere hjælpemateriale til de nuværende pakker. Du kan læse om dette på www.KiAP.dk.  

I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om arbejdet med en ny datafunktion bag log in på KiAP’s hjemmeside, hvor klyngerne får mulighed for at definere og arbejde med egne klyngeprojekter. Du kan også læse et eksempel på, hvordan flere klynger har haft glæde af klyngen som netværk under COVID-19, om regionernes nye virtuelle services og se den nye vejledning til skift af klyngekoordinator.

God læselyst

Rikke Agergaard, programchef.

Inspirationsdagene gøres virtuelle i 2020 – sæt kryds i kalenderen den 30. oktober

På grund af den lidt uvisse situation omkring COVID19 har vi besluttet at rykke KiAP´s Inspirationsdage til den 4. – 5. marts 2021 med en ny lokation på Comwell i Kolding. De, som allerede er tilmeldt dette års inspirationsdage, vil blive kontaktet per mail omkring tilbagebetaling.

Sæt alligevel kryds i kalenderen den 30. oktober, hvor vi i stedet for de fysiske inspirationsdage vil holde et virtuelt arrangement. Har du ønsker til programmet til den 30. oktober, hører vi meget gerne fra dig på klynger@kiap.dk.
Klyngerne viser sit værd – også under Covid-19

Situationen omkring Covid-19 har betydet, at praktiserende lægers hverdag er blevet ændret på en række områder. Der har været et langt mindre antal patientkontakter men til gengæld hyppige opdateringer af instrukser, og samtidig er klyngemøderne blevet aflyst på grund af forsamlingsforbuddet.

Erfaring fra klyngerne i Viborg kommune
Vi har talt med Line Falk Frøkjær, der er klyngekoordinator i Sommersky klyngen i Viborg (den ene af to klynger i Viborg Kommune), om de erfaringer de har gjort sig under covid-19. Line fortæller, at de to klynger hurtigt udarbejdede en beredskabsplan, der skulle sikre, at de to klyngers læger var parate til at hjælpe hinanden, såfremt en eller flere klinikker måtte lukke pga. karantæne som følge af mistanke om smitte.

Det gælder for alle praktiserende læger, at det har været en ny situation med mange ubekendte, og derfor oprettede klyngekoordinatorerne en Facebookgruppe, så alle klyngens medlemmer hurtigt kunne kommunikere med hinanden og let træffe beslutninger for klyngernes håndtering af situationen. Det gav eksempelvis mulighed for at dele informationer fra sygehusets corona-koordinator med alle klyngemedlemmer, således at alle hurtigt blev opdaterede i forhold til, hvortil patienterne skulle henvises, hvilke telefonnumre, der skulle ringes til mm.

Derudover har Facebook-gruppen fungeret som et forum, hvor det var muligt at stikke en række praktiske spørgsmål til alle klyngens medlemmer. Bl.a. om hvordan situationen håndteres i forhold til praksispersonalet, hvilke muligheder er der for refusion ved hjemsendelse og deling af værnemidler.
Line oplever, at organiseringen i klynger har vist sit værd i corona-tiden. Før klyngedannelsen mødtes lægerne i andre sammenhænge, hvor der ikke var den samme grad af deltagelse og opbakning, som der er for arbejdet i klyngerne. Det betyder, at kendskabet til kollegerne er blevet væsentligt større, og samtidigt er der et forum, som inkluderer alle i området.

Facebook-gruppen har den ekstra gevinst, at de, der har særlig viden om et område, hurtigt kan dele det. Line forventer, at Facebook-gruppen vil leve videre efter corona-tiden, da forummet fx giver mulighed for at følge op på noget, der er blevet nævnt på seneste klyngemøde.

I denne artikel fra Månedsskriftet fortæller Line Falk Frøkjær, Jonas Hald og Thomas Mosgaard (bestyrelsen i Sommersky Klyngen) mere om deres erfaringer med klyngearbejdet.

På KiAP.dk samler vi løbende de gode eksempler på klyngernes arbejde med kvalitetsudvikling. Læs her bl.a. om de mange indsigter fra et opfølgningsmøde i Solrød Klyngen.

 
Hjælp til virtuelle klyngemøder

I denne tid, hvor der er begrænsede muligheder for at kunne mødes fysisk, tilbyder alle regioner nu hjælp til afholdelse af virtuelle møder. Læs om de enkelte regioners tilbud her:

Region Nordjylland:    Tryk her for at læse mere.

Region Hovedstaden: Tryk her for at læse mere.

Region Midtjylland:     Tryk her for at læse mere.

Region Sjælland:        Tryk her for at læse mere.

Region Syddanmark: Send en mail til sdsi.video@rsyd.dk med emne: ”Klynge fast møderum”, og i mailen oplyse navn på klynge og cvr nr. Herefter vil I modtage et link og videomøderumsadresse, som kan videreformidle til jeres respektive klynge. Spørgsmål til klyngernes virtuelle møderum kan rettes til videosupporten på telefon 76 63 15 00 eller mail: sdsi.video@rsyd.dk.
 
Kap-H har desuden lavet en oversigt over online-mødeværktøjer for almen praksis og samlet gode råd til afholdelse af videomøder: Tryk her for at læse mere.

 
Deltag i test af KiAP’s klyngepakker

KiAP iværksætter efter sommerferien en brugertest af KiAP’s klyngepakker om KOL og diabetes, og af de klyngevisninger af forløbsplansdata, som på sigt vil følge med pakkerne.

Ønsker du at deltage i testen, kontakt venligst chefkonsulent Christian Hollemann Pedersen på telefon: 51 70 11 15 eller mail: chpedersen@kiap.dk.

Testdeltagerne honoreres for deres deltagelse i testen.
Lav jeres egne dataprojekter i klyngen – funktionalitet undervejs

KiAP er i gang med at udvikle en ny funktionalitet på hjemmesiden, der gør det muligt at oprette en bred vifte af forskellige dataprojekter.

Tanken er at give klyngen mulighed for at generere data på områder, hvor der ikke umiddelbart er data tilgængelige (fx om praksisdrift og klinisk praksis). Funktionaliteten skal give klyngerne mulighed for let af kunne indsamle data blandt klyngens medlemmer og få den fremstillet i en overskuelig grafik. I udviklingsplanen indgår følgende muligheder:  

 
 • Spørgeskema. Mulighed for at lave spørgeskemaer internt i klyngen. Det kunne være undersøgelser om en given klinisk, organisatorisk eller administrativ praksis, der så efterfølgende kan danne grundlag for en drøftelse i klyngen. 
 • Audits. Der vil i tillæg til spørgeskemaer blive mulighed for at lave egentlige audits internt i klyngen eller måske sammen med relevante samarbejdspartnere. Herved kan man få belyst forskellige organisatoriske og faglige aspekter af en eksisterende praksis.
 • Holdningsundersøgelser. Hvad er holdningen til en given relevant problemstilling under selve klyngemødet? Mulighed for på klyngemødet at lave en online ’live’ afstemning eller holdningsundersøgelse – ”Hvordan gør I, når I…?”.
 • Kliniske data. I det omfang der i klyngen er behov for et aggregeret klyngeindblik i nogle kliniske data, gives der mulighed herfor. Hvert klyngemedlem vil kunne indtaste nogle aftalte (aggregerede) data om egen patientpopulation. Formularen vil herefter automatisk opsætte og fremstille disse data til en klyngevisning.

Vi forventer at kunne præsentere funktionaliteten sidst på efteråret.
Data og jura i klyngerne – ny vejledning tilgængelig

Hvilke rammer er der for omgang med data i klyngen? Hvornår må jeg sende nogle data om min egen patientpopulation til min klyngekoordinator?

Det er eksempler på nogle af de spørgsmål, vi ved, der dukker op i klyngerne, når man forsøger at indsamle data til at belyse et klinisk forhold blandt klyngens medlemmer. KiAP har sammen med advokatfirmaet Bruun & Hjejle udarbejdet en vejledning til omgang med data i klyngen under hensyn til den gældende lovgivning.

Vejledningen finder du her: Juridiske rammer for data til klyngerne.
Nyt om kurser med relevans for klyngearbejdet

Som bekendt er mange kurser for almen praksis blevet aflyst, herunder også alle PLO-E-kurser – foreløbigt frem mod 8. juni 2020. Det betød, at kurset ”Hvordan får vi mest ud af vores data?”, som skulle være afholdt den 19. marts, blev aflyst. Der er endnu ikke fundet en ny dato for dette overbygningskursus.

Dog er der fortsat åben for tilmelding til kurset ”Klyngekoordinator introdag”, som afholdes den 1. oktober 2020. Flere klynger skifter nu klyngekoordinator og bestyrelse. Dette kursus er specielt tiltænkt nye klyngekoordinatorer eller bestyrelsesmedlemmer. Læs mere og tilmeld dig ved at trykke her.

Vi kan desuden løfte sløret for, at PLO-E planlægger afholdelse af en facilitatoruddannelse til klyngerne. En sådan opkvalificering er meget efterspurgt af særligt klyngekoordinatorer og klyngebestyrelsesmedlemmer, og vi ser frem til at kunne fortælle mere i et fremtidigt nyhedsbrev.
Ny vejledning om skift af klyngekoordinatorer

KiAP har udarbejdet en ny vejledning til skift af klyngekoordinator. Vi hører meget gerne fra jer, hvis I benytter jer af vejledningen og har kommentarer til indholdet.

Du kan finde vejledningen ved at trykke her eller kontakt chefkonsulent Birgitte Harbo på telefon: 27 26 67 54 eller mail: bharbo@kiap.dk.
Husk at opdatere klyngens medlemmer
 
Vi opfordrer jævnligt til at opdatere klyngens medlemmer på kiap.dk. Denne gang handler det dog ikke kun om hensynet til tildelingen af klyngemidler men også om hensynet til den aftalte opfølgning på læger udenfor klynger, der startes op efter sommerferien.

PLO og Danske Regioner, som står for opfølgningen, opfordrer til, at klyngekoordinatoren sikrer sig, at klynges medlemsoversigt er retvisende, så der ikke vil ske en unødig kontakt til læger, som er med i en klynge.

 
Tak fordi du har læst med. Det sætter vi stor pris på.  

Teknisk support:
Telefon: 7196 8844
Mail: Support@kiap.dk

Administration af klynger og brug af klyngepakker:
Telefon: 5170 1115 eller 2726 6754
Mail: Klynger@kiap.dk

Hvis du ønsker at ændre måden du modtager emailsene på, kan du ændre i dine præferencer eller afmelde nyhedsbrevet.
 


This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis · Bartholinsgade 6 · Bygning 24, opgang R, · Copenhagen K 1356 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp