Copy
View this email in your browser
Følg os
Del nyhedsbrev

Nyhedsbrev maj 2019  
I modtager hermed et nyhedsbrev fra KiAP. Nyhedsbrevet vil udkomme med jævne mellemrum, og I vil her kunne følge med i udviklingen af klyngearbejdet med nyt fra bestyrelse og styregruppe, tilbud til klyngerne samt input fra klyngekoordinatorer og klyngemedlemmer mv..

95 % af de praktiserende læger er nu registreret i en klynge. Det er gået langt hurtigere end forventet. Så kæmpe stor ros til jer som har været afgørende for, at klyngerne er kommet så godt fra start. Der er nu i alt 110 klynger fordelt over hele landet. 

I KiAP fylder arbejdet med udvikling af klyngepakker med målepunkter og adgang til kvalitetsdata rigtig meget. Der er nedsat arbejdsgrupper som arbejder på at udvikle klyngepakker med målepunkter indenfor bl.a. kroniske sygdomme, rationel farmakoterapi, sammenhæng og tværsektorielt samarbejde, kontinuitet, arbejdsglæde, trivsel m.fl. og på at sikre relevante og valide data til klyngearbejdet.
 
Sundhedsdatastyrelsen kan på nuværende tidspunkt ikke komme med en præcis dato for, hvornår Ordiprax+ bliver lanceret, men når det sker, vil det blive muligt for klyngekoordinatorerne at trække data på klyngeniveau. Samtidig er KiAP i dialog med RKKP og PLO om muligheden for at lave visninger af RKKP-data på klyngeniveau. På trods af den manglende adgang til klyngedata er mange af klyngerne heldigvis rigtig godt i gang med klyngearbejdet og har enten benyttet regionale klyngepakker, eksempler fra KiAP eller deres helt eget materiale. Det er rigtig godt.

Den 8.-9. oktober 2019 afholder KiAP nationale netværksdage for klyngekoordinatorer og klyngebestyrelser.
Program og tilmelding vil fremgå af KiAPs hjemmeside så snart, det er på plads. 
 
I maj ser vi frem til at deltage på Store Praksisdage i henholdsvis Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Midtjylland samt Nordisk Kongres i juni som afholdes i Aalborg.
 
- Rikke Agergaard, programchef.
KiAP har besøgt SKIL i Bergen, Norge

KiAP har været på besøg hos vores norske søsterorganisation SKIL, Senter For Kvalitet i Legekontor i Bergen.

SKIL blev oprettet i 2014 og har til opgave at støtte og vejlede om kvalitetsudvikling i almen praksis. Vi blev særligt inspireret af at høre om SKIL’s tilbud om E-læringskurser med emner som korrekt udskrivning af antibiotika og medicingennemgang. E-kurserne følges op af møder i mindre grupper.

I SKIL’s kvalitetsprogram arbejder lægerne med nationale indikatorer, som SKIL leverer data for gennem datasystemet Medrave, der også bruges i Sverige. I KIAP ser vi frem til holde kontakten med Norge, og drage nytte af de mange input, vi har fået med tilbage.  

 

Spørgeskema: Hvad har I behov for i jeres klynge?
 

For at kunne levere de rette tilbud til klyngerne har vi brug for at kende de enkelte klyngers behov for understøttelse. Vi har derfor i denne uge tilsendt alle klyngekoordinatorer et spørgeskema, hvor de bliver bedt om at besvare en række spørgsmål om arbejdet i klyngerne, udfordringerne, ønsker og forventninger.

Vores opgave i KiAP er at understøtte klyngerne med tilbud og rådgivning, der skal give dem de bedste muligheder for at kunne fokusere på kvalitetsarbejdet.


Vi håber meget at spørgeskemaet vil blive taget godt imod, da det er helt essentielt for vores tilbud, at vi kender til udfordringerne ude i klyngerne.

Tre spørgsmål til en klyngekoordinator:

I denne måned har vi stillet tre spørgsmål til Mette Karlson, Klyngekoordinator i Østerbroklyngen:

Hvilke emne-/emner har I valgt at arbejde med i klyngen?

 
Vi har indtil videre haft 2 møder. Det ene var stiftende GF og det andet, brugte vi på en definering af klyngen, samt projekt generering. Ud fra en tro på, at der opstår ejerskab, når klyngen selv genererer emner, valgte vi at lave en workshop, hvor klyngens medlemmer skulle byde ind med mulige projekter til fremtidige klyngemøder.

Det kom der følgende projekter ud af: 

1. Fluconazol i almen praksis, øget brug af peroral behandling, øget forekomst af resistens og invasive sygdomme?
2. Kræftpakke henvisninger (dialog med diagnostisk enhed BBH).
3. Kommunale henvisninger, SOFT portalen, ønske om et smidigere samarbejde med kommunen (dialog med kommunen).
4. Antibiotika i almen praksis, er vi opdaterede?
5. Osteoporose i almen praksis
6. Sygemeldinger i almen praksis
 
Der er oprettet grupper til hvert emne ud fra interessefelt og det er meningen at gruppen i et eller andet omfang i samarbejde med bestyrelsen (vi er 4) laver projektbeskrivelse og planlægger selve mødet. 
På næstkommende møde skal vi videre med disse projektbeskrivelser, samt have fluconazol på som emne (projekt lavet ud fra den "skabelon" som findes på KIAP.dk).

Det er meningen, at hele klyngen skal arbejde med de pågældende projekter, som kommer på klyngemøderne efter tur de næste par år. Når projekterne er gennemført, vil vi tage en ny runde med projektgenerering. Nogle af projekterne vil sikkert afføde et ønske om, at vi genbesøger det efter 1-2 år, for at se på data igen eksempelvis ordinationsmønstre eller lignende. 

Hvordan har du oplevet arbejdet i jeres klynge indtil nu?
 
På Østerbro var der tilslutning til en stor klynge. Det giver nogle muligheder, men også nogle udfordringer. Det som vi i bestyrelsen bruger en del krudt på, er at prøve at få oparbejdet en fælles kultur og forståelse i hele klyngen af, hvordan arbejdet i klyngen skal foregå. Vi har haft behov for at få defineret den "fælles platform" vi skal stå på i klyngesamarbejdet. Samtidig er det jo ikke bøjet i neon, hvordan det skal være, så vi er også bevidste om, at det kan ændre sig over tid og det kan give nogle udfordringer ift at skulle være repræsentanter for noget, der ikke er veldefineret endnu.  

Vi prøver at huske på, at vi som bestyrelse har sat os ind i PLO og KiAPs vejledninger for klyngerne, mens resten af klyngens medlemmer næppe har brugt tid på det, og derfor har brug for, at vi videreformidler. Mange af klyngemedlemmerne er også bekymrede for tidsforbruget ifb klyngesamarbejdet.
 
Er der noget særligt ved klyngearbejdet, du gerne vil fremhæve?
 
Vi finder det fordelagtigt at arbejde workshopbaseret på klyngemøderne, når man er en stor klynge.

Det, at vi selv genererer projekter, skaber en god energi. Samtidig så er der en risiko for, at projekterne bliver for store og diffuse. Folk er ikke vant til at arbejde med udfærdigelse og afgrænsning af veldefinerede projektbeskrivelser. Mange af de ting der har betydning for os i vores hverdag i almen praksis, er ikke enkle. Hvis klyngearbejdet skal være meningsfuldt, så må det netop udspringe af de interesser og udfordringer, vi har i hverdagen, hvor vi ser gode muligheder for fælles dialog med vore nære samarbejdspartnere i kommunen og i hospitalssektoren o.l.

 
Vi er i bestyrelsen spændte på at komme i gang med selve projektarbejdet i klyngen. Vi håber, at klyngens medlemmer vil finde det meningsfuldt at deltage aktivt i klyngesamarbejdet.
Lanceringen af Ordiprax+ er udskudt
 

Umiddelbart op til den planlagte lancering af Ordiprax+ den 2. maj opdagede man nogle forhold på den platform, eSundhed, hvor Ordiprax+ skal bo, som kunne have nogle sikkerhedsmæssige implikationer. Man har derfor besluttet at udskyde lanceringen af eSundhed (den lukkede del) og dermed også Ordiprax+. Der er endnu ikke sat dato på, hvornår man forventer en ny lancering. Det er Sundhedsdatastyrelsen, der står bag eSundhed og Ordiprax+. KiAP har udarbejdet en lille introduktion til Ordiprax+, som skulle have været udgivet parallelt med Ordiprax+.
Den kan du læse her.

KiAP har, hvis i ikke allerede har set, lavet en video, hvor Flemming Bro introducerer eksempler på klyngepakker. Eksemplerne kan findes på www.kiap.dk
Dokumentdeling i klyngen via KiAP’s hjemmeside

Flere klyngekoordinatorer har henvendt sig til KiAP med et ønske om muligheden for at dele klyngens dokumenter med de øvrige medlemmer af klyngen. Det er nu muligt via www.kiap.dk. Når man logger ind på kiap.dk med ens sundhedsprofessionelle NemID, vil man under fanebladet ’Klyngeadministration’ få adgang til en funktionalitet kaldet ’Klyngens dokumenter’. Herunder kan medlemmer af klyngen uploade relevante dokumenter for klyngens arbejde. Tanken er, at det kan anvendes som et ”intranet” for klyngen, hvor det kun er medlemmerne af klyngen, der har adgang til dokumenterne.
 
Modulet har på forhånd defineret klyngens dokumenthåndtering ud fra fire overskrifter: Klyngens Vedtægter, dagsordener og referater, Emner til kvalitetsudvikling samt Administration og økonomi. Modulet kan videreudvikles og indeholde flere funktionaliteter hvis det efterspørges, så kontakt gerne KiAP med forslag til ændringer og/eller ønsker til andre funktionaliteter (se kontaktoplysninger nederst i nyhedsbrevet). 
Det var alt hvad vi havde denne gang. Tak fordi du har læst med. 

Skulle du opleve udfordringer er du altid velkommen til at kontakte supporten på 6550 4550 eller support@kiap.dk

Hvis du ønsker at ændre måden du modtager emailsene på, kan du ændre i dine præferencer eller afmelde nyhedsbrevet.

 


This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis · Bartholinsgade 6 · Bygning 24, opgang R, · Copenhagen K 1356 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp