Copy
View this email in your browser
Følg os Følg os
Del nyhedsbrev Del nyhedsbrev

Nyhedsbrev februar 2020 

Kære alle.

Vi håber, I er kommet godt i gang med det nye år. 2019 var året, hvor Danmark blev dækket af kvalitetsklynger. 98 % af de praktiserende læger er nu medlem af en klynge, og eksemplerne, vi har kendskab til, vidner om, at klyngerne er i fuld gang med kvalitetsarbejdet og allerede har dannet sig erfaringer og resultater med kvalitetsarbejdet. Det er stærkt.  

Nu er 2020 i fuld gang, og vi er glade for at kunne fortælle jer, at der er kommet flere varer på hylderne. I har nu mulighed for på www.kiap.dk bag log-in at få praksis- og klyngedata på udvalgte trafik-, og kommunikationsdata og RKKP-data for diabetes. Samtidig er der kommet en ny klyngepakke om arbejdsglæde og trivsel samt understøttende materiale til flere af KiAP’s øvrige klyngepakker. Det kan du læse mere om i dette nyhedsbrev.  

God læselyst! 

Rikke Agergaard, programchef.

Kommunikationsdata er nu tilgængelig på www.KiAP.dk

Klyngerne har nu mulighed for at få et grafisk overblik over omfanget af klyngens kommunikation med det øvrige sundhedsvæsen fx klyngens kommunikation til og fra fysioterapeuter, epikriser fra lægevagten og korrespondancer med hjemmeplejen, ligesom det er muligt at få en visning for den enkelte praksis. 

Læs mere og log in her. 

 

Nyt hjælpemateriale til klyngemøderne

KiAP er i gang med at udvikle hjælpemateriale til KiAP's klyngepakker. Hjælpematerialet, der skal støtte mødelederen i planlægningen og gennemførelsen af klyngemødet, består af en drejebog og en powerpoint. Drejebogen indeholder blandt andet: 

  • En oversigt over hvilke opgaver der er før, under og efter klyngemødet. 
  • Et forslag til program for klyngemødet 
  • En guide til en powerpoint, der er udarbejdet for at klæde mødelederen på til afholdelse af mødet, og som giver mødelederen baggrundsviden og uddybende information om målepunkter og svar på de spørgsmål, der stilles i klyngepakken.  
Når en klynge ønsker at arbejde med én af KiAP’s klyngepakker, kontaktes KiAP, og herefter sender vi powerpoint med aktuelle tal for klyngen og den tilhørende drejebog,

Materialet er tilgængeligt for arbejdet med klyngepakken om trivsel og arbejdsglæde og vil være tilgængeligt for klyngepakkerne om KOL og diabetes pr. 1. april 2020. Bemærk at KiAP leverer data for klyngen til alle fem pakker.  

For yderligere information kontakt klynger@kiap.dk eller Christian Pedersen på 51 70 11 15.

Nyt hjælpemateriale til klyngemøderne - tryk på billedet for at se videoen.

Nyt hjælpemateriale til klyngemøderne

KiAP er i gang med at udvikle hjælpemateriale til KiAP's klyngepakker. Hjælpematerialet, der skal støtte mødelederen i planlægningen og gennemførelsen af klyngemødet, består af en drejebog og en powerpoint. Drejebogen indeholder blandt andet: 

  • En oversigt over hvilke opgaver der er før, under og efter klyngemødet. 
  • Et forslag til program for klyngemødet 
  • En guide til en powerpoint, der er udarbejdet for at klæde mødelederen på til afholdelse af mødet, og som giver mødelederen baggrundsviden og uddybende information om målepunkter og svar på de spørgsmål, der stilles i klyngepakken.  
Når en klynge ønsker at arbejde med én af KiAP’s klyngepakker, kontaktes KiAP, og herefter sender vi powerpoint med aktuelle tal for klyngen og den tilhørende drejebog,

Materialet er tilgængeligt for arbejdet med klyngepakken om trivsel og arbejdsglæde og vil være tilgængeligt for klyngepakkerne om KOL og diabetes pr. 1. april 2020. Bemærk at KiAP leverer data for klyngen til alle fem pakker.  

For yderligere information kontakt klynger@kiap.dk eller Christian Pedersen på 51 70 11 15.

KiAP har udarbejdet en ny klyngepakke om trivsel og arbejdsglæde

KiAP har i samarbejde med praktiserende læge Gunver Lillevang og chefkonsulent Heidi Bøgelund Frederiksen udarbejdet en klyngepakke om trivsel og arbejdsglæde. Klyngepakken giver viden om den aktuelle trivsel og arbejdsglæde i klyngen, og tallene for klyngen sammenlignes med nationale opgørelser. Med udgangspunkt i opgørelserne, lægges der op til at der på klyngemødet arbejdes med, hvordan man kan øge trivsel og arbejdsglæde i klyngen og i den enkelte praksis.   

Med klyngepakken om trivsel og arbejdsglæde følger en række hjælpematerialer, der gør faciliteringen af klyngemødet nem. Klyngen modtager en powerpoint med resultaterne og en udførlig guide til, hvordan mødet kan tilrettelægges. Der følger også uddybende information til hver enkelt slide, som klæder mødelederen på til, at kunne gennemføre mødet. Der bør afsættes tre timer til mødet, hvis man ønsker at benytte hele materialet. 

Kontakt KiAP på klynger@kiap.dk eller Christian Pedersen på 51 70 11 15, hvis I vil høre mere om klyngepakken eller aftale brug af pakken. KiAP skal kontaktes minimum 8 uger før afviklingen af klyngemødet af hensyn til indsamling af data. 

Så er der åben for tilmelding til Inspirationsdagene 2020
 
KiAP sætter igen i år rammerne for to spændende dage med mulighed for masser af ny inspiration til klyngerne. Der vil være faglige oplæg, workshops og inspirerende indslag samt fokus på netværk og erfaringsudveksling.
 
Inspirationsdagene finder sted den 29.-30. oktober 2020 (med start ca. kl. 15.00 den 29. oktober og sluttidspunkt ca. kl. 16.00 den 30. oktober). Den 29. oktober vil der være regionale netværksmøder, hvorefter vi samles over en hyggelig middag med korte inspirationsoplæg. Den 30. oktober vil vi gå mere i dybden med faglige oplæg og workshops.
 
Inspirationsdagene afholdes på: 
Crowne Plaza Copenhagen Towers 
Ørestads Boulevard 114-118 
2300 København S 
 
Pris for deltagelse i arrangementet inkl. forplejning og overnatning: kr. 2.975,-
Det forventes, at klyngen finansierer omkostninger forbundet med deltagelse i arrangementet med klyngemidler, herunder fx tabt arbejdsfortjeneste efter PLO’s gældende konsulenttakst. 

Tilmeld dig her: https://www.tilmeld.dk/kiap2020/ 
 
Tilmeldingsfrist: 1. september 2020.


For spørgsmål til tilmelding kontakt KiAP på sholm@kiap.dk eller på telefon 5151 9114.
Eksempel på klyngernes samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen

Vi har normalt et fast indslag med, hvor vi stiller tre spørgsmål til en klyngekoordinator. Denne gang vil vi gerne sætte fokus på klyngernes samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen, hvorfor vi har taget et eksempel fra vores eget eksempelkatalog med. I denne omgang stiller vi skarpt på Gladsaxe klyngen og deres klyngekoordinator, Thomas Gorlén.   

Hvordan udvælger I emner til klyngemøderne?
Ved vores første møde havde vi besøg af repræsentanter fra KAP-H (Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden), som fortalte om vores muligheder. På det møde lavede vi så gruppearbejde, hvor folk kom med ideer til emner. Her udvalgte vi fire-fem temaer, som vi har fulgt ret loyalt siden. Så det er klyngen i fællesskab, der bestemmer og ikke klyngebestyrelsen.

Hvem har I haft besøg af på jeres klyngemøder?
Vi har haft besøg af KAP-H to gange, om opioider og KOL. Og så har vi haft et møde med kommunen, hvor jobcenteret havde et oplæg. Og på næste møde følger vi op på temaet om opioider med et møde med kommunens rusmiddelcenter. Der har været stort ønske fra klyngen, at kommunen deltog. Faktisk har vi i kommunen tidligere haft tradition for, at der var et årligt stormøde arrangeret af kommunen. Det har vi ændret til, at det i stedet foregår i klyngeregi og dermed mere på vores præmisser  med gruppearbejde osv. Da vi havde besøg af jobcenteret, var temaet samarbejde. Det handlede om at få en forståelse for, hvordan de arbejder og om, hvorfor vi fx nogle gange får attesterne på det ene tidspunkt og nogle gange på det andet tidspunkt. Det er jo vigtigt, at vi forstår, hvordan de tænker, når attesterne udskrives, så det bliver korrekt og til bedst mulig fordel for den enkelte patient. Det var meget nyttigt. I bund og grund så drejer det sig jo om, at vi alle sammen er til for patienternes skyld på den ene eller den anden måde.
 
Hvad har I fået ud af klyngearbejdet indtil nu?
Vi, der sidder og koordinerer i klyngen, oplever, at klyngen er blevet rystet mere sammen. Stemningen er god. Folk er interesseret i at arbejde til møderne, og der diskuteres på kryds og tværs. Jeg oplever, at det har skabt et godt arbejdsklima lægerne imellem. Det er en af hovedfordelene. Jeg synes også, vi har fået et fagligt udbytte. Både på de medicinske emner, hvor vi både får fakta og ser på sit eget udskrivningsmønster, men også på de kommunale temaer, som jo ikke er så datastyret, men hvor man kommer lidt tættere på den kommunale forvaltning, som ellers nogle gange godt kan opleves som en modpart og ikke en medspiller.

Hvordan har I brugt data i klyngearbejdet?
Vi fik data fra KAP-H på emnerne om opioider og KOL. Den enkelte praksis fik sine egne tal, og så har vi diskuteret det hen over bordet. De viste en pæn spredning, som gav os lidt at tænke over. Og det er også mit hovedbudskab: at klyngen skal være et reflektionsrum, hvor man reflekterer over sin egen praksis på baggrund af data og det, man får ind fra andre. Og det har vi helt klart fået ud af det. Vi har ikke sammenlignet data fra et år til et andet. Jeg tror personligt, at det tager lang tid at flytte sig. Jeg tænker, at det vigtigste er, at den enkelte sidder og reflekterer over egen praksis.


Du kan finde flere eksempler på klyngernes samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen her.
KiAP er blevet organisatorisk medlem af EQuiP.

EQuiP arrangerer løbende kvalitetskonferencer. Såfremt fx klyngekoordinatorer eller klyngebestyrelsesmedlemmer ønsker at deltage i nogle af disse konferencer, så kontakt KiAP, da vi gennem vores medlemskab får reduceret pris på et begrænset antal pladser. 

Du kan læse mere om EQuiP her.
Tak fordi du har læst med. Det sætter vi stor pris på.  

Teknisk support:
Telefon: 7196 8844
Mail: Support@kiap.dk

Administration af klynger og brug af klyngepakker:
Telefon: 5170 1115 eller 2726 6754
Mail: Klynger@kiap.dk

Hvis du ønsker at ændre måden du modtager emailsene på, kan du ændre i dine præferencer eller afmelde nyhedsbrevet.
 


This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis · Bartholinsgade 6 · Bygning 24, opgang R, · Copenhagen K 1356 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp