Copy

Fluitende vogels. Rust. Zicht op bomen. Elkaar ontmoeten in een groene oase. 

Voor veel mensen is dit echt uitzonderlijk. De huidige crisis toont het duidelijk aan: natuur in de directe omgeving is essentieel voor het welzijn en de gezondheid van je inwoners.
Een Tiny Forest® ...
✔️ zorgt op relatief korte termijn voor meer natuur in de buurt.
✔️ maakt een gemeente of stad beter bestand tegen de klimaatverandering: de bodem houdt meer water vast, de luchtkwaliteit verbetert en hittestress vermindert.
✔️ vraagt niet veel ruimte. In elke gemeente of stad is er wel een plek voor te vinden.
Niet zomaar een minibos

Betrokken burgers

Schoolkinderen en buurtbewoners planten het bos en dragen er zorg voor. De kinderen komen leren in openlucht en worden groot met hun bos. De buren kunnen niet meer zonder hun groene ontmoetingsplek.

Bloeiende biodiversiteit

Een Tiny Forest® wordt geplant volgens een specifieke plantmethode en met inheemse bomen. Zo vormen ze sneller dan traditioneel aangeplante bossen een waardevol ecosysteem. Vlinders, bijen, vogels en kleine zoogdieren voelen er zich meteen in thuis.

Boost voor de buurt

Natuur maakt mensen gezonder en gelukkiger. Door een Tiny Forest® aan te planten, breng je een gezellig stukje wilde natuur in onze drukke samenleving. Het minibosje brengt een nieuwe dynamiek in de buurt.

"Als lokaal bestuur spelen we in op de internationale tendensen inzake milieu- en natuureducatie en de SDG’s.
Tiny Forest
® past perfect in dit plaatje.”

Walter Brat, schepen voor milieu en duurzame ontwikkeling in Schoten

Waar kan een Tiny Forest® in mijn stad of gemeente? Wat houdt de begeleiding van GoodPlanet in? Hoeveel  kost dit? De eerste drie lokale besturen die zich engageren, krijgen het informatiebord gratis. 

Anna Leonard | project manager Tiny Forest®
tinyforest@goodplanet.be | 0474 11 85 43
Tiny Forest® in mijn stad of gemeente? Ik wil meer weten
De naam Tiny Forest® en bijhorende methodiek zijn exclusief geregistreerd voor de Benelux door IVN Natuureducatie Nederland. GoodPlanet Belgium coördineert Tiny Forest® in ons land in samenwerking met IVN. We zien er samen op toe dat de Tiny Forests die zo genoemd worden ook aan de kwaliteitseisen voldoen.

Downloads - GoodPlanet Belgium           
GoodPlanet Belgium vzw - Edinburgstraat 26, 1050 Brussel - 02 893 08 08
We zijn elke werkdag bereikbaar van 9u tot 12u30 en 13u30 tot 17u.
www.goodplanet.be
RPR Brussel - 0462.923.392

Samen maken we van deze planeet een GoodPlanet
Met jouw steun kunnen we nóg meer mensen inspireren en overtuigen om duurzaam samen te leven. Voor giften vanaf 40 euro bezorgt GoodPlanet je een fiscaal attest.

 
Facebook
Link
YouTube
LinkedIn
Email