Copy

Vooruit blijven kijken

We zijn in onzekere tijden beland. Iedereen ondervindt er op zijn of haar eigen manier hinder van. Veel activiteiten moeten doorgaan en zijn kritiek. Zoals de activiteiten van waterschappen, nutsbedrijven, provincies en gemeenten. Hun assets zijn onmisbaar; ook tijdens deze coronacrisis. Om burgers continu te bedienen blijft goed assetmanagement van groot belang! 

Samenwerken op afstand
Met u als klant werken wij nog steeds samen om uw processen te verbeteren. Wij zijn inmiddels handige gebruikers van tools als Zoom, Skype en Teams. Dit maakt dat we projecten (bijna) normaal kunnen voortzetten. We kijken vooral naar wat er wél kan en zoeken oplossingen voor de problemen die we onderweg tegenkomen. We zijn u als klant dankbaar dat u daar positief in meedenkt.

Klantendag
Om samen met u over het vak te praten en de samenwerking met Pragma toe te lichten, hadden we u nu graag uitgenodigd voor onze klantendag in juni. Deze dag verzetten we naar het voorjaar van 2021. We hopen dat we dan met u in goede gezondheid kunnen terugblikken op 2020 en samen vooruit kunnen kijken. 

Hou vol! Het allerbeste voor u en uw dierbaren.

Namens het team van CMS Asset Management en Pragma,

Luc de Laat

Samenwerken tijdens de coronacrisis

Deze crisis vraagt om aanpassingen in de samenwerking met onze klanten. We denken na over wat er wél mogelijk is en op welke manier. Als voorbeeld een greep uit onze activiteiten. Wellicht inspireert het u.
  • Vitens treft op dit moment voorbereidingen voor certificering op ISO 55001 in de zomer van 2020. De oorspronkelijke planning is nog steeds van kracht. We hebben onlangs samen met de certificatie-instelling de fase 1-audit (documentenanalyse) op afstand uitgevoerd.
  • Bij Provincie Overijssel is medewerkers aangeraden om de beschikbaar gekomen tijd te gebruiken voor het updaten van het kwaliteitsmanagementsysteem. Overleggen en sessies die nodig zijn om het managementsysteem compleet te maken, vinden plaats via Teams.
  • Het implementeren van het beheer- en onderhoudsplan van de Nereda-afvalwaterzuivering van Waterschap Rijn en IJssel in Infor EAM. Hiermee worden de geclusterde looproutes en onderhoudstaken geborgd in het onderhoudsbeheersysteem en is het waterschap in staat om volgens plan de zuivering te beheren en te onderhouden.
  • Stichting Wateropleidingen biedt nu alle cursussen en opleidingen digitaal aan via Zoom. Consultant Marco Aberkrom faciliteert de cursus 'Verkenning assetmanagement en ISO 55000 voor de waterbranche' en de module 'assetmanagement' uit de HTAZ-opleiding. De lesplannen worden aangepast en onderverdeeld in losse webinars met duidelijke interactiemomenten. 
  • Bij interactieve cursussen en workshops op afstand, zoals de cursus 'Bewustwording assetmanagement', zetten wij de softwaretool Miro in. Via Miro wordt kennis overgedragen, worden post-it's geplakt en modellen samen ingevuld op een digitaal whiteboard.
Vragen of sparren over hoe we uw vraagstukken op afstand kunnen invullen? Neem gerust contact met ons op.

Ontwikkeling van Infor EAM voor HHNK

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is verantwoordelijk voor de waterschapstaken in een deel van Noord-Holland. Hiervoor worden assets ingezet die beheerd en onderhouden moeten worden. Daarom maakt HHNK gebruik van het onderhoudsbeheersysteem Infor EAM. Consultants van CMS ondersteunen bij de inrichting en het functioneel beheer van Infor EAM, informatiemanagement en assetmanagement. 
Lees de case

Maintenance Gorinchem verzet naar 1, 2 en 3 december

De beurs stond gepland voor april en is verzet naar 1, 2 en 3 december. CMS en Pragma hopen u dan te mogen ontvangen in stand I03 in de Evenementenhal in Gorinchem. Inschrijven voor een bezoek aan de beurs is mogelijk vanaf begin oktober. 
Lees meer
LinkedIn
Website
U kan uw persoonsgegevens aanpassen of uitschrijven uit deze lijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp