Kesäiset terveiset Vassolta! Ajattelimme jakaa kanssanne muutamat tärkeät nostot, jotka ovat tänä keväänä puhuttaneet aikuissosiaalityön kentällä.

Asiantuntijoidemme kesäaikataulut

1.–17.7. maanantaista keskiviikkoon kello 8.30–10
18.7.–7.8. ei puhelinpalvelua

Lastensuojelun juridinen asiantuntija
8.–12.7. ja 25.–26.7. lomalla

Pelillisyys ja leikillisyys sosiaalityössä

PRO SOS –hankkeessa on kehitetty pelillisyyden ja leikillisyyden toimintatapoja aikuissosiaalityöhön. Pelillisyys, ja joissain tapauksissa leikillisyys, tarkoittaa pelien tavoitteellista käyttämistä tilanteissa, jossa halutaan käsitellä mielekkäällä ja konkreettisella tavalla asiakkaan asioihin tai elämäntilanteeseen liittyviä seikkoja. Usein pelillisyys voidaan liittää videopeleihin tai digitaalisiin peleihin, mutta myös kortti- ja lautapelit ovat hyödyllisiä. Menetelmien tarkoituksena on siirtyminen ongelmalähtöisestä työskentelytavasta voimavaralähtöiseen työskentelyyn, ja niiden avulla on mahdollista tutustua paremmin asiakkaaseen sekä rakentaa uudenlaista luottamusta. Pelillisyyden hyödyntäminen sosiaalityössä on myös valittu osaksi THL:n verkkosivuilla olevaa osallisuuden edistämisen mallit –kokonaisuutta.
Pelillisyys ja leikillisyys lisäämässä osallisuutta
- uudenlaiset valtasuhteet asiakkaan ja työntekijän välillä
- tasa-arvoisempi kohtaaminen; molemmat ovat toimijoita
- turvallinen ilmapiiri - pelaaminen mahdollistaa myös vain seuraamiseen ja mukana olemiseen
- vuorovaikutus ja asiakkaan äänen kuuleminen
- itseilmaisu myös muilla keinoilla kuin puhumalla onnistuu
- jaettu yhteinen käsitys asiakkaan elämäntilanteesta ja sen yhdessä arviointi
- auttaa näkemään vahvuuksia ja kiinnostuksenkohteita
- yhteisöllisyys ja yhdessä olon kokemus: pelin ja leikin kautta syntyy spontaania ryhmäytymistä
Lue aiheesta lisää:
PRO SOS -hankkeen nettisivuilta,
Soccan sivuilta tai 
lue THL:n juttu aiheesta!
Klikkaa katsoaksesi Verson tuore videotuotos kokemusohjauksesta.

Kokemusohjaus on asiakkaan kanssa yksilöllisesti ja tavoitteellisesti tehtävää työtä, jota tekee kokemusohjaaja. Kokemusohjaajalla on omakohtainen kokemus kuntoutumisesta ja toipumisprosessista. Suurin ero vertaisuuteen on vastuu: kokemusohjaaja on vastuussa asiakkaansa asiakasprosessista. Lisäksi asiakasprosessi keskittyy asiakkaan arjen haasteisiin sekä kokemustiedon rajatusti ja tarkoituksenmukaisesti käyttämiseen.
Kokemusohjaus on jalkautuvaa, asiakaslähtöistä ja matalan kynnyksen palvelua, jossa on läsnä kokemustietoon perustuva asiantuntijuus, mutta myös vertaisuus. Kokemusohjaus on myös joustavaa palvelua, jossa pyritään huomioimaan asiakkaan elämäntilanne yksilöllisesti. Asiakkaiden näkökulmasta kokemusohjaus on yksilöllistä, tavoitteellista ja suunnitelmallista työtä, jossa asiakkaan tarpeet ja tavoitteet ovat keskiössä.
Katso lisää PRO SOS -hankkeen sivuilta tai sosiaalialan osaamiskeskus Verson nettisivuilta!

Palvelutarpeen arvioinnin käsikirja

"Palvelutarpeen arviointi on sosiaalihuoltolain alainen palvelu, jota ei laissa ole kuitenkaan erityisen tarkkaan määritelty. Tämän johdosta sosiaalityötä tekevillä on ollut tarve saada lisää tietoa siitä, miten palvelutarpeen arviointia voidaan tehdä ja millaisia asioita eri organisaatioissa tulee ottaa huomioon."
Näkökulmia palvelutarpeen arviointiin -käsikirja kokoaa yhteen palvelutarpeen arvion merkityksiä ja näkökulmia liittyen aikuissosiaalityöhön. Käsikirja käy läpi palvelutarpeen arvioinnin taustaa ja siihen liittyvää prosessia. Teoksessa kuvataan myös muutamia työmenetelmiä ja näkökulmia arvion tekemiseen sekä pohditaan palvelutarpeen arvioinnin merkitystä monialaisessa yhteistyössä ja verkostoissa. 
Lue koko teos täältä!
Kurkkaa uusimmat videot Vasson Youtube-kanavalta

Aikuissosiaalityön kuvasto sidosryhmille

Keväällä julkaistu aikuissosiaalityön esite on nyt luettavissa ja tulostettavissa myös sähköisenä versiona. Sidosryhmille tarkoitettu esite kuvaa aikuissosiaalityön roolia sosiaali- ja terveyspalveluiden kentällä sekä selkeyttää aikuisten kanssa tehtävän sosiaalityön lakisääteisiä ja eettisiä lähtökohtia.
Tutustu esitteeseen!
Copyright © 2019 Oy Vasso Ab

Haluatko määrittää mitä sähköposteja saat meiltä?
Voit päivittää asetuksesi tai lopettaa uutiskirjeen tilauksen.

Email Marketing Powered by Mailchimp