Copy
View this email in your browser

Beste collega's 

Hierbij presenteren wij u de eerste nieuwsbrief van het jaar 2020, maar ook mijn eerste voorwoord als voorzitter van de VSHO. Allereerst wens ik u allen een mooi en vooral een gezond 2020 en hoop ik dat we met elkaar verder kunnen bouwen aan een herkenbaar VSHO dat staat voor de belangenbehartigingen voor de scholen met een horeca,  bakkerij en recreatie opleiding.

Met als belangrijkste speerpunten:

  • culinaire vakwedstrijden vmbo
  • scholingsdagen
  • doorlopende leerlijn vmbo------mbo

Met als doel om samen een verbindende, krachtige beroepsonderwijskolom te realiseren. Waarbij de essentie van de missie ligt op “samen” en op “verbinden”, waarmee de VSHO er de nadruk op legt dat de scholen samen voor deze opgave staan. De VSHO stimuleert met haar activiteiten dat onderwijsmedewerkers in de scholen geïnspireerd raken om de beroepskolom nog beter te maken

Met de knowhow binnen onze stichting hopen wij u op maat te kunnen bedienen daar het gaat om goed en herkenbaar HBR beroepsonderwijs. Onze vernieuwde website is sinds kort in de lucht en houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en activiteiten van de VSHO.

Laten we met elkaar staan voor goed en herkenbaar HBR onderwijs.

Arjan Houwaart
Voorzitter VSHO

Horeca vakschool Rotterdam

Op 22 november heeft een delegatie van MBO Raad, VO-raad en OCW een werkbezoek gebracht aan de horecavakschool in Rotterdam. Op deze school volgen bijna 300 vmbo-leerlingen, vanaf klas 1 horecaonderwijs. Ze leren er koken, bakken, serveren, gastvrouw of -heer zijn en activiteiten organiseren. Dat alles in een levensechte omgeving met een echte bakkerij, een professionele keuken en een restaurant waar mensen uit de buurt graag gebruik van maken. (lees verder)

VSHO Scholingsdagen

Beste collegae, docenten HBR en MBO horeca gerelateerd,

Wij willen u er nogmaals op attent maken dat de inschrijvingen voor de scholingsdagen is geopend!

Op onze vernieuwde website vsho.nl kunt u gemakkelijk naar deze scholingsdagen toe, en inzien welke u van de 15 dagen het beste past. 

Toegevoegd na de start, zijn de Japanse dagen bij YAMA Utrecht. Afgelopen jaar zijn deze niet doorgegaan wegens een motorongeluk van de docent, is gelukkig geheel hersteld, u kunt zich hiervoor nu dus wederom gaan inschrijven. (zijn erg populair)

Wacht niet te lang met inschrijven, vol is vol,  mogelijk bij een te laag aantal deelnemers halen we de betreffende cursusdag van de lijst.

Onze vraag is ook of u dit wilt delen met collegae, die mogelijk deze info niet ontvangen.
Voor de goede orde, deze dagen zijn voor docenten van het vmbo en het mbo
Maak gebruik van u scholingsgelden, ontwikkel gelden, en innovatiegelden, het ministerie wil dit ook graag, en heeft er dus geld voor over.

Wij zien u inschrijvingen tegemoet

Vriendelijke groet;
Gertjan Sneekes
Coördinator scholingsdagen VSHO
0623999499

Overleg tussen platform CvTE, Cito en de VSHO.

Op donderdag 23 januari tijdens de eerste VSHO vergadering van het jaar 2020 was er overleg tussen platform CvTE, Cito en de VSHO, tijdens dit overleg is het onderstaande verslag ontstaan.

Het HBR-examen in de huidige vorm is de aanleiding voor dit overleg:

Het platform, CvTE en Cito signaleren dat veel examinatoren bij de voorbereiding op en afname van de profielvak-cspe’s HBR (met name BB en KB) in de huidige vorm, een hoge en complexe organisatie last ervaren.  

Vertrekpunt CvTE en Cito zien binnen de gestelde randvoorwaarden mogelijkheden voor een (deels) andere invulling van het cspe waardoor de organisatie last gereduceerd kan worden.

Mogelijke oplossingen voor het beperken van de organisatie last willen we graag met het veld verkennen om zo tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen. Van de te creëren gelegenheid zouden wij ook gebruik willen maken andere aandachtspunten met de docenten te bespreken: 

  • het beeld dat recreatie (onevenredig) veel aandacht zou krijgen in het cspe;

  • het gehanteerde correctiemodel; met name de daarin opgenomen scheve schalen modellen. Examinatoren ervaren deze vaak als problematisch, te strak neergezet. Immers de kandidaat doet een aantal ‘dingen’ toch ook goed;

  • door de examinatoren ingebrachte punten. 

  • Hoe verder?

  • Om met het veld in gesprek te kunnen gaan wordt het platform verzocht, in afstemming met Cito en CvTE, een aantal (regio)bijeenkomsten met/van/voor scholen en haar examinatoren te organiseren, waarbij bovengenoemd onderwerp(en) centraal staat(n). De visie en inbreng van de docenten/examinatoren HBR is daarbij van groot belang. 

  • De (regio)bijeenkomsten zouden zo mogelijk plaats moeten vinden in het najaar van 2020. Vooraf aan deze bijeenkomsten wordt er voor de zomer een schriftelijke raadpleging gedaan.

Examen festival. 
Op 9 en 10 maart vind het 4e Examenfestival plaats in Bunnik. Dit wordt georganiseerd in samenwerking met CvTE en Cito. Een bijeenkomst waarin voorlichting en inspiratie rond het centraal- en het schoolexamen in het vmbo centraal staat. (lees verder)

Samenwerking Grand Hotel Huis ter Duine en KTS Voorhout.
Nog voor de jaarwisseling is de handtekening gezet voor de nieuwe samenwerking tussen Grand Hotel Huis ter Duin en KTS Voorhout. Arjan Houwaart, Teamleider leerjaar 3/4 HBR en Stephan Stokkermans, Managing Director Grand Hotel Huis ter Duin, deden dit onder toeziend oog van leerlingen, ouders, pers en genodigden in het vijf sterren hotel. (lees verder)

HERHAALDE OPROEP VMBO EN MBO SCHOLEN

Doordat de website geheel vernieuwd is en op het tabblad alles deelnemende scholen vermeld staan. Kan het zijn dat uw school geen juiste omschrijving heeft. Ga naar de website van de VSHO deelnemende scholen en check daar of de school er correct op vermeld staat (URL, adres, logo etc.) indien dit niet zo is meld dit aan secretariaat@vsho.nl als er iets aangepast moet worden. Indien je collega's geen VSHO nieuwsbrief ontvangen geef dan naam en mailadres van collega voor wie deze nieuwsbrief (ook) interessant is aan hetzelfde adres door...
Instagram
VSHO Facebook pagina
VHSO Scholingsdagen
Mail VSHO secretariaat
Je ontvangt deze mails omdat je mail geregistreerd hebt bij de VSHO of hebt aangegeven
deze mails te willen ontvangen. Vanwege wettelijke eisen heb je de mogelijkheid om je profiel te wijzigen of om je uit te schrijven.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stichting VSHO · Merkesschans 7 · Zoetermeer, 2728GT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp