Copy
View this email in your browser

Welkom bij de eerste VSHO nieuwsbrief

Beste collega's 

Allereerst een heel warm welkom bij de eerste digitale nieuwsbrief van VSHO. Wij zijn als nieuw bestuur druk bezig met een aantal veranderingen. De eerste verandering is de nieuwsbrief die wij maandelijks gaan versturen zodat u up-to-date blijft van alles wat betrekking heeft op ons horeca-onderwijs. De tweede verandering is de website die door Theo Muller een hele nieuwe frisse uitstraling heeft gekregen. De derde verandering is het bestuur waarbinnen verschillende wisselingen hebben plaatsgevonden. En als laatste de nieuwe data voor de scholingsdagen. Dit alles is te lezen in deze nieuwsbrief. Als u zelf artikelen heeft, die u graag onder de aandacht wil brengen bij collega's, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Wij staan op voor vernieuwing en input waar nodig.

Waar staat VSHO voor?

VSHO is de Stichting Vereniging van Scholen met een Horeca-Opleiding. De stichting is opgericht in 1988 als vereniging en in 1996 omgezet in een stichting. Het doel van de stichting is de belangen van het horeca-onderwijs gemeenschappelijk te behartigen. De VSHO richt zich op VMBO, MBO en HBO (de beroepskolom) met als doel:

  • Het bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen scholen met een horeca-opleiding.
  • Het bevorderen van de professionaliteit van het horeca-onderwijs.
  • Het doen/laten organiseren van conferenties, seminars en studiereizen.

VSHO verricht in de meest ruime zin van het woord alles wat met genoemde punten verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn.

VSHO Scholingsdagen

Afgelopen schooljaar waren de scholingsdagen een gigantisch succes. Onder toeziende oog van Gert-Jan Sneekes verliepen deze dagen heel soepel. Ook dit schooljaar is Gert-Jan wederom druk bezig met verschillende leveranciers, partners en vakcollega's om een mooi opleidingsaanbod voor u neer te zetten. Kijk snel op het tabblad scholingsdagen op de VSHO-site voor het meest actuele aanbod en schrijf je in voor één van de workshops. 

Ontwikkelingen bij VSHO 

Uit eerdere informatie heeft u kunnen vernemen dat een aantal MBO-scholen VSHO heeft verlaten. Deze MBO-scholen zijn van mening dat o.a. de doorstroom van VMBO naar MBO regionaal geregeld moet worden. Dit terugtreden heeft ertoe geleid, dat de zittende MBO-bestuursleden zijn teruggetreden. De VMBO-afgevaardigden binnen VSHO hebben besloten om VSHO en het VMBO Platform Horeca,  Bakkerij en Recreatie om te vormen tot één organisatie: VSHO HBR.

In deze organisatie zijn/blijven de belangen van het VMBO HBR gewaarborgd. 

Er zijn MBO-scholen die te kennen hebben gegeven lid te willen blijven van de VSHO. 

Door deze gewijzigde situatie heeft het nieuwe VSHO-bestuur besloten om de regionale indeling van het VMBO Platform HBR te ontbinden; de regio’s kunnen desgewenst zelfstandig en onafhankelijk hun activiteiten voortzetten.

Het bestuur van VSHO is bezig om de nieuwe organisatie verder vorm te geven. De statuten van VSHO worden aangepast en er wordt gewerkt aan een nieuw beleidsplan.

Geheel vernieuwde en overzichtelijke website

Afgelopen tijd is Theo Muller docent bij SG Newton in Hoorn en actief lid bij VSHO als webredacteur druk bezig geweest met het restylen van de website. Kijk snel op www.vsho.nl of klik hier

 

Vermelding MBO en VMBO scholen

Doordat de website geheel vernieuwd is en op het tabblad alles deelnemende scholen vermeld staan. Kan het zijn dat uw school geen juiste omschrijving heeft. Ga naar de website van de VSHO deelnemende scholen en check daar of de school er correct op vermeld staat (URL, adres, logo etc.) indien dit niet zo is meld dit aan secretariaat@vsho.nl als er iets aangepast moet worden. Indien je collega's geen VSHO nieuwsbrief ontvangen geef dan naam en mailadres van collega voor wie deze nieuwsbrief (ook) interessant is aan hetzelfde adres door...
Samenstelling van het bestuur van VSHO HBR per 1 september 2019
  • De heer Arjan Houwaart: voorzitter, ambassadeur Vernieuwing VMBO.
  • De heer Sjaak Waasdorp: secretaris, contactpersoon organisaties als Cito, CEVO en SPV.
  • De heer Leo van Gerven: penningmeester, portefeuille scholingsdagen VSHO.
  • De heer Sweder Bosch: lid, portefeuille vakwedstrijden.
  • De heer Robert van der Roest: lid, portefeuille pr en communicatie.
  • De heer Johan Lapidaire: uitvoerend secretaris.
Voor contact met één van de bestuursleden klik hier voor mail hun mail adres.
Instagram
VSHO Facebook pagina
VHSO Scholingsdagen
Mail VSHO secretariaat
Je ontvangt deze mails omdat je mail geregistreerd hebt bij de VSHO of hebt aangegeven
deze mails te willen ontvangen. Vanwege wettelijke eisen heb je de mogelijkheid om je profiel te wijzigen of om je uit te schrijven.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stichting VSHO · Merkesschans 7 · Zoetermeer, 2728GT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp