Copy
Uutiskirje ~ Nyhetsbrev ~ Newsletter
1/2021

~ Pia Lindvall ~
Voice and Wellbeing

In English ~ Please scroll down, Thank You
Kiitos kaikille ihanille asiakkaille, uudet ja vanhat, luottamuksesta ja asiakkuudesta! Vuoden aikana on tapahtunut paljon, ja se koskettaa minua sydänjuuria myöten että olen saanut olla teille tukena, apuna ja hoitajana tämän uuden mullistuksen aikana. Yksityishoidot ovat olleet suosiossa, sekä Porvoossa että Helsingissä, ja erityisesti Kvanttihypnoosi on ollut vuoden alussa monille suureksi avuksi. Kvanttihypnoosissa, niinkuin kaikissa antamissa hoidoissa, ydin on yhteys oman itseensä korkeampaan johtoon, täten on kaikki oikein juuri sinulle. 

Kesäkuussa pidän taas pitkästä aikaan tapahtumia Helsingin Auringonsillassa:
10.6.2021 Äänipiiri ~ Hoitava Ääni, työpaja jossa tutustutaan äänen syvään vaikutukseen kehoon, mieleen ja sieluun. 
21.6.2021 Äänimatka ~ SoundHealing, Ryhmähoito jossa voit vain levätä, olla vain, ja antaa sielusi viedä sinut matkalle. 
Sydämellisesti tervetuloa mukaan!

Uutuushoidot ovat Prananadi Healing ~ Tiibetiläinen healingmuoto sekä Raindrop Technique ~ Raindrop on yhdistetty hoitomuoto joka Gary Young on luonut eri hierontatekniikoista käyttäen Young Living eteerisiä öljyjä. 

Kaipaatko lisää hyvinvointia arkeesi? Kotisivuillani löydät Ostosnurkasta pientä kivaa kristalleja, koruja ym. Olen myös Young Living Essential Oils ~ jällenmyyjä sekä sponsori mikäli tunnet kutsun eteeristen öljyjen maailmaan. Itse koen että puhtaat eteeriset öljyt ovat tuonut voimaa, tietoisuutta, rentoutta ja hyvinvointi jokapäiväisen elämään. Young Living Eteeriset öljyt ovat mahtavat työkumppanit myös hoitoalalla sekä meditointi ja healingprosessoinnissa. 

Ihanaa loppukevättä ~ Toivottavasti Nähdään Pian! 
Tack till alla underbara kunder, nya och gamla, för ert förtroende och för att ni är trogna kunder!  Mycket har hänt under året och det berör mig djupt i hjärtat att jag har kunnat vara till stöd, hjälp och som vårdgivare under denna nya omvälvande tid. Privata behandlingar har varit populära, både i Borgå och Helsingfors, och i synnerhet Kvanthypnos har varit till stor hjälp för många i början av året.  I kvanthypnos, som vid alla behandlingar som jag ger, är kärnan en koppling till din egen inre högsta ledning, så allt är rätt just för dig.

I juni kommer jag, efter en lång paus, att hålla evenemang på Auringonsilta i Helsingfors:
10.6.2021 Sångcirkel  ~ Vårdande Toner, en workshop för att utforska den djupa effekten av rösten på kropp, sinne och själ.
 20/6/2021 Ljudresa ~ SoundHealing, gruppbehandling där du bara behöver vila, bara vara och låta din själ ta dig med på en resa.
Hjärtligt välkommen med!

Nya behandlingar är Prananadi Healing ~ Tibetansk Healing Form och Raindrop Technique ~ Raindrop är en kombinerad behandling skapad av Gary Young från olika massagetekniker med Young Living eteriska oljor.

Behöver du mer välmående i ditt dagliga liv?  På min hemsida hittar du små fina kristaller, smycken etc. i Shoppinghörnet. Jag är också återförsäljare samt sponsor av Young Living Essential Oils om du känner dig dragen till en värld av eteriska oljor.  Personligen känner jag att rena eteriska oljor har hämtat med sig styrka, medvetenhet, avkoppling och välbefinnande i vardagen.  Young Living eteriska oljor är också bra samarbetspartner inom vård såväl som meditation och healingprocesser.

Jag önskar er en underbar fortsättning på våren ~ Hoppas vi ses snart!
Vastaanotto / Mottagning / WellbeingCenter: 
• Auringonsilta, Helsinki / Helsingfors
• Borgå / Porvoo
• Etänä / På Distans / Distance

Ajanvaraus / Tidsbokning / Bookings
Tapahtumat ~ Evenemang ~ Events
To/Thur 10.6.2021 klo 18.30-20
Auringonsilta, Helsinki 
Pursilahdenranta 2d, 00980 Helsinki 
(Aurinkoranta / Solstranden)


Äänipiiri ~ Hoitava Ääni / Työpaja

Sångcirkel ~ Vårdande Toner / Workshop

Singing Circle ~ Caring Voice / Workshop

30€/25€

Varaa Paikkasi / Boka Plats / Book Your Space 

Tapahtumaan / Till Evenemanget / To the Event
Ma / Må / Mon 21.6.2021 klo 19-20.30
Auringonsilta, Helsinki 
Pursilahdenranta 2d, 00980 Helsinki
(Aurinkoranta / Solstranden)

Äänimatka ~ SoundHealing 
Kesäpäiväseisauksen Värähtelyissä

Ljudresa ~ SoundHealing 
i Sommarsolståndets Vibrationer

Soundtravel ~ SoundHealing 
in the Vibrations of Sommer Solstice


25€

Rajoitetusti paikkoja / Begränsat antal platser / Limited amount of participants

Varaa Paikkasi / Boka Plats / Book Your Space 

Tapahtumaan / Till Evenemanget / To the Event

 
 
In English
Thank You
 to all you wonderful customers, new and old, for your trust and for being loyal customers! A lot has happened during the year and it touches me deep in my heart that I have been able to be of support, help and as a caregiver during this new transformative time.  Private treatments have been popular, both in Porvoo and Helsinki, and Quantum Hypnosis in particular has been of great help to many at the beginning of the year.  In quantum hypnosis, as with all treatments I give, the core is a connection to your own inner highest leader, so everything is right for you.
 

In June, after a long break, I will be holding events at Auringonsilta in Helsinki:
10.6.2021 Singing Circle ~ Nurturing Tones, a workshop to explore the deep effect of the voice on body, mind and soul.
21.6.2021 Sound travel ~ SoundHealing, group treatment where you just need to rest, just be and let your soul take you on a journey.
Welcome!

New treatments are Prananadi Healing ~ a Tibetan Healing Form and Raindrop Technique ~ Raindrop is a combined treatment created by Gary Young from various massage techniques with Young Living essential oils.

Do you need more well-being in your daily life?  On my website you will find small fine crystals, jewelry etc. in the Shopping Corner.  I am also a reseller and sponsor of Young Living Essential Oils if you feel drawn to a world of essential oils.  Personally, I feel that pure essential oils have brought with them strength, awareness, relaxation and well-being in everyday life.  Young Living essential oils are also good partners in care and treatments as well as meditation and healing processes.
 
 I wish you a wonderful continuation in the spring ~ Hope to see you soon!

 
Ota Yhteyttä / Ta Kontakt / Take Contact
Facebook
Website
Email
https://www.facebook.com/voiceandwellbeing https://www.facebook.com/voiceandwellbeing
Forward Forward
Copyright © 2021
Fma / Tmi Pia Lindvall
Pia Lindvall ~ Voice and Wellbeing
All rights reserved.

 
www.pialindvall.com

Saat uutiskirjeen jos olet, tai olet ollut jollain tavalla, minun asiakkaana. Voit halutessasi helposti lopettaa uutiskirjeen tuloa. Kiitos kun olet! 

Du som är eller har varit min kund på ett eller annat sätt får detta nyhetsbrev. Du kan lätt avsluta nyhetsbreven om du så väljer. Tack för att du är! 

You receive this Newsletter when you are or you’ve been my customer in one or several occasions. You can easily inscribe from the mail list if you so choose. Thank you for being! 
 
Our mailing address is:
pia.lindvall@gmail.com

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list. 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Pia Lindvall - Voice and Wellbeing · Sibeliusbulevarden 11-13 E 41 · Borgå 06100 · Finland

Email Marketing Powered by Mailchimp