Copy
View this email in your browser
e-Bilten - mart 2021.
Mi brinemo o budućnosti naše prošlosti
Konferencija će biti održana onlajn. 
U okviru projekta "Holokaust, evropske vrednosti i lokalna istorija", u saradnji sa Arhivom Vojvodine, i uz učešće velikog broja međunarodnih stručnjaka, 27. aprila 2021. godine Terraforming organizuje konferenciju "Mikroistorije i evropski karakter Holokausta".
Grafička novela "Iz kasa u galop"
Na Međunarodni dan Roma, 8. aprila, biće predstavljena grafička novela "Iz kasa u galop" o stradanjima Roma u Drugom svetskom ratu. Grafičku novelu je razvio Terraforming u saradnji sa nizom lokalnih arhiva, muzeja, stručnjaka i ilustratora.

Ostale vesti

  • U okviru Terraforming međunarodnog projekta TAS Migration Labs 22. februara 2021. održana je četvrta po redu radionica pod nazivom “Lažne vesti o migrantima i migracijama”.
  • Objavljen je e-Bilten br. 8 projekta TAS Lab o migracijama.
  • Terraforming učestvuje u novom međunarodnom projektu “MemAct! - Sećanje, učešće i aktivna građanska odgovornost” u okviru EU programa "Evropa za građane". Projekat se bavi pitanjima memorijalizacije Holokausta u različitim sredinama, i u okviru istorijskih iskustva koja na različite načine povezuju Austriju, Nemačku, Poljsku, Slovačku i Srbiju.

 

Twitter
Facebook
YouTube
Instagram
Website
Copyright © 2021 Terraforming NGO, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp