Copy
View this email in your browser
e-Bilten - April 2021.
Mi brinemo o budućnosti naše prošlosti
Govornici na konferenciji "Mikroistorije i evropski karakter Holokausta"
Arhiv Vojvodine i Terraforming vas pozivaju na konferenciju "Mikroistorije i evropski karakter Holokausta" koja će biti održana 27. aprila 2021. godine.
Konferencija je organizovana u okviru projekta "Holokaust, evropske vrednosti i lokalna istorija". 
Više o koferenciji, kao i njen program, možete videti ovde.
Registracija
Učešće na MemAct! konferenciji je besplatno.
MemAct! je projekat u kom učestvuju, Muzej moderne umetnosti iz Linza, Muzej Galicijskih Jevreja iz Krakova, Pedagoški univerzitet iz Linca, Memorijalni muzej u Harthajmu u Austriji, EDAH.o.z, Zajednička mreža za demokratiju I kosmopolitizam u Saksoniji i Terraforming, sa ciljem da istraže prepreke i nove mogućnosti u transnacionalnom i participativnom učenju o Holokaustu.
U fokusu su istorijski događaji, memorijalni centri i muzeji u Austriji, Nemačkoj, Poljskoj i Srbiji, kao i institucije obrazovanja i pedagoški centri.
Inauguralna konferencija MemAct! projekta o izazovima u obrazovanju o Holokaustu će biti održana 20. i 21. aprila.
Program i registracija
  • Terraforming završava novi prilog zbirci grafičkih novela Ester. Ovoga puta, novela "Iz kasa u galop" se bavi životom Roma pre Drugog svetskog rata, kao i stradanjem Roma u Sremu pod Nezavisnom državom Hrvatskom i u okupiranom Beogradu.
  • Započeli smo novi međunarodni EU projekat pod nazivom "Hannah". Sa partnerima iz Grčke, Nemačke i Poljske, među kojima su i Jevrejski muzej Grčke u Atini, Muzej Galicijskih Jevreja iz Krakova, Centropa iz Hamburga i JKPV iz Drezdena. U okviru projekta razvijaće se nova međunarodna platforma za borbu protiv antisemitizma i edukaciju o Holokaustu.
  • Terraforming je pre nekoliko dana na godišnjoj sednici skupštine EuroClio - evropske asocijacije za nastavu istorije, primljen kao punopravni član organizacije. Trudićemo se da u ovoj međunarodnoj mreži pronađemo nove partnere, kao i da učimo i razmenjujemo znanja i iskustva u oblasti edukacije o Holokaustu.
Twitter
Facebook
YouTube
Instagram
Website
Copyright © 2021 Terraforming NGO, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp