Copy
View this email in your browser
e-Bilten Jul 2021.
Čuvajmo budućnost naše prošlosti
Pedagoški fakultet u Somboru

Saradnja sa Pedagoškim fakultetom u Somboru

U okviru MemAct! projekta Terraforming sarađuje sa Muzejem moderne umetnosti iz Linca, Memorijalnim muzejem Harthajm, Pedagoškim fakultetom univerziteta u Lincu pod vođstvom ekspertskog tima u kojem su između ostalih i eminentni eksperti Paul Salmons i Wolfgang Schmutz. Projekat fokusira na razvoj i primenu participativnih metoda učenja o Holokaustu. Nedavno smo u okviru projekta započeli saradnju i sa Pedagoškim fakultetom u Somboru. Naša zajednička ideja je da permanentno inkorporišemo učenje o Holokaustu u programe pedagoških studija, na čemu počinjemo raditi od sledećeg semestra.
Snimanje intervjua u studiju VAV u Novom Sadu

Intervjui sa drugom generacijom

U okviru projekta Hannah: Challenging & Debunking Antisemitic Myths, u saradnji sa Jevrejskim muzejem Grčke, Terraforming je snimio prve u nizu intervjua sa drugom generacijom preživelih Holokausta u Srbiji. Naši sagovornici bili su Olga Andraši i Mirko Stefanović iz Novog Sada. Razgovarali smo o njihovom detinjstvu, porodici, životu Jevreja pre, za vreme i posle Holokausta, kao i o antisemitizmu danas.
"Dikh he na bister“ – "Gledaj i ne zaboravi" okuplja mlade Rome i one koji nisu Romi da nauče više o genocidu nad Romima tokom Drugog svetskog rata.

Dikh He Na Bister 

U okviru serije seminara Dikh He Na Bister Online - Sećanje na Holokaust,pripovedanje i edukacija u digitalnom kontekstu, direktor Teraforminga Miško Stanišić je 7. jula učesnicima onlajn radionice održao predavanje o upotrebi grafičke novele u edukaciji o Holokaustu i drugim stradanjima u Drugom svetskom ratu. Tom prilikom, predstavio je i novu grafičku novelu o stradanju Roma pod nazivom "Iz kasa u galop" na kojoj Terraforming trenutno radi.

Ostale vesti:

Twitter
Facebook
YouTube
Instagram
Website
Copyright © 2021 Terraforming NGO, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp