Copy
Vereniging van Reumapatiënten Den Haag e.o. , Mexicosingel 52, Den Haag

RPV Den Haag Nieuwsflits 3 (december 2019)

Beste leden,

Namens alle bestuursleden bedanken wij iedereen die er met ons samen een mooi en gedenkwaardig jubileumjaar van gemaakt heeft!
 
In deze derde Nieuwsflits van RPV Den Haag o.a. een terugblik op de Kerst High Tea, Hydro- en Bechterew therapie rond de feestdagen, de toekomst van ons Contactblad en nog veel meer.

Prettige feestdagen en een mooi 2020.
 
Redactie Nieuwsflits
In memoriam

Joke de Graaff-Grootveld
Deze maand bereikte ons het droevige bericht, dat ons erelid en mede-oprichtster van RPV Den Haag is overleden in de leeftijd van 99 jaar.
Joke de Graaff heeft heel veel voor onze vereniging betekend en bleef ook na haar aftreden betrokken bij het wel en wee ervan. Dit jaar was zij nog aanwezig bij de viering van het 40-jarig bestaan.

 
Niek Beekman
Nog meer droevig nieuws: in dezelfde week vernamen wij, dat ook Niek Beekman is overleden op 99 jarige leeftijd.
Helaas kunnen we meestal niet stilstaan bij het overlijden van niet-leden, maar vanwege zijn jarenlange inzet voor de vereniging, onder andere voor de timmerclub, maken we voor Niek graag een uitzondering.
 
In het eerstvolgende Contactblad zullen wij extra aandacht besteden aan deze twee bijzondere mensen en hun betekenis voor de RPV. Wij wensen allen die hun dierbaar waren sterkte en kracht bij het verwerken van dit verlies. Er is nooit een goed moment om te gaan!

Kerst High Tea

Op dinsdag 10 december 2019 sloten we het RPV-jubileumjaar af met een druk bezochte Kerst High Tea bij Restaurant PEX.
Meer dan 100 deelnemers konden genieten van hartige en zoete gerechten en van de kunsten van tafelgoochelaar Roman Sudesh.
Ook de muzikale verrassing werd op prijs gesteld: dirigent Oz Shasha en zijn muzikale begeleider Peter Dingemans smeedden onze stemmen aaneen tot een mooi kerstkoor!

Zie ook onze Facebook-pagina.
 
Geen hydro- en bechterew therapie i.v.m. de feestdagen

Basalt Revalidatie vanaf maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
HMC Bronovo op woensdag 25 december 2019 en woensdag 1 januari 2020.
Steenvoorde: op donderdag 26 december 2019. Donderdag 2 januari 2020 WEL!
Nieuwe coördinatoren bij de kaartclub
Deze maand legde Leo Noordermeer zijn functie als coördinator van de kaartclub neer.
De coördinatie wordt overgenomen door mw Janie Hofstede, bijgestaan door mw Trezia Verbeek.
Leo, hartelijk dank voor je inzet al die jaren! Janie en Trezia: veel plezier en succes in jullie nieuwe rol.
Bij de activiteiten in deze Nieuwsflits staan de gegevens van de nieuwe coördinatoren.

 
Contactblad en Nieuwsflits

In 2020 gaat er een en ander veranderen qua informatievoorziening! Marian Fase en Cees de Graaf zullen geen deel meer uitmaken van de redactie. De nieuwe redactie zal zich voorstellen in het nieuwe Contactblad dat vanaf nu nog twee keer per jaar verschijnt: in het voorjaar en het najaar.
Daarnaast wordt acht keer per jaar de Nieuwsflits digitaal verstuurd waarmee we de meest actuele informatie delen.
Zorg er dus vooral voor dat je e-mail adres bekend is bij de RPV Den Haag zodat je op de hoogte blijft van de allerlaatste ontwikkelingen. Een papieren versie is beschikbaar op aanvraag.

 
AGENDA
Nieuwjaarsbijeenkomst
 
Op dinsdag 21 januari 2020 vanaf 19.30 uur:
een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje met muzikale omlijsting en een loterij.

Wijkcentrum Vrederust, Melis Stokelaan 2496W, 2541 GS Den Haag
aanvang 19.30 uur, zaal open vanaf 19 uur

 
Belangrijke data

Noteer de volgende data alvast in uw agenda:
  • 10 maart 2020          Algemene Ledenvergadering
  • 2 juni 2020               Dagtocht
  • 15 december 2020   Kerstviering
Informatieavonden

3e dinsdagavond van de maanden april, mei, oktober en november 2020
  • 21 april 2020
  • 19 mei 2020
  • 20 oktober 2020
  • 17 november 2020
Wijkcentrum Vrederust, Melis Stokelaan 2496W, 2541 GS Den Haag
aanvang 19.30 uur, zaal open vanaf 19 uur

 
Activiteiten
Meer informatie activiteiten is te vinden in ons Contactblad en op onze website
 
Bechterew oefentherapie
 
vrijdagavond van 18.00 – 20.00 uur bij Basalt Den Haag
 
Crazy Darts 2e en 4e dinsdagavond in de maand van  19.30-23.00 uur, verenigingsgebouw Mexicosingel 52, 2548 HB  Den Haag.
 
Hobbyclub 2e en 4e maandag van de maand, 13.30-15.30 uur,
Allard Piersonlaan, Den Haag (bij Marga Noordermeer thuis).

 
Hydrotherapie Maandag- en vrijdagavond: Basalt, Den Haag
Woensdagmiddag.: HMC Bronovo, Den Haag
Donderdagochtend: Steenvoorde, Rijswijk

 
Inloopochtenden 2e woensdag van de maand 11.00-13.00 uur, verenigingsgebouw Mexicosingel 52, 2548 HB  Den Haag.
 
Kaartclub 2de en 4de donderdag van de maand, 13.30-16.00 uur,  verenigingsgebouw Mexicosingel 52, 2548 HB  Den Haag.
Nieuwe contactpersonen:
Janie Hofstede, tel. 06-27564101, e-mail
janiehofstede@ziggo.nl
Trezia Verbeek, tel. 06-24235680, e-mail verbeektrees@gmail.com

 
Koor “zingen voor je leven”
2e en 4e vrijdagochtend van 9.30 – 12.00 uur in het verenigingsgebouw Mexicosingel 52, 2548 HB  Den Haag.
 
Middagbijeenkomsten 1e  donderdag van de maand, 13.30-15.30 uur, verenigingsgebouw Mexicosingel 52, 2548 HB  Den Haag.
 
Rijswijkgroep 2e en 4e maandagmiddag van de maand, 13.30-15.30 uur, Johan Brouwerstraat, Rijswijk (bij Henriette Godschalk thuis).
 
Tai Chi Elke donderdag van 10.30 – 12.00 uur, Dekkersduin,
Campanulastraat 6, Den Haag

 
Timmerclub 1e, 3e en 4e woensdagmiddag van de maand, 13.30-16.00 uur, verenigingsgebouw Mexicosingel 52, 2548 HB  Den Haag.
 
Zorgverzekering

Overweegt u om van zorgverzekering te veranderen? U kunt uw zorgverzekering wijzigen tot en met 31 december 2019.
Bij overstappen moet uw oude zorgverzekering moet in ieder geval opgezegd zijn vóór 1 januari 2020. Daarna heeft u tot 1 februari 2020 de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten.
Elke zorgverzekeraar verstrekt informatie op zijn eigen website, voor vergelijking en meer informatie verwijzen we u graag naar de volgende organisaties:
-
ReumaNederland
- Consumentenbond
-
Independer
Lid worden?
U bent van harte welkom! Het aanmeldingsformulier is te vinden in ons Contactblad en op de website www.rpvdenhaag.nl
 
NB: bij diverse zorgverzekeraars geeft het lidmaatschap van RPV Den Haag e.o. recht op collectiviteitskorting op de basispremie!

 
Contributie 2020

In januari 2020 kunnen onze leden de automatische afschrijving van uw contributie verwachten, als daarvoor een machtiging afgegeven is.
De contributie over 2020 bedraagt € 24,- bij automatische afschrijving.
 
Geen automatische incasso? Dan ontvangt u een betaalverzoek.
Dat betekent meer werk voor ons. Hiervoor wordt € 2,= extra berekend.
De contributie over 2020 bedraagt bij een betaalverzoek dus minimaal € 26,=.
 
Leden die geen machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven, kunnen dit alsnog doen. U kunt hier het machtigingsformulier downloaden.
  • Vul het machtigingsformulier geheel in,
  • Onderteken het formulier,
  • Zorg dat het formulier vóór 15 januari 2020 bij de penningmeester/ledenadministratie is.
Op het machtigingsformulier staat hoe u het - per e-mail of gewone post - kunt verzenden.
Nieuwsflits RPV Den Haag is een uitgave van de Vereniging van Reumapatiënten Den Haag en omstreken, ter aanvulling op de informatie uit ons Contactblad en niet bestemd voor commerciële activiteiten. Alle informatie over de vereniging is terug te vinden op onze website: www.rpvdenhaag.nl

Voor deze Nieuwsflits hebben we het e-mailadres gebruikt, dat door u is opgegeven aan onze ledenadministratie. U kan zelf uw persoonsgegevens aanpassen of zich uitschrijven via onderstaande links. Uw e-mail adres zal dan alleen gebruikt worden voor de toezending van de facturen voor contributie en eventuele hydrotherapie.

persoonsgegevens aanpassen  uitschrijven


Email Marketing Powered by Mailchimp