Copy

Zesde nieuwsbrief

In deze zesde editie van de digitale nieuwsbrief van de Dorpsraad Rossum leest u over onze geplande activiteiten. Na enkele maanden radiostilte vanwege het coronavirus denken we die weer voorzichtig op te kunnen pakken.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u op de hoogte gehouden wil worden van de activiteiten van de Dorpsraad Rossum.
Aanmelden kan via de link onder aan deze nieuwsbrief.
Wilt u zich eventueel afmelden voor de nieuwsbrief dan kan dat ook via een link onder aan deze nieuwsbrief.

75 jaar vrijheid

Helaas heeft de viering van 75 jaar vrijheid in mei geen doorgang kunnen vinden.

In het kader van dit jubileum is een boek met verhalen en interviews met bewoners uit Rossum en Hurwenen samengesteld onder eindredactie van Hans ter Heege. Dit boek heeft de titel Rossum en Hurwenen in de Tweede Wereldoorlog gekregen.
In verband met het niet doorgaan van de viering heeft de Dorpsraad besloten om het boek gratis ter beschikking te stellen. Dit is mede mogelijk door subsidie van de gemeente Maasdriel en door sponsoring door het Manhuisfonds, waarvoor dank. Inmiddels zijn alle exemplaren uitgegeven.

Op zaterdagmiddag 12 september zullen de dorpsraden van Hurwenen en Rossum nog één keer stilstaan bij de uitgave van dit boek. Tussen 14.30 uur en 17.00 uur zullen in de Parel alle geïnterviewden en interviewers worden bedankt voor hun medewerking aan het tot stand komen van dit boek. Tevens zal de film Waal crossings, die door de Dorpsraad speciaal voor het jubileum is bewerkt, worden vertoond.
 

Landelijke schoonmaakactie

In maart van dit jaar hebben we ook de landelijke schoonmaakactie helaas moeten afgelasten. Maar op zaterdag 19 september is er weer de World Cleanup Day en hier willen we opnieuw graag bij aansluiten.
De Dorpsraad Rossum coordineert wederom het opruimen van het zwerfvuil in Rossum en verstrekt vestjes, handschoenen, handgrijpers en vuilniszakken. We verzamelen om 9.30 uur in De Nieuwhof (naast de Protestantse Kerk), Maasdijk 14 te Rossum.
Na eerst samen een kopje koffie te hebben gedronken verdelen we de routes en gaan we aan de slag. Rond 12.00 uur sluiten we weer samen af bij De Nieuwhof.
Hopelijk mogen we weer veel vrijwilligers begroeten. U kunt zich hier aanmelden.
 

Energie-café

Het energie-café dat op 25 maart in Dorpshuis De Parel georganiseerd zou worden is uitgesteld tot een geschikt moment later dit jaar.
De initiatiefnemers gaan intussen door: samen met het Energieloket en Coöperatie Bommelerwaar wordt een grootscheepse Energiecafé-bijeenkomst voorbereid.
De Dorpsraad heeft besloten de aftrap door het Energieloket af te wachten, om daarna eventuele vervolgbijeenkomsten te organiseren.
 

Wedstrijd mooiste voortuin

In de vorige nieuwsbrief hebben we een oproep gedaan voor deelname aan een wedstrijd voor de mooiste voortuin van Rossum. Het zeer lage aantal aanmeldingen heeft de Dorpsraad doen besluiten de wedstrijd een andere invulling te geven, waarover later meer.
 

Dorpsschouw

Deze zomer zal de gemeente Maasdriel weer een dorpsschouw houden. Zij zal dan bekijken welke onvolkomenheden en mankementen aangepakt kunnen worden.
Ter ondersteuning van de gemeente maakt de Dorpsraad een inventarisatie en zal een ronde door Rossum maken.
Wilt u zelf iets melden dan kunt u dat ook via onze website aan ons doorgeven: http://rossumsdorpsbelang.nl/enquete-wensen-knelpunten-rossum/. Wij zorgen ervoor dat de melding bij de gemeente terechtkomt. Het gaat daarbij niet om een scheve stoeptegel, die kan eenieder melden op de website van de gemeente: https://www.maasdriel.nl/inwoner-en-ondernemer/melding-doen
Bij de schouw gaat het om grotere of terugkerende knelpunten.
 

Fototentoonstelling in De Parel

Mochten bovenstaande geplande activiteiten niet in uw agenda passen dan kunt u wanneer het u uitkomt een kijkje nemen in dorpshuis De Parel. Daar is momenteel een fototentoonstelling te bezichtigen van foto's door amateurfotografen uit Rossum en omgeving.
Copyright © 2020 Dorpsraad Rossum, All rights reserved.


U kunt zich aanmelden via deze pagina of anderen uitnodigen via deze pagina.
U kunt veranderen hoe u deze emails ontvangt of uzelf eventueel uitschrijven.

Email Marketing Powered by Mailchimp