Copy
 
Onderwerpen, nieuwsbrief 'Afval op school' 2021:
Waar komt mijn afval eigenlijk terecht? Waar een wil is, is een weg! Leuke, leerzame filmpjes! Meten is weten Wie doet er mee?

Speciale editie: Afval op school

Voor het project 'Schoon Zeeland' startte we in 2018 ons project ‘Afval op school'. Met dit project geven wij een impuls aan het scheiden van afval en het voorkomen van zwerfafval rondom de school. Het doel is dat de kinderen bewuster worden van het afvalprobleem en recycling wat zich vertaalt in gedragsverandering.
 
Op dit moment doen 18 van de 48 basisscholen in Zeeuws-Vlaanderen mee aan ons project 'Afval op school'. Natuurlijk willen we het liefst dat alle scholen meedoen! In deze speciale editie van onze nieuwsbrief vertellen we graag wat meer over dit project, de resultaten ervan en ons nieuwe aanbod om alsnog mee te doen.
 
Veel leesplezier!

  Afvalstromen

 

Waar komt mijn afval eigenlijk terecht…..?

Vraag je jezelf dat ook wel eens af, waar het afval dat we gescheiden weggooien nou eigenlijk terecht komt…? En wat er vervolgens mee wordt gedaan? Leuk om hier wat meer over te weten en bij stil te staan als je weer wat in de afvalbak gooit.
 
Het gescheiden afval van de Zeeuws-Vlaamse basisscholen wordt nu opgehaald door Renewi en voor een aantal scholen in de Gemeente Terneuzen door de gemeente zelf. De verschillende afvalstromen verwerken ze zo:
 
Papier/Karton
Papier en karton gaat naar een overslaghal. Hier persen ze het in balen en verkopen ze het aan een papierfabriek waar ze er vervolgens weer kranten, tijdschriften, wc-papier, keukenpapier, karton, etc van maken.
 
PMD (+)
Ook dit gaat eerst naar een overslaghal. Vandaaruit o.a. naar Duitsland waar ze er bermpaaltjes en tennisballen van maken. Het PMD+ van de gemeente Terneuzen heeft een andere route. Deze gaat of naar de overslaghal of rechtstreeks naar de verwerker. Het plastic, metaal en de drankenkartons worden uit het restafval gehaald. Dit wordt gesorteerd en gerecycled. Je vindt het gerecyclede plastic naast bovengenoemde ook weer terug in fleecetruien en bankjes. 
 
GFT
Het GFT-afval gaat naar een compostering in Nieuwdorp. Deze compost is bestemd voor de tuinen van particulieren en het boerenland.  
 
Restafval
Dit gaat naar een verbrandingsoven. Bij de verbranding komt energie vrij waarmee ze woningen van elektriciteit voorzien.
 
Glas
Glas zamelen we gescheiden op kleur in. Dit glas wordt hergebruikt voor nieuwe flessen en potten.

  BSO Molenbolwerk, IJzendijke
& de Molenkreek, Schoondijke

 

Waar een wil is, is een weg!

BSO Molenbolwerk in IJzendijke stapte in op onze pilot 'Afval op school'. Vorig jaar volgde ook de Molenkreek in Schoondijke. Tijd om in gesprek te gaan over hun succes van afval scheiden met Frank Boerebach, directeur van beide scholen.
 
Wat heeft jullie twee scholen ertoe bewogen om mee te doen aan ons project 'Afval op school'?
Voornaamste reden is dat we voor andere afvalstromen al bezig waren met het scheiden van afval. Het bewustzijn van de noodzaak was er dus al. Het viel ons op dat er in ons restafval vooral veel drankenkartons zaten. Dit was niet wenselijk. Toen jullie aanbod voorbij kwam was dit een mooi moment om hier iets mee te doen. We kunnen ons afval gescheiden aanleveren en hebben goede afspraken gemaakt met Renewi. Zij verzekerde ons van een goede verwerking van de verschillende afvalstromen.
 
Wat deden jullie eerder al aan afval scheiden?
We verzamelden (en nog) e-waste, cartridges, papier, batterijen, kleding, pennen en viltstiften. De kinderen nemen dit ook of misschien wel vooral mee van huis. Het mooie is dat ze zo een voorbeeld voor hun ouders zijn. “Nee, dat moet van meester Frank mee naar school. Daar hebben we een speciale bak voor!” Er zijn verschillende commerciële afnemers op de markt dus het levert ook nog wat op voor ons. Voor de kinderen een stimulans om mee te helpen. Toch leuk als je tegen ze kan zeggen dat ze de bal waar ze in de pauze mee spelen, zelf bij elkaar hebben gespaard. Voor ons als school is het een kleine moeite om een aantal bakken neer te zetten en deze eens per jaar te legen of op te laten halen.
 
Was iedereen gelijk voorstander van ons project?
De leerkrachten waren gelijk voor! Met de schoonmaaksters zijn we rond de tafel gaan zitten om wat afspraken te maken. Daar waar ze eerst 1 afvalbak per klas moesten legen staan er nu 3. Deze legen we ook weer in aparte grote containers op het schoolplein in plaats van eerder 1 grote container. De kinderen helpen hier nu aan mee. Elke vrijdagmiddag halen 2 leerlingen het papier op in alle klassen en gooien dit in de grote papiercontainer. We zijn overgestapt op kleinere gft-bakken voor in elke klas waar de kinderen hun fruitafval in gooien. Hierdoor gaat het minder snel stinken en heb je minder snel last van fruitvliegjes. De leerlingen legen deze dagelijks zelf in een gft bak (van jullie project) die op een centrale plaats in de school staat. De schoonmaaksters legen deze vervolgens regelmatig in de container op het schoolplein.  
 
Was het erg wennen om het afval gescheiden weg te gooien?
Nee, dat valt best mee. Na de gastlessen is het is meer en meer een vanzelfsprekendheid geworden. Al gaat het bij nieuwe leerlingen of bij de kleintjes niet altijd vlekkeloos. Kijk, fruitafval is heel duidelijk, maar dat geldt niet voor alles wat ze weggooien. Een drankenkarton is van papier én een laagje plastic…dus ja, in welke bak gooi je dat dan…
 
Voor ons geven de tussentijdse rapportages/metingen (van Renewi) in het projectjaar een extra prikkel om niet alleen afval te scheiden, maar ook om de totale hoeveelheid afval omlaag te brengen. We vonden het eigenlijk een automatische en logische volgende stap. Mooi om dit later in de cijfers ook terug te zien! Met deze metingen kan je ook beter per afvalstroom sturen.
 
Wat hebben jullie gedaan om de totale hoeveelheid afval te verminderen? 
We zijn gestopt met het gebruiken van plastic wegwerpen zoals bordjes en bekertjes. Hiervoor in de plaats hebben we 120 roestvrijstalen bekers en hard plastic bordjes aangeschaft die nog jarenlang meegaan. Dit bekent wel wat meer afwas maar dat is dat maar zo. Minder afval heeft onze prioriteit!   
 
Hoe hebben jullie de gastlessen ervaren?
Leuk en leerzaam! Wat ons betreft herhalen jullie deze. Er stromen tussendoor ook nieuwe kinderen in die we hierin dan gelijk meenemen. En de onderbouw wordt uiteindelijk bovenbouw dus dan is de inhoud van de les weer anders en leren ze weer meer bij.
 
Komt het onderwerp afval scheiden in jullie lessen nog regelmatig terug?
Ja zeker, daar ontkom je bijna niet aan. In onze lessen wereldoriëntatie hebben we bijvoorbeeld het thema 'Grondstoffen'. Hier hebben we het over het recyclen van de grondstoffen en de uitputting van grondstoffen. Ook bekijken we nieuwe vormen van energie.
 
We hebben ook een pakket om eigen papier te maken. Zo leren ze over dit hele proces door het zelf te doen.
 
We doen veel om de kinderen meer bewust te maken. Het zit hem soms in redelijk kleine dingen. We kopen bijvoorbeeld alleen nog maar duurzaam en gerecyclet wc-papier. En de papieren handdoekjes op het toilet zijn ongebleekt zodat ze bij het oud papier kunnen. Zo dragen we ook bij aan een kleinere ecologische footprint.
 
Wat vinden jullie van ons project, de afvalbakken?
Door de kleur zijn ze goed te herkennen voor de kinderen. Zoals ik al zei hebben we de gft-bak vervangen voor een kleinere. Een ‘lastig’ puntje is dat een normale vuilniszak niet in de bakken past omdat de bakken vierkant zijn. Voor de gft bak gebruiken we trouwens afbreekbare vuilniszakjes, die ook in de gft-bak mogen. Voor de papierinzameling gebruiken we kratjes die we al eerder hadden. Dit is praktischer dan een afvalbak met deksel.
 
Waar kunnen wij vanuit Natuur&Zo nog bij helpen?
Wat ik zei, herhaling van de gastlessen! Verder maken we bijv. elk jaar gebruik van jullie afvalgrijpers bij onze opschoondag. Dat is heel fijn! Ik heb gehoord dat ze bij Elopak ook lesmateriaal hebben over recyclen van drankkartons. Een idee voor een nieuwe leskist?   

Welke tip heb je voor de scholen die nog niet meedoen aan ons project? Wat zou je ze mee willen geven?
Waar een wil is, is een weg! Je kunt 10 bezwaren noemen waarom je het misschien niet zou doen. Het is een kwestie van mindset, je richten op. Als je het belangrijk genoeg vindt, is er voor elk bezwaar een oplossing!

  Olaz

 

Leuke, leerzame fimpjes!

Het Olaz heeft in opdracht van de dertien Zeeuwse gemeenten leuke filmpjes gemaakt. Het zijn korte filmpjes die van verschillende afvalstromen laten zien hoe ze afvalstoffen als grondstof gebruiken. Leerzaam voor in de les!

Bekijk de filmpjes!

  Grafiek

 

Meten is weten

Wat het scheiden van afval in harde cijfers betekent, laten we in onderstaande grafiek zien. Zo krijg je een beeld van het aantal kilo’s per afvalstroom en een vermindering van het totale afval. De metingen komen van Renewi en zijn van 16 basisscholen over de maand mei.

Horizontaal staan de verschillende afvalstromen en verticaal het aantal kilo’s afval. Licht groen geeft de situatie aan van voor het afvalscheiden. Donkergroen is van de maand mei jl. dus de gescheiden afvalstromen.

De eerste staat 'Restafval' laat flink wat kilo’s laat zien. Dat is ook logisch omdat het plastic en GFT voornamelijk in dezelfde afvalbak werden weggegooid. Het papier werd wel al meer gescheiden aangeleverd maar ook nog niet alles. Na het afvalscheiden zie je dat de afzonderlijke afvalstromen zijn gegroeid en het restafval meer dan de helft is afgenomen.
 
Door het apart weergeven van de verschillende afvalstromen word je je bewust hoeveel het eigenlijk is. Zo kan je dan per afvalstroom sturen op verminder afval. Wil je een stap zetten naar zero afval dan lees je hier handige tips!

  Schooljaar 2021-2022

 

Wie doet er mee?!

Begin het nieuwe schooljaar met een natuur- en milieubewust voornemen: We gaan afval scheiden! Na de zomervakantie komen we graag bij jullie terug met ons project 'Afval op school'. We hebben ruimte om 6 scholen te laten instromen.
 
Wat houdt dit in?
Wij komen op school langs om alles nog eens stap voor stap door te nemen. Vaak is er toch wel sprake van een stukje maatwerk. We inventariseren dan ook samen met jullie het aantal lokalen/ruimtes waar de afvalbakken komen en spreken af aan hoeveel groepen we gastlessen geven.
 
Na ons bezoek laten wij jullie afvalinzamelaar weten dat jullie school over gaat op afval scheiden. Zij zullen contact met jullie leggen over de (grotere) containers en de nulmeting die wordt gedaan.
 
Afvalbakken
De school krijgt van ons per lokaal/ruimte vier afvalvakken voor papier, GFT, PMD en restafval. Deze zijn voor de kinderen goed herkenbaar door de kleur en afbeeldingen die er op staan.    
 
Gastlessen
Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 krijgen twee gastlessen van ons. In deze lessen leren ze afval scheiden, waarom het zo belangrijk is, wat er met het afval wordt gedaan, enz.

Doe mee!
Na de zomer komen wij terug bij jullie met ons aanbod voor het project 'Afval op school'. Wil je niet wachten of heb je nog vragen over dit project? Neem dan contact op met Florieke Fakkel via onderstaande button of via het contactformulier op onze website!

Wij doen mee!
Facebook
Instagram
Website
Email
                   

Copyright © 2021 Natuur&Zo, All rights reserved.Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Je kan je voorkeuren wijzigen of uitschrijven.

Email Marketing Powered by Mailchimp