Copy

Bekijk deze e-mail in uw browser

UPDATE
6 MEI 2021

Met deze update attendeert Ede Marketing ondernemers en organisaties op beslissingen en ontwikkelingen in de gemeente Ede. Voorlopig ligt de focus op retail, horeca, recreatie & toerisme en evenementen. 

In deze update leest u meer over:
  • Daan Berends over haar nieuwe rol bij Ede Marketing
  • Subsidie voor initiatieven 'Programma Vrijheid'
  • ARTBASE Ede: culturele invulling Frisokazerne
  • Herinrichting Ede Centrum
  • Winkeliers gezocht voor expo 'Meet the Ancestors'

DAAN BERENDS OVER HAAR NIEUWE ROL BIJ EDE MARKETING

Deze week publiceerde Ede Stad een interview met Daan Berends, de nieuwe directeur van Ede Marketing. In het interview vertelt Daan over haar visie op de toekomst van Ede Marketing.

Lees het interview

SUBSIDIE VOOR INITIATIEVEN 'PROGRAMMA VRIJHEID'

In navolging van het programma Gelderland Herdenkt, heeft de provincie Gelderland een nieuw ‘Programma Vrijheid’ opgesteld. Zelf een regionaal project, Gelders evenement of educatief programma organiseren? Initiatieven die bijdragen aan de doelstelling van het programma kunnen in aanmerking komen voor een subsidie.

Projectplannen kunnen tot 16 mei bij de stuurgroep Veluwe Remembers ingediend worden.

Meer over de subsidie

ARTBASE EDE: CULTURELE INVULLING FRISOKAZERNE

Onder de naam ARTBASE Ede is een multimediale tentoonstelling ontwikkeld, gericht op het leven van Helene Kröller-Müller, bezieling en kunst. Een beleving die alle zintuigen prikkelt en raakt. Dit nieuwe plan is opgezet als culturele invulling van de voormalige Frisokazerne. Ook lokale en regionale kunstenaars(initiatieven), verzamelaars en kunst-, cultuur- en erfgoedinstellingen krijgen een podium.

Zowel Ede Marketing als het Kröller-Müller Museum hebben een actieve rol in de projectgroep gehad.

Meer over ARTBASE Ede

HERINRICHTING EDE CENTRUM

Ede Centrum is in ontwikkeling. Een deel van de plannen voor het centrum is al uitgevoerd, maar er ligt nog een aantal projecten op stapel. De komende tijd wordt gewerkt aan (het plannen van) de verbouwing van de Brouwerstraat, het Museumplein en het Stadspark.

Voor de herinrichting van het Museumplein en het Stadspark is ook om input van omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden gevraagd.

Lees meer over de ontwikkelingen

WINKELIERS GEZOCHT VOOR EXPO 'MEET THE ACESTORS'

Cultura werkt mee aan het project ‘Meet the Ancestors’. Met dit project laten Edese jongeren meer van hun roots zien. Cultura is nog op zoek naar winkeliers die onderdelen van het project tentoon willen stellen in hun winkels.

‘Deelname aan dit project is kosteloos én het levert het allemaal positieve publiciteit op,’ aldus Hedzerd de Boer (projectcoördinator Cultura). Winkeliers worden tevens vermeld in publiciteitsuitingen van Cultura rondom het project.

Neem contact op voor meer info
Website
Facebook
Instagram

Copyright © Ede Marketing 2021, alle rechten voorbehouden.

Ons email adres is:
info@ede-marketing.nl

Wilt u veranderen hoe u deze emails ontvangt?
Update uw voorkeuren of schrijf u uit.