Copy
MVT-nieuwsbrief nr. 12, oktober 2022

Het team van Taalwijs.nu en het Meesterschapsteam Moderne Vreemde Talen stuurt je hierbij weer een verse nieuwsbrief met de laatste weetjes over het leren, onderwijzen en onderzoeken van talen. We hebben inmiddels al meer dan duizend abonnees en hopen nog verder te groeien. Wil je ons daarbij helpen? Verwijs je collegadocenten of andere mogelijke belangstellenden dan naar de aanmeldpagina. Bijdragen voor de volgende editie zijn welkom via talenplatform@gmail.com.

Interview

“Mijn missie als docent is om bij leerlingen een luikje te openen.”

Paula Costas Alonso is naast docent Spaans op de International School Eindhoven ook Teacher in Residence aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze werd geboren in Spanje, maar kwam voor de liefde naar Nederland. Hoe kijkt zij als Spaanstalige aan tegen het Nederlandse vreemdetalenonderwijs en wat houdt haar positie als Teacher in Residence precies in? En hoe zit het met het dit jaar opgerichte Platform Spaans? Je leest het in het interview van deze maand.

Vakdidactiek en onderzoek 

De jury heeft gesproken: het talenonderwijs heeft een deltaplan nodig

Het Congres Levende Talen op 14 oktober stond in het teken van de herziening van de talencurricula. Docenten werden nadrukkelijk uitgenodigd om mee te praten over de voorstellen van de vakvernieuwingscommissies. De dag opende met een ‘kort geding’ over de vraag of het talenonderwijs een deltaplan nodig heeft. Dankzij de gepassioneerde pleidooien van de voor- en tegenstanders werd het nog behoorlijk spannend hoe de stemming in de zaal zou uitpakken. Maaike Koffeman doet verslag vanuit de rechtszaal.

Een harde noot? Over het leren van meerwoordcombinaties in het Duits

Vandaag, 27 oktober 2022, promoveert Griet Boone aan de Universiteit Gent op een proefschrift getiteld Eine harte Nuss? A longitudinal investigation of L2 learners’ phrasal development in German. Boone heeft vier jaar lang Nederlandstalige studenten Duits gevolgd bij het leren van meerwoordcombinaties. Zij kijkt niet alleen vanuit een klassiek onderzoekersperspectief naar factoren die daarbij een rol spelen, ook komen de studenten zelf en Duitse business professionals aan het woord. Lees hier wat ze zelf over haar onderzoek vertelt.  

Hoe kan taalonderwijs leerlingen en studenten helpen zelfstandig te worden?

Als docenten weten we dat onze leerlingen niet allemaal even goed zijn in het zelfstandig kunnen leren, reflecteren, realistische plannen maken en zichzelf zo organiseren om een doel te bereiken - kortom, niet iedereen is een geboren autonoom leerder. In deze blogbijdrage vertellen Audrey Rousse-Malpat en Christine Vidon (Europese Talen en Culturen, Rijksuniversiteit Groningen) hoe ze in een tweetal projecten bij de taalvaardigheidscursussen Frans (en andere talen) met studenten eraan werken om hun autonomie te ontwikkelen.

Special issue The Modern Language Journal

The Modern Language Journal heeft een speciale editie uitgebracht getiteld Connecting second language research and practice: observations and interventions. Dit nummer staat volledig in het teken van de verbinding tussen wetenschap en lespraktijk, tussen onderzoeker en docent. Zo bespreekt dit artikel drie principes die zorgen voor een productieve samenwerking tussen beide partijen en wordt hier ingegaan op hoe de onderzoeksmentaliteit van vreemdetalendocenten kan worden aangewakkerd. Alle stukken zijn bijzonder relevant en ook nog eens gratis toegankelijk. Een echte aanrader!

Oproep: praat mee over cultuuronderwijs

Voor zijn promotieonderzoek aan de Radboud Docentenacademie is Stef Siepel op zoek naar taaldocenten die werken in het vo. Het onderzoek gaat over cultuuronderwijs binnen de MVT-les, waarbij cultuur wordt opgevat als een dynamisch concept. Dit houdt in dat de betekenis die we aan iets geven voor verschillende personen/groepen anders kan zijn en na verloop van tijd kan veranderen, zowel op maatschappelijk als persoonlijk vlak. Door MVT-docenten te interviewen wil Stef een goed beeld krijgen van hoe zij cultuuronderwijs beleven, ervaren en vormgeven. Klik hier voor meer informatie.

Uit Levende Talen Tijdschrift: Samenhang in vreemdetalencurricula

In hoeverre is er sprake van constructive alignment in het talenonderwijs? Charline Rouffet, Catherine van Beuningen en Rick de Graaff laten zien dat, hoewel veel taaldocenten de noodzaak inzien om talen op een communicatieve manier te onderwijzen, zij er niet altijd in het slagen om communicatief vreemdetalenonderwijs in hun dagelijkse lespraktijk te introduceren. In een recent artikel in Levende Talen Tijdschrift wijzen zij niet alleen op externe en conceptuele factoren, maar dragen ze ook mogelijke oplossingen aan. Lees het artikel hier.

Tips en tools

Lespakket Lezen onder de loep

Voor docenten die op een andere manier aan de slag willen met literatuuronderwijs, heeft de Scholierenacademie van de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met literatuurwetenschapper Konstantin Mierau de lessenserie Lezen onder de loep ontwikkeld. In deze reeks doe je met je leerlingen onderzoek naar leesgedrag. Zo leren leerlingen onder meer over identificatie en inlevingsvermogen en zoeken ze uit hoe ze zich kunnen identificeren met personages uit fictiefragmenten. Interesse? Vraag het lespakket hier gratis aan.

ENACT Web app: Learn languages through culture

De ENACT web app brengt cultuur tot leven via een taakgerichte digitale aanpak die zorgt voor realistische en interactieve leerervaringen. Er worden activiteiten aangeboden over bijvoorbeeld feesten en culinaire tradities in veel verschillende landen. Taalleerders kunnen zo meer te weten komen over andere culturen, hun woordenschat uitbreiden en zelf creatief bezig zijn. Meer weten? Bekijk de trailer hieronder: 

Flow theory en tweedetaalleren

Flow, gedefinieerd als de holistische sensatie die mensen voelen wanneer ze met totale betrokkenheid handelen, kan ook het leren van een tweede taal beïnvloeden. Mensen zijn dan intens gefocust op wat ze aan het doen zijn, hebben controle over hun acties en zijn ervan overtuigd dat ze het aankunnen, wat weer de motivatie bevordert. Optimale leerervaringen ontstaan wanneer een leerder precies passende vaardigheden voor een uitdagende situatie heeft, waarbij ook een actieve rol weggelegd is voor emoties want een verkeerde afstemming tussen vaardigheid en uitdaging kan leiden tot apathie, verveling, bezorgdheid of angst. In deze aflevering van de Teacher Talking Time Podcast vertelt Chris Jacobs (Universiteit van Nebraska) hoe flow taalverwerving kan ondersteunen. Daarbij legt hij de nadruk op TBLT (Task Based Language Teaching) en geeft concrete activiteiten voor de taalles. Op 22 november kun je een online lezing van Prof. Jean-Marc Dewaele (Birkbeck College Londen) over dit onderwerp bijwonen (aanmelden voor 15 november).

Dag van de Franse taal 

De Dag van de Franse taal is een jaarlijks terugkerend evenement dat tot doel heeft het Frans op een positieve manier onder de aandacht te brengen. Op veel scholen besteden docenten in alle vakken aandacht aan onderwerpen die met de Franse taal of de francofone wereld te maken hebben. Dit jaar valt de dag op 10 november en luidt het thema: ‘Haal de culturen van Franstalig Afrika in je klas’. De Table Ronde pour le Français biedt op www.dagvandefransetaal.nl heel veel tips en materialen aan die het voor iedereen mogelijk maken om aan te haken.

Veo en espaÑol 

Dit educatieve platform (resultaat van een samenwerking tussen het Spaanse Ministerie van Onderwijs, de Filmacademie en het Instituut voor Cinematografie en Audiovisuele Kunsten) biedt leraren Spaans als vreemde taal een uitgebreide catalogus met films en bijpassend lesmateriaal voor gebruik in de les. Veel kijk- en werkplezier!

Nieuws en media

Onbegrensd taalleren 

Hoe willen wij dat kinderen in 2035 een taal leren? Het gaat dan over het Nederlands als cultuur- en onderwijstaal, thuistalen, regionale en internationale talen. Hoe kunnen alle leerlingen voldoende taalcompetent worden in een steeds internationalere wereld? Hoe kunnen we jongeren perspectief en houvast bieden om op te groeien tot wereldburgers? NOB, de Taalunie en Nuffic gingen hierover in gesprek met leraren, leerlingen, wetenschappers en onderwijsorganisaties. Je leest erover in het rapport Onbegrensd Taalleren.

Docenten Duits aan het woord 

Wat zijn de ervaringen en de ideeën van docenten Duits over hun vak? Op 7 oktober verscheen het rapport Docenten Duits aan het woord van het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA). Meer dan driehonderd docenten Duits gaven hun mening over hun visie op het vak. In een uitzending van EenVandaag sprak Trixie Hölsgens namens het DIA over het docententekort en het belang van vakvernieuwing. Meer informatie over het onderzoek vind je op duitslandinstituut.nl.

TandTeaching Live with Joe Dale: Tech in MFL

In een recente Twitter Spaces sessie van de educatieve podcast TandTeaching kun je luisteren naar Joe Dale, expert op het gebied van technologie en taalleren. Dale geeft een soort elevator pitch over hoe we allemaal technologie kunnen gebruiken om het taalleren te versterken. Op zijn YouTube-kanaal vind je andere opnames van webinars die hij over dit onderwerp heeft verzorgd. Inspiratie gegarandeerd!

Drongo actualiteiten: Oekraïners in Nederland

Met de komst van Oekraïense vluchtelingen zijn vele initiatieven ontstaan om hen te helpen bij het verwerven van de Nederlandse taal. Op 2 november maakt Drongo de balans op tijdens een bijeenkomst in Nijmegen. Tegen welke hindernissen lopen we op? Waar liggen de taal- en leerbehoeften? Wat zijn succesvolle initiatieven en oplossingen? Ervaringsdeskundigen, Oekraïners en maatschappelijke organisaties gaan hierover in gesprek. Belangstellenden kunnen zich gratis aanmelden via drongo.nl.

Podcast: Mijn eerste jaar voor de klas

In opdracht van de VO-raad is de podcast Mijn eerste jaar voor de klas ontwikkeld. Een schooljaar lang kun je startende docenten Elisabeth en Maurice volgen. Zij vertellen over hun ervaringen met het lesgeven en bediscussiëren die met experts. Deze podcast is niet alleen bedoeld als steuntje in de rug voor beginnende docenten, maar is zeker ook interessant voor bijvoorbeeld schoolopleiders en stagebegeleiders! Beluister hier de eerste aflevering

Agenda

2 november | Drongo actualiteiten: Oekraïners in Nederland (Nijmegen)
4 november | conferentie Francisco Moreno Fernández: El español en el mundo (Amsterdam)
5 november | Ideeëndag Didactiekcommissie Frans: S’entraîner avec le français  (Woerden) 
10 november | Dag van de Franse taal 
22 november | Lezing Jean-Marc Dewaele: Learners' experience of flow in foreign language classrooms (online)
24 november | Docentendag Spaans (Nijmegen)
24 november | After COVID: How online language teaching has changed the profession (webinar)
25 november | Atelier d’écriture créative pour les professeurs de français (Amsterdam)
2 december | Digitaal Congres Levende Talen (online)

Taalwijs.nu is een initiatief van het Nationaal Platform voor de Talen voor ondersteuning bij de vernieuwing van het talencurriculum. De inhoud van deze nieuwsbrief wordt verzorgd door het Meesterschapsteam Moderne Vreemde Talen
Facebook
Twitter
Website
Copyright © 2022 Taalwijs.nu, Alle rechten voorbehouden.


Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? 
Je kunt je hier afmelden.

Email Marketing Powered by Mailchimp